Zajímavosti

09.09.1992 17:54

Září měsíc aeronautů

(jjk), Lidová demokracie 9.9.1992 Září měsíc aeronautů

Měsíc září je významným měsícem pro českou vzduchoplavbu. Předznamenal totiž nebývalý rozmach balónového létání v našich zemích. V létě roku 1891 přicestoval do Prahy francouzský vzduchoplavec Eduard Surcouf a vzápětí po něm jeho krajan Louis Godard, jedna z největších postav balónového létání. Ten se proslavil nejen úspěšnými lety nad Belgií, Německem, Rakouskem a Španělskem, ale především vzlety z obležené Paříže za prusko-francouzské války, za což byl vyznamenán zlatou medailí.

 

Oba letci uskutečnili nad Výstavištěm v Praze celkem 35 letů. Hned počátkem září svým letem oslavili sté výročí první plavby vzduchem v Čechách. Ta se podle dochovaných materiálů uskutečnila 11. září 1791 v Bubenči, kdy se nad Prahu vznesl ve své montgolfiéře Pierre Blanchard sedící na hrazdě. Krátce po svém oslavném letu se pokusili Surcouf a Godard letět v bouřce. Balón Victor Hugo je vynesl do výšky, ale odmítal sestoupit zpět na zem. Po vyhození veškeré zátěže se jim podařilo za dramatických okolností přistát v za hradě kapucínského kláštera v Loretě. Asi patnáct mnichů pracujících na zahradě uchopilo prý provazy, balón uvázali u silného kmene stromu, letce vyprostili a skvěle pak v klášterní jídelně pohostili.

 

Za zmínku také stojí seskok padákem, který svému příteli E. Taupinovi umožnili francouzští vzduchoplavci z výšky 800 metrů. Při svém posledním pražském letu Godard se Surcoufem naložili do koše nakladatele J. R. Vilímka a manžele Novotné a odvezli je až k Baltskému moři. Zdařilé lety vyvolaly mezi Pražany zájem o vzduchoplavbu tou měrou, že na popud dr. F. Vaňka byla založena Česká společnost aeronautická. Jejím předsedou se stal profesor české techniky K. V. Zenger, učenec světového jména. Společnost zakoupila balón Ressel a E. Surcouf vyškolil v řízení zámožného pražského občana Františka Hůlku a velkoobchodníka Ferdinanda Wandase, kteří se tak stali prvními českými kapitány vzduchoplavby. Tehdejší stanovy společnosti uvádějí: »Účelem společnosti aeronautické jest rozvoj a pěstování vzduchoplavby, rozšiřování znalostí vzduchoplavby v širším obecenstvu a zužitkování pokroků ve vzduchoplavbě učiněných v životě praktickém.« Tento počin znamenal první krok. je sice pravda, že balónové létání nemělo již v té době dlouhodobou perspektivu a svět směřoval vývojem k přístrojům těžším než vzduch, ale byl to krok důležitý a pro naše letectví nezanedbatelný.

JAKUB J. KÜHNEL

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama