Zajímavosti

22.12.2018 18:33

Rok po poklepání už jsme vevnitř

text: (jjk), foto: www.airport-cb.cz Rok po poklepání už jsme vevnitř

V prosinci letošního roku uběhl právě rok od slavnostního zahájení poslední etapy modernizace českobudějovického letiště. Poslední etapa modernizace zahrnovala výstavbu terminálu pro odbavení cestujících, jehož základní kámen byl položen 12.prosince 2017, vybavení letiště radionavigací a světelnou navigací, rozšíření odbavovací plochy, stavbu parkoviště pro cestující a vybudování zázemí pro zabezpečení leteckého provozu. V prosinci 2018 se na českobudějovickém letišti rozsvítila po třinácti letech vzletová a přistávací dráha, a testovacím a zkušebním provozem prochází nejen oslětlení, ale i další systémy s tím spojené.

V této souvislosti také, rok od položení základního kamene poslední etapy výstavby, v úterý a ve středu 11. a 12.prosince 2018 došlo na technické měření, které absolvoval letoun Let L-410 UVP-E OK-WYI z flotily Řízení letového provozu ČR s.p.. A kromě toho je, po roce, možné také nahlédnout i do útrob nového terminálu, který už, nejen z vnějšku, ale i v útrobách pomalu, ale jistě, získává své budoucí kontury.  
 
Letišti České Budějovice v Plané už je letos jednaosmdesát let a zdá se, že ještě dřív, než oslaví pětaosmdesáté narozeniny se stane dalším z tuzemských, tak říkajích plnohodnotných, mezinárodních letišť. Už to tak, podle vývoje této třetí etapy výstavby, neodvratně vypadá.
Ale jak to vlastně na jihu Český Budějovic vlastně s tímhle létáním začalo. Téměř všude v Československu se po první světové válce začalo po loučkách, posečených polích a upravených svazích kopečků létat. Samozřejmě naše rozmanitá krajina byla a je ke „svahovému“ létání snad předurčená, ale přece jen letiště je letiště. A tak město České Budějovice spolu s aeroklubem našlo pozemek u Plané a začalo se stavět 6.prosince 1932 opravdové letiště. Finance nejprve zajistil Českobudějovický Pomocný sbor a podařilo se využít nezaměstnaných, takže vlastně šlo i o obecně prospěšnou záležitost a svou roli de facto hrál i sociální aspekt. Jenže Pomocnému sboru finance došly a práce se protahovaly a protahovaly až do roku 1935, kdy 21.května stavbu dokončila firma „ing. Matyáš a ing. Moučka“. Ale závěrečná kolaudace proběhla až za dlouhé dva roky 13. prosince 1937.
Na letišti vznikly tři hangáry, Aeroklubu České Budějovice, Československých státních aerolinií a Masarykovy letecké ligy (ten byl později rozebrán a znovu postaven v Hosíně). Původní areál je dnes šikmo naproti věži řízení letového provozu a na betonové ploše před hangárem je stále vidět kompenzační kruh.
Na českobudějovickém letišti fungovala od roku 1935, resp. 1938 do roku 1939 jednotka četnických leteckých hlídek a obecně se vojákům na Plané se samozřejmě líbilo, protože zde vydrželi až do devadesátých let dvacátého století, resp., v neletecké podobě až do roku 2007.
Poprvé se zde předvedla armáda (pokud nepočítáme četnictvo) 27. června 1937 „Leteckém dnu“ a v následujícím roce byla na letišti umístěna 2. průzkumná a lehká bombardovací letka perutě I/1 Leteckého pluku 1 „TGM“ z Prahy. Jenže přišla válka, německá okupace a Luftwaffe.
Hned po osvobození v červnu 1945 vzniká 2. Letištní peruť, která má za úkol zbavit prostor harampádí po německé armádě a zabránit rozkradení areálu. Koncem září 1945 na tuto leteckou základnu přistála 312.sqn československých jednotek z Velké Británie, z níž byla v den státního svátku 28.října 1945 vytvořena 2. letecká divize skládající se ze 4. a 5. Leteckého pluku. Samozřejmě se opět oživují aktivity českobudějovického aeroklubu a v roce 1947 je navíc otevřena pravidelná linka Československých aerolinií Praha – České Budějovice.
V roce 1948 dochází ke dvěma zajímavým událostem. V Plané probíhá výcvik izraelských pilotů v rámci známé akce „Hagana“, v jejímž rámci kromě pilotů odlétá do Izraele na ochranu nově vzniklého státu dvacet pět československých verzí letounů Messerschmitt Bf 109, tedy Avia S-199 a padesát letounů Spitfire Mk.IX.E. Dochází, ale také k převratu a s tím i čistkám v armádě, které se nevyhnuly ani 2.letecké divizi v Českých Budějovicích. Současně s tím je také rozhodnuto, že na tomto letišti bude jenom armáda a tak odchází aeroklub do nového působiště v Hosíně. A rovněž je zrušena vnitrostátní letecká doprava, nejen z důvodu přítomnosti armády, ale i vzhledem k malé vzdálenosti k hranicím s Rakouskem, hrozilo velké riziko, že někdo bude chtít uprchnout z Českoslovesnka do Rakouska. Rekonstrukce a modernizace letiště trvá do roku 1952, kdy zde přistávají první MiGy-15 z 1. stíhacího leteckého pluku a po nich z 9. stíhacího leteckého pluku, které jsou spolu s 19. slp. začleněny do 1. letecké divize. O několik let později 9. a 19. stíhací letecký pluk odcházejí na nové letiště v Bechyni a zůstává zde 1. stíhací letecký pluk až 31. prosince 1994 kdy je v rámci reorganizace české armády zrušen. V Českých Budějovicích rovněž byla i letecká vojsková opravna. Ale v inkriminovaném a zmiňovaném roce 1994 se do plané přesunují MiGy-23BN z  rušeného 28. stíhacího bombardovacího leteckého pluku v Čáslavi. Po nich přilétají do opraven i další „třiadvacítky“ MiG-23UB/MF, které čeká likvidace. O dva roky je sem přesunuta 2. letka Vojenského technického ústavu letectva a PVO a po dalších čtyřiadvaceti měsících se zde na odpočinek přelétnou i zbylé Migy-23ML, čímž jejich služba v naší armádě končí definitivně. V počátku nového tisíciletí se na letišti provozuje převážně opravárenská činnost a vše co s ní souvisí, tedy i zkušební lety, výcvik a podobně. Svou, z vojenského pohledu, poslední hvězdnou chvilku letiště zažívá v roce 2002, v době povodní, kdy plní funkci koordinačního střediska a vrtulníkové základny za což obdrží Opravárenská základna letectva obdržela plaketu ministra obrany. A v říjnu 2007 i letecké opravny ukončují svou činnost a tím také končí dlouhá éra vojenského letectva v Českých Budějovicích. 
Mezi tím se v roce 2003, respektive počátkem roku 2006, se začala odvíjet nová etapa historie českobudějovického letiště v Plané u Litvínovic. Vlastně ještě dřív než oficiálně začalo vznikat z vojenského civilní letiště, už se podařilo založit na Plané ultralehký aeroklub v roce 2003 a o dva roky později v roce 2005 se v zářijový termín někdejšího dne letectva začaly pořádat na tomto letišti slety. A ten samý rok 2005 Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice založily akciovou společnost Jihočeské letiště České Budějovice, která získala ještě týž rok licenci k vnitrostátnímu leteckému provozu. V lednu 2006 (viz. Deset let druhé mízy na Plané) vypukly uklízecí práce a úpravy pronajatých prostor letiště, aby se podařilo co nejdříve zahájit provoz. Do nového podniku také nastupují první zaměstnanci a ředitelem letiště se stává plk.Ing. Ladislav Ondřich, který jako vojenský pilot, řídící létání atp. strávil na tomto letišti už předchozích pětadvacet let. V dubnu roku 2006 je tedy zahájen oficiálně civilní letecký provoz na omezeném prostoru vzletové a přistávací dráhy už v létě téhož roku dochází k dohodě s Ministerstvem obrany o možnosti využití celé VPD pro přistání a vzlety (také se ještě ten rok podepisuje mezi hejtmanem Jihočeského kraje, primátorem města České Budějovice a ředitelem společnosti „Memorandum o spolupráci při rozvoji letiště“).
V roce 2007 česká vláda rozhodla o bezúplatném převodu areálu bývalého vojenského letiště do vlastnictví Jihočeského kraje a ten je stvrzen „Darovací smlouvou“ podepsanou 11. září 2007. Zároveň s tím je podepsána Smlouva o nájmu, správě a provozování Letiště České Budějovice mezi Jihočeským krajem a Jihočeským letištěm České Budějovice a.s.. Letiště získává licenci pro neveřejné mezinárodní letiště kategorie 4C a zahajuje mezinárodní provoz. V té souvislosti je na letišti zřízen hraniční přechod a jednotka Letištního hasičského záchranného sboru. V září 2007 se také podíváme na historicky třetí slet na tomto letišti viz. Na den letectva tradičně v Budějicích. Ke konci roku 2007 letiště také dostává stavební povolení na I. etapu modernizace letiště.
V roce 2008 Úřad pro civilní letectví České republiky udělil společnosti Jihočeské letiště České Budějovice licenci pro neveřejné mezinárodní letiště s vnější hranicí, Řízení letového provozu s.p. podepisuje memorandum řešící spolupráci při řízení letového provozu v době setkání ministrů zahraničních věcí států Evropské unie v Jihočeském kraji počátkem roku 2009, což byla velká zatěžkávací zkouška a společnost Jihočeské letiště České Budějovice také na začátku toho roku získala koncesi k provádění směnárenské činnosti a licenci pro poskytování handlingových služeb.
V roce 2008 jsem se podíval na českobudějovické letiště (a nad něj) rovnou dvakrát viz. Singin' in the Rain nad BudějovickemPlaná jako Zolná … pod mrakem. A ještě do konce toho roku se letiště dohodlo s meteorology o poskytování letištních služeb a vznikla i biologická ochrana letiště, taková ptačí ochranka. Podstatná změna se udála při přístupu na letiště, protože už se nemuselo od podzimu toho roku jezdit „polní cestou“ kolem vojenského areálu, ale hlavní bránou, kterou od 1.října 2008 šlo na základě smlouvy s Armádou České republiky lze opět využívat.
V roce 2009 probíhá modernizace letiště a připravuje se druhá etapa. V březnu prochází letiště zatěžkávací zkouškou v podobě setkání ministrů zahraničních věcí Evropské unie Gymnich 2009 na Hluboké, kdy jsou zde odbavována letadla zahraničních delegací včetně českého vládního speciálu Airbus A319. V roce 2009 také definitivně letiště opouštějí poslední vojáci viz. Z Plané odešli poslední vojáci. A prvním viditelným počinem je zrekonstruovaná budova ředitelství letiště a počátek rekonstrukce věže řízení letového provozu, která v zimě změní „skleněnou čepici“ a v roce 2010 se s počátkem letní letové sezony vyloupne v nové kráse.
A také v roce 2010 je ukončena první etapa modernizace a rekonstrukce Letiště České Budějovice, jejímž viditelným výsledkem je nejen nově opravená budova řídící věže, ale i zrekonstruovaná administrativní budova a nové vodovodní a plynové sítě a optické telefonní kabely. Rok 2010 také i díky těmto událostem stal rokem, kdy zpráv se v magazínu objevilo nejvíce viz. Pozdrav ze zasněžených Českých Budějovic …Hemžení na věži na PlanéVěž se klube a sezona v plném prouduInspirace Stendhalem, Červený a černý v BudějovicíchKomáři se ženili, mravenci se rojili…Letecká katastrofa, nebo Válka světů?.
V roce 2011 sice Úřad pro civilní letectví vydal stavební povolení pro stavbu „Modernizace letiště České Budějovice – 2. etapa“, ale ač bylo vše schváleno a připraveno a i původně Evropská komise přislíbila dotaci v rámci regionálního operačního programu, nakonec (na konec roku) se rozhodla dotaci nepřidělit. Byl to takový rok trochu ve znamení házení „klacků pod nohy“, ale ani tak se modernizace letiště nezastavila a provoz samozřejmě také ne a viz. Po pětiletce v roce šestém….. A ještě jsme se podívali na českobudějovickou letištní ptačí policii viz. Vítejte u nás v mrakoptakohradu!....
V roce 2012 byla Úřadem pro civilní letectví vyhlášena Technická ochranná pásma Letiště České Budějovice, byla zpracována redukovaná varianta modernizace letiště, náklady na rekonstrukci bez finanční podpory z evropských fondů byly sníženy na polovinu a také se připomněly 75. narozeniny českobudějovického letiště, ale o plánech jsme si řekli hned na začátku roku viz. Do nového roku s novou frekvencí….
V roce 2013 Ministerstvo životního prostředí vydalo závěr zjišťovacího řízení o vlivu projektu modernizace Letiště České Budějovice na životní prostředí s konstatováním, že projekt nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona a byla oplocena neveřejná část areálu Letiště České Budějovice. V roce 2013 jsme o dění na tomto letišti referovali několikrát a i připomněli i desáté narozeniny tamního aeroklubu viz. Dvojnásobné narozeniny a Planá jako další lázeňské letiště?Mateschitzova bujná miminka u červené věžeJeště trocha léta na Plané … a desáté výročí aeroklubu.
Rok 2014 jsme začali tradičně s Martinou Vodičkovou viz. Stíhačky od Mateschitze, saniťáci a třeba Sverdlovsk?, ale jinak se mi na Planou nepodařilo dostat, ale to rozhodně neznamená, že se tam nic nedělo. Letiště se dohodlo s Celním úřadem pro Jihočeský kraj, do firemních šedočervených barev se postupně oblékla budova letištního Hasičského záchranného sboru. A probíhaly další modernizační úpravy, třeba ne až tak viditelné, ale o to důležitější. Tak jak se změnilo financování bez evropských dotací to možná tak navenek nevypadalo. Co se začalo pomalu, ale jistě klubat, byla výstavba nové základny letecké záchranky, která už na hosínském letišti nebyla úplně ve vyhovujících prostorách.
O tom ostatně byl i předjarní rozhovor v roce 2015 viz. Kryštof třináctý stěhovavý, barevní hasiči a srnky za plotem. V roce 2015 se tedy podařilo dostavět novou základnu Letecké záchranné služby a ta také začala plně fungovat viz. Otevřeno a zavřeno (ale v roce 2017 se s novým provozovatelem letecké záchranky v Jihočeském kraji, přesunuje středisko LZS na letiště v Bechyni), ale i se začala oživovat bývalá vojenská vlečka, aby letiště mělo vlakové spojení s městem, a také začala druhá etapa modernizace Letiště České Budějovice. Během ní ovšem nejprve byl omezen a posléze uzavřen provoz na vzletové a přistávací dráze, protože se jedná o její úpravu, rekonstrukci a také se jedná o nové výstavby v jejím okolí včetně nových obslužných komunikací a inženýrských sítích.
Desátým rokem tedy v roce 2016 existuje společnost Jihočeské letiště České Budějovice, provozující civilní mezinárodní letiště v Plané u Českých Budějovic. Během těch uplynulých deseti let se letiště svléklo (a ještě samozřejmě nějaký čas svlékat bude) z modré vojenské uniformy, ačkoli poslední vojáci v uniformě odešli z letiště už v roce 2009 (někteří ovšem na letišti v různých podobách a funkcích slouží dál, jen už dnes bez uniformy v civilu). A během těch deseti let se českobudějovické letiště čím dál viditelněji převléká do firemních civilních červenošedých barev a postupně modernizuje a revitalizuje.
Zlomovým dnem byl až 12. prosinec 2017 přesně ve dvanáct hodin, tedy v poledne, kdy byl odhalen základní kámen nového terminálu mezinárodního letiště České Budějovice – Planá. Zahájena tak byla stavba poslední etapy výstavby, a zároveň dokončení modernizace českobudějovického letiště. A tak v roce 2018 probíhala výstavba odbavovací haly a nového světelného dráhového systému. Kvůli světelným a navigačním systémům bylo na podzim tohoto roku letiště uzavřeno. A i když mělo jít jen o dočasnou odstávku, úřednické razítkové kolečko se poněkud protáhlo. Ale tato sice nemilá komplikace lze, vhledem k budoucímu bezproblémovému provozu letiště, i pochopit, protože odpovědné státní orgány jsou garantem bezpečnosti leteckého provozu na mezinárodních letištích, a tak opatrnost z jejich strany lze i pochopit. I když současným provozovatelům a uživatelům letiště to činí jisté nepříjmnosti. Ale na příkladu nového varšavského letiště v Modlinu lze vidět, že přestavět někdejší vojenskou základnu na civilní mezinárodní letiště s sebou nese jisté i byrokratické komplikace. Ale zároveň modlinské letiště je příkladem toho, že bývalé vojenské letiště přestavěné na civilní, můž být velmi úspěšným
Terminál jihočeského mezinárodního letiště bude dokončen v průběhu roku 2019. Po té bude následovat proces certifikace pro veřejný mezinárodní provoz, získání licence Úřadu pro civilní letectví a tak by celý proces a zahájení plného mezinárodního provozu měl být realizován v průběhu, nebo do konce roku 2020.
 
A o letišti České Budějovice – Planá na jiných místech MLČR: 2007 Na den letectva tradičně v Budějicích; 2008 Singin' in the Rain nad BudějovickemPlaná jako Zolná … pod mrakem; 2009 Z Plané odešli poslední vojáci; 2010 Pozdrav ze zasněžených Českých Budějovic …Hemžení na věži na PlanéVěž se klube a sezona v plném prouduInspirace Stendhalem, Červený a černý v BudějovicíchKomáři se ženili, mravenci se rojili…Letecká katastrofa, nebo Válka světů?: 2011 Po pětiletce v roce šestém….Vítejte u nás v mrakoptakohradu!...; 2012 Do nového roku s novou frekvencí…, 2013 Dvojnásobné narozeniny a Planá jako další lázeňské letiště?Mateschitzova bujná miminka u červené věžeJeště trocha léta na Plané … a desáté výročí aeroklubu, 2014 Stíhačky od Mateschitze, saniťáci a třeba Sverdlovsk? A 2015 Kryštof třináctý stěhovavý, barevní hasiči a srnky za plotem.
text: (jjk), foto: www.airport-cb.cz 

 

 
 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama