Zajímavosti

01.03.1993 20:09

Soukromá letecká doprava

(jjk), Travel Trade Gazette, č.3, březen 1993 Soukromá letecká doprava

Politické a hospodářské změny na území bývalého Československa po listopadu 1989 se zákonitě odrazily i na změně struktury letecké dopravy. Do roku 1989 měly bezkonkurenčně dominantní postavení Československé aerolinie orientované především z politických důvodů s výhradně na sovětskou leteckou techniku. Přesto se již tehdy o neohrabané dětské krůčky pokoušelo několik firem s vnitropodnikovou a charterovou dopravou - Škoda Plzeň, Vítkovice Ostrava, ZŤS Martin a JZD AK Slušovice. Zmíněné společnosti měly v roce 1991 mnohem výhodnější pozici a například letecká společnost zemědělského družstva Slušovice byla základem pro společnosti Cargo Moravia Air, Air Moravia, Středoevropské aerolinie a CIS Air. Po letech monopolu státních ČSA nastal v devadesátém roce „BOOM“ který si postupně vynutil vznik sdružení zastřešujícího jak státní, tak především nově vzniklé soukromé letecké společnosti. Mladé firmy se setkávají s mnoha problémy vyplývající z nezkušenosti či nedostupnosti informací, bez nichž se moderní dopravce neobejde. Stanovy Asociace českých a slovenských leteckých dopravců umožňuje přijetí řádných i mimořádných členů. Řádným členem se muže stát právnická osoba, která je bud‘ v ČSFR nebo nyní v ČR a SR registrována a byl jí vydán souhlas k provozování letecké dopravy za úplatu. Mimořádným členem mohou být též další subjeky činné v oblasti letecké dopravy, ale i v oblasti dopravy cestovního ruchu jako například provozovatelé automobilové osobní i kamionové či lodní a železniční dopravy. Cestovní kanceláře a podobně. Začátkem roku 1992 byl z iniciativy časopisu Letectví a kosmonautika a ČSLD uveřejněn první kompletní seznam leteckých dopravců včetně udání názvu sídla a typu provozovaných strojů. Seznam, který byl vyhotoven k 31. prosinci 1991, obsahoval 85 registrovaných společností. Již tehdy se na světle ukazovaly společnosti, které se poskytovanými službami a technikou snažily alespoň částečně konkurovat Československým aeroliniím. Mezi tyto ambiciózní firmy se zařadila Air Moravia, Gemial, lstra Air a Středoevropské aerolinie, které vešly v obecnou známost především svými charterovými lety do Hanoje a Hočiminova města, kam odvážely vietnamské dělníky pracující v Československu. A společnosti Škoda Air, Air Vítkovice, Tatra-Air, ZŤS Martin se díky pravidelné dopravě především ze svých mateřských měst zabydlely nejen na tuzemských, ale i zahraničních letištích. Soukromí dopravci se kromě pravidelné a charterové přepravy zabývají i služebními, vyhlídkovými a školními lety, tedy službami, které v tomto regionu byly čtyřicet let násilně potlačovány. V průběhu loňského roku však podobně jako ostatní sféry hospodářství Československa zasáhly i oblast civilního letectví ekonomické faktory. Na novém seznamu leteckých dopravců se sice objevila již téměř stovka jmen, ale zmizely z něj sice poněkud překvapivě, ale hlavně z finančních důvodů Středoevropské aerolinie, lstra Air, Gemial. Slov-air, který se sloučil s Tatra-Air. Naproti tomu se zatím jako životaschopné jeví společnosti Air Terrex, Ensor Air, Georgia Air, Utran, Luisiana/Natura. V loňském roce bylo také možno zaregistrovat změny ve složení letadlového parku u mnoha společností. Dřívější specializaci na sovětskou a tuzemskou techniku postupně nahrazuje ekonomičtější, ekologičtější a spolehlivější technika americká a západoevropská. Air Terrex provozuje dva letouny Boeing 727, lngtours a Studio Budíkov poskytuje své služby na palubách svých strojů Cessna 172 a ZŤS Martin, respektive Vesta Airex Vai létají s Pipery.Změna orientace se projevila i u dalších jako je například Bemoair, Cassovia Air, Top Air, Bel-Air. Další vývoj v roce 1993 lze však vzhledem k zániku Československa a vzniku dvou samostatných států stěží odhadnout. Logicky lze předpokládat, že se v letošním roce mnohem hmatatelněji projeví dusledky konkurenčního boje mezi jednotlivými dopravci. Z těchto důvodů musí dojít k výraznému zkvalitnění služeb, srovnání kroku se západoevropskou konkurencí. A cenová relace mu dosahovat takové výše, aby se konzumentem vyplatilo pro své cesty volit spolehlivější a rychlejší leteckou dopravu. Špatná obchodní bilance, nebo i bankrot některých společností v uplynulém roce byl právě přímo závislý na enormně vysokých cenách letenek, které tak byly dostupné jen movitějším vrstvám obyvatelstva. Boj s konkurencí na evropském trhu se nevyhrává množstvím leteckých společností, ale cenou a kvalitami poskytovaných služeb.

Jakub J.Kühnel

 

(poznámka: S odstupem téměř dvaceti let už nyní víme, jak to s „rozmachem“ některých společností, jejich financováním, provozem a v neposlední řadě i zánikem, nebo krachem ve skutečnosti bylo. Ale i samotný autorův pohled zpět je poučný a v mnohém nastavuje zrcadlo jeho tehdejšímu v mnohém nekritickému zaujatému pohledu, kdy některé skutečnosti vidět a vědět nechtěl. S tímto odstupem, ale lze snad i některé nesrovnalosti autorovi omluvit, pravý stav věcí byl leckdy viděn až příliš růžovými brýlemi )

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama