Zajímavosti

27.05.2009 05:30

UFO v Karlových Varech

text, foto: (jjk) UFO v Karlových Varech

Nová odbavovací budova na letišti v Karlových Varech - Olšových Vratech je sice v provozu už víc než dva měsíce (zveřejněno zde 13.4.09), ale protože k oficiálnímu slavnostnímu aktu došlo až minulý týden, posunul jsem tento článek dopředu, aby to nevypadalo, že jsem na Karlovy Vary zapoměl. Pro ty, kteří znali starou budovu, která připomínala spíš stařičké vlakové nádraží (ze 30.let 20.století), bude návštěva tohoto letiště takovým malým šokem. Nový terminál vypadá, jakoby tu před několika okamžiky přistálo UFO. Ale pojďme si říct, jak to s v pořadí druhým lázeňským letištěm u nás vlastně bylo. Jen pro upřesnění prvním bylo letiště v Mariánských Lázních-Sklářích z roku 1927 resp. 1929, jehož nádherný moderní terminál projektoval arch. Pavel Janák, ale tato budova podlehla nenávratně bombardování anglo-amerických svazů na jaře 1945. I když letiště v Olšových Vratech má v rodném listě de facto zapsán také rok 1929, byl jeho vznik podstatně dobrodružnější. V květnu 1929 na něm přistál jakýsi Andrew Paton Holt, bankéř z Londýna. To, že přistání přežil bez újmy na zdraví bylo, ale hodnoceno jako hrdinský kousek, protože povrch nebyl ještě dokončen a tudíž nezpůsobilý k provozu letadel. O letišti se, ale přemýšlelo mnohem dřív a to už od roku 1925. Ze začátku nebylo úplně jasné, kam letiště umístit. Podle historických dokumentů se uvažovalo o pozemcích ve Dvorech - hned vedle dostihové dráhy, ale nakonec se městská rada rozhodla pro Olšová Vrata. Během roku 1929 a 1930 provedlo ministerstvo veřejných prací úpravu terénu a současně s tím byla postavena první skromná služební budova, která tvoří základ dnešního rozšířeného letištního objektu ŘLP. Pro začátky létání sloužila travnatá dráha v délce 900 metrů napříč dnešního dráhového systému a začátkem roku 1931 bylo letiště připraveno k provozu, dosud však nemělo přijímací budovu, celní, pasovou ani dopravní službu, hangár ještě nestál (to bylo postaveno až v letech 1931 až 1933) a vlastně ani dráha nebyla ještě úplně dokonalá, aby na letišti mohl být zahájen pravidelný provoz. I přes to Československé státní aerolinie umožnily Karlovým Varům, aby se staly jakousi přípojkou na lince Mariánské Lázně - Praha, a tak 15. května 1931 ráno v 8.05 hod. odstartoval z Karlových Varů první stroj. A tak o tohoto dne měly Karlovy Vary pravidelné spojení s Prahou a to čtyřikrát denně. Nejprve se letělo 15 minut do Mariánských Lázní a po té hodinu do Prahy, a za sezónu bylo na této lince přepraveno kolem čtyř set lidí. V roce 1936 bylo karlovarské letiště dokonce zařazeno do evropské sítě, takže jeho letový řád v Praze plynule navazoval na linky do Budapešti, Bělehradu, Vídně, Berlína, Amsterodamu, Londýna, Paříže a dalších měst a navíc mělo karlovarské letiště přímé spojení s 11 městy v Československu.

 

Za druhé světové války se sem nastěhovala letecká škola Luftwaffe, což v důsledku znamenalo, že se letiště stalo terčem bombardování v dubnu 1945 kdy americké P-47 Thunderbolty při náletu zničily dvacet letadel a velký hangár. Po konci války se horečnatě opravovalo, aby bylo letiště co nejrychleji zprovozněno, proto došlo pouze k nejnutnějším opravám, k záchraně odbavovací budovy, hangáru a travnaté plochy. A provoz byl díky tomu obnoven v roce 1946 sezónní linkou Praha - Karlovy Vary - Praha letadly typu Ju-52, Siebel 204 a později DC-3. Současně s civilním tu byl i vojenský provoz, a to až do roku 1952. Letectvo zde sídlilo s trofejními stroji C-2 Arado a Me-109 (a jejich čsl.obdobou Avia C-199). Po roce 1952 byla zahájena výstavba vzletové a přistávací dráhy s cementobetonovým krytem v délce 2150 m (29/11), včetně pojezdové dráhy, byla rozšířena odbavovací plocha a provedeny generální opravy letištních objektů, příjezdové komunikace atd. Po této rozsáhlé rekonstrukci byl konečně provoz obnoven 15. října 1960. Okamžitě byly zavedeny spoje do Brna, Ostravy a Košic, ale i Berlína (letiště Schönefeld) a nepravidelně do Vídně. Hlavním návštěvníkem letiště byl osvědčený letoun Iljušina/Avia Il/Av-14 Československých aerolinií.

 

V roce 1964 se sem nastěhovala i jiná návštěva a to 20. vrtulníková letka. Tato letka byla přímo podřízena 20. motostřelecká divizi v Karlových Varech a odborně podřízena 1. armádě v Písku a měla 3-4 vrtulníky Mi-1 a dva stroje typu Mi-4. A až v roce 1974, kdy byl letkový systém zrušen a nahrazen novými vrtulníkovými útvary, se zase vojáci odstěhovali. Personál zrušené karlovarské letky odešel do Plzně na Bory (na letiště, ne do vězení) a z borské 19. vrtulníkové letky, 311. vrtulníkového roje, příbramské 1. spojovací letky, slánské 1. vrtulníkové letky, klatovské 2. vrtulníkové letky a karlovarské 20. vrtulníkové letky se utvořila nová 11. vrtulníková letka a 1. spojovací letka, s vrtulníky Mi-1 a Mi-4, patřící poté do seskupení Západního vojenského okruhu s přímo nadřízeným velitelstvím 1. Armády v Příbrami.

 

Mezitím v roce 1965 byl svépomocí zaměstnanců letiště vybudován radiomaják na kopci u Stružné a tak mohl být zahájen celoroční provoz. Velký počet přepravovaných cestujících a zájem o leteckou přepravu vedl k otevření cestovní kanceláře ve městě a následně v roce 1967 byl dosažen do té doby největší počet přepravovaných cestujících a to 47 tisíc ročně. Nejslavnějším rokem karlovarské poválečné kariéry byl rok 1978, kdy každý den bylo odsud odbaveno šest pravidelných leteckých spojů a odbaveno víc než 50 tisíc cestujících za rok. Jenže hned následující rok došlo díky státnímu opatření směřujícímu k úspoře pohonných hmot ke kolapsu. Prudký nárůst cen letenek zapříčinil citelný pokles zájmu o cestování letadly a na letišti Karlovy Vary klesl provoz o 74% (!!!) a nakonec byl zastaven. Dokonce došlo i na otázky spojené s další existencí letiště v civilním režimu. Přes veškeré omezení leteckého provozu si řada leteckých odborníků uvědomovala nedozírné důsledky a těžko napravitelné škody, které by vznikly zrušením letiště a pevně věřila v obnovení provozu. A tak tu byl od roku 1981 udržován alespoň (nebo pouze) pouze sezónní - letní provoz mezi Prahou a Karlovými Vary s možností tranzitu. V průběhu 80.let se, ale podařilo opravit a zmodernizovat povrch dráhy (cemenobetonový kryt VPD asfaltobetonovým kobercem) a konečně od roku 1989 má letiště opět statut mezinárodního letiště. V průběhu uplynulých dvaceti let tak dochází k postupné modernizaci letiště. Byl vybudován světelný a radionavigační systém pro zajištění bezpečnosti letového provozu vzhledem k okolnímu členitému terénu, objekt pro záchrannou a požární službu, trafostanici s náhradním zdrojem elektrické energie.

 

Na začátku 21.století se, ale ukázalo, že je nutná zevrubná rekonstrukce celého letiště tak, aby bylo možné udržet krok s konkurencí a dále rozšiřovat svou činnost. V I. etapě modernizace letiště (v letech 2005 a 2006) tak byla opět provedena rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy. Cílem projektu bylo zvýšení únosnosti a srovnání povrchu dráhy v podélné ose pro zvýšení bezpečnosti leteckého provozu. Ve druhé etapě proběhla modernizace světelného zařízení letiště, což bylo jednou z nejdůležitějších aktivit z hlediska zajištění celoroční provozuschopnosti letiště a zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti leteckého provozu. A nakonec zlatým hřebem modernizace byla výstavba nového terminálu. Slavnostním zahájením stavby byl den 24. května 2007, kdy byly započaty práce na první části III. Etapy, což byla úprava stávající odbavovací budovy pro splnění schengenské smlouvy. A konečně v druhé části etapy došlo na stavbu nové moderní odbavovací haly. K tomu došlo oficiálně 20. února 2008. Hala je navržena s maximálním důrazem na komfort pro cestující a provozní potřeby činnosti letiště odpovídající standardům mezinárodního letiště s přihlédnutím k významu regionu formou zvýšení prostorových kapacit. Konečný termínem dokončení byl původně termín 30. dubna 2009, ale zprovoznit se tento futuristický objekt připomínající trup letounu bez křídel, nebo výše zmíněné UFO, podařilo o měsíc dříve, takže vlastně zbývá upravit okolí a vybudovat nové parkoviště, což je ovšem součást další etapy modernizace. Autorem tohoto netradičního leteckého nádraží je arch. Petr Parolek, Ph.D. a jeho ateliér FA PAROLLI (už má za sebou realizaci podobně futuristické budovy na letišti v Brně – Tuřanech) a finanční náklady se vyšplhaly na  98.130.000,- Kč (část financí přijde i z Evropské unie v rámci ROP NUTS2 Severozápad). A nakonec ještě několik údajů: veřejná odbavovací hala má rozlohu 946 m2 , 6 check-inů, nový bar pro veřejnost, nové komerční prostory, VIP salónek + byznys lounge, a hodinová kapacita je 200 až 250 cestujících (odbavení 3 – 4 letadel souběžně) a roční 400 – 500 tisíc odbavených cestujících. A tak cestující z Karlových Varů do Prahy a Moskvy, a v letní sezoně i do egyptské Burgasy, řecký Rhodos, nebo turecké Antale budou moci kromě pohodlnějšího odbavení obdivovat i moderní technickou architekturu letiště v Olšových Vratech.

text, foto: (jjk)

 

Zdroj: www.airport-k-vary.cz, Státní okresní archiv Karlovy Vary

 
Ještě před rekonstrukcí 12.června 2000 Ještě před rekonstrukcí 12.června 2000
Ještě před rekonstrukcí 12.června 2000
12. dubna 2005 celkový pohled 12. dubna 2005 celkový pohled
12. dubna 2005 celkový pohled
12. dubna 2005 na stojánce 12. dubna 2005 na stojánce
12. dubna 2005 na stojánce
12. dubna 2005 cesta na zastávku autobusu 12. dubna 2005 cesta na zastávku autobusu
12. dubna 2005 cesta na zastávku autobusu
12. dubna 2005 ke startu 12. dubna 2005 ke startu
12. dubna 2005 ke startu
12. dubna 2005 zrcadlení 12. dubna 2005 zrcadlení
12. dubna 2005 zrcadlení
6. července 2006 starý terminál s Gagarinem 6. července 2006 starý terminál s Gagarinem
6. července 2006 starý terminál s Gagarinem
6. července 2006 opět stojánka 6. července 2006 opět stojánka
6. července 2006 opět stojánka
31.května 2008 celkový pohled 31.května 2008 celkový pohled
31.května 2008 celkový pohled
31.května 2008 už se staví 31.května 2008 už se staví
31.května 2008 už se staví
31.května 2008 klube se ze země cosi 31.května 2008 klube se ze země cosi
31.května 2008 klube se ze země cosi
19.ledna 2009 copak to tu máme? 19.ledna 2009 copak to tu máme?
19.ledna 2009 copak to tu máme?
19.ledna 2009 ty máš kukadla jako zrcadla 19.ledna 2009 ty máš kukadla jako zrcadla
19.ledna 2009 ty máš kukadla jako zrcadla
19.ledna 2009 rychle se dostavuje 19.ledna 2009 rychle se dostavuje
19.ledna 2009 rychle se dostavuje
 

19.ledna 2009 ještě to není úplně ono 19.ledna 2009 ještě to není úplně ono
19.ledna 2009 ještě to není úplně ono
12.dubna 2009 nastupující cestující 12.dubna 2009 nastupující cestující
12.dubna 2009 nastupující cestující
12.dubna 2009 UFO zleva 12.dubna 2009 UFO zleva
12.dubna 2009 UFO zleva
12.dubna 2009 za ocáskem se to hemží mrňousy 12.dubna 2009 za ocáskem se to hemží mrňousy
12.dubna 2009 za ocáskem se to hemží mrňousy
12.dubna 2009 startující aeroklubák 12.dubna 2009 startující aeroklubák
12.dubna 2009 startující aeroklubák
12.dubna 2009 pohled z dálky 12.dubna 2009 pohled z dálky
12.dubna 2009 pohled z dálky
12.dubna 2009 další prcek Z-142 12.dubna 2009 další prcek Z-142
12.dubna 2009 další prcek Z-142
12.dubna 2009 A319 za keřem 12.dubna 2009 A319 za keřem
12.dubna 2009 A319 za keřem
12.dubna 2009 A319 se rozjíždí 12.dubna 2009 A319 se rozjíždí
12.dubna 2009 A319 se rozjíždí
12.dubna 2009 A319 už nad zemí 12.dubna 2009 A319 už nad zemí
12.dubna 2009 A319 už nad zemí
12.dubna 2009 A319 už letí 12.dubna 2009 A319 už letí
12.dubna 2009 A319 už letí
12.dubna 2009 ještě jednou pohled na UFO 12.dubna 2009 ještě jednou pohled na UFO
12.dubna 2009 ještě jednou pohled na UFO
12.dubna 2009 a Gagarin na konečném místě mává cestujícím 12.dubna 2009 a Gagarin na konečném místě mává cestujícím
12.dubna 2009 a Gagarin na konečném místě mává cestujícím
12.dubna 2009 Jumbo v dáli nad střechou 12.dubna 2009 Jumbo v dáli nad střechou
12.dubna 2009 Jumbo v dáli nad střechou
12.dubna 2009 Ty máš ale velké oči babičko 12.dubna 2009 Ty máš ale velké oči babičko
12.dubna 2009 Ty máš ale velké oči babičko
12.dubna 2009 ještě pohled a UFO zprava 12.dubna 2009 ještě pohled a UFO zprava
12.dubna 2009 ještě pohled a UFO zprava
12.dubna 2009 Cessna 172 si vesele vrtuluje 12.dubna 2009 Cessna 172 si vesele vrtuluje
12.dubna 2009 Cessna 172 si vesele vrtuluje
12.dubna 2009 návštěva německých ultralightů 12.dubna 2009 návštěva německých ultralightů
12.dubna 2009 návštěva německých ultralightů
12.dubna 2009 detail německého ULL 12.dubna 2009 detail německého ULL
12.dubna 2009 detail německého ULL
12.dubna 2009 Cessna 172 se vrací z letu 12.dubna 2009 Cessna 172 se vrací z letu
12.dubna 2009 Cessna 172 se vrací z letu
12.dubna 2009 ještě celkový pohled 12.dubna 2009 ještě celkový pohled
12.dubna 2009 ještě celkový pohled
12.dubna 2009 spojovací chodba 12.dubna 2009 spojovací chodba
12.dubna 2009 spojovací chodba
z nového do starého terminálu
12.dubna 2009 a ještě jednou UFO 12.dubna 2009 a ještě jednou UFO
12.dubna 2009 a ještě jednou UFO
 

12.dubna 2009 a já taky končim čau :-) 12.dubna 2009 a já taky končim čau :-)
12.dubna 2009 a já taky končim čau :-)
 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama