Zajímavosti

15.05.2018 22:05

Pět hvězd nad hlavou svatého Jana

text, foto: (jjk) Pět hvězd nad hlavou svatého Jana
Přesně v polovině května, konkrétně 15.května 2018 se opět do Vltavy (podobně jako 20. března 1393) kolem jednadvacáté hodiny poroučel Jan Nepomucký a nad ním se vzápětí rozzářilo pět hvězd. Jenže 15.května 2018 nebyl vržen pod ten osudný oblouk Karlova mostu Jan Nepomucký, ale s nebes se snesl Mark Rahbani, a těch pět rozžehnuvších se hvězd byli jeho kolegové parašutisté, kteří se snesli z potemnělé oblohy, vyskočivše před tím z „Anduly“ startující před tím z letiště na Točné.
Jan Nepomucký, neboli Jan či Johánek z Pomuku, zemřel násilnou smrtí 20. března 1393 právě v Praze pod Karlovým mostem (narodil se někdy kolem roku 1340 a dotáhl to v roce 1389 na funkci generálního vikáře pražského arcibiskupa). V každém případě je jisté, že 17. dubna 1393 vytáhli rybáři z vody tělo vikáře Jana z Pomuku, neboli Jana Nepomuckého a podle legendy kolem jeho hlavy svítilo pět hvězd. Proto také s pěti hvězdami bývá Jan Nepomucký zobrazován. Původně ovšem nezemřel utopením, ale na následky mučení, na němž se podílel i sám král Václav IV. O důvodech vraždy historici dodnes spekulují, jedním z důvodů prý bylo i to, že Jan Nepomucký nechtěl králi vyzradit, zda je mu nevěrná jeho žena Žofie Baborská. Ale konflikt byl nejspíš jinde. Václav IV. se obklopil představiteli nižší šlechty, kteří se ujali dvorských úřadů, ale postrádali evropský rozhled a diplomatický přehled, a král začal upřednostňovat lovy a pitky před svými pracovními povinnostmi. To vedlo ke sporu s vyšší šlechtou a arcibiskupem Janem z Jenštejna. Jejich střet tak vyvrcholil roku 1393 právě umučením Jana Nepomuckého, Jenštejnovou rezignací a dočasným svržením krále Václava IV. markrabětem Joštěm v roce 1394. Václav IV. byl sice osvobozen svým bratrem Janem Zhořeleckým a v roce 1396 přijal podmínky šlechty, ale jak známo jeho kariéra skončila neslavně na počátku husitského povstání o více než dvacet let později.
Svatojánské slavnosti Navalis se dnes konají pravidelně 15. května v předvečer svátku Jana Nepomuckého, a název vychází z latinského označení lodní hudby – Musica navalis in honorem Sancti Ioannis Nepomuceni (Lodní hudba k poctě sv. Jana Nepomuckého).
První hudební vystoupení na lodích u příležitosti přenesení ostatků svatého Norberta do Strahovského kláštera se konalo 5. května 1627. V roce 1683 byla na Karlův most umístěna socha sv. Jana Nepomuckého a 15. května 1715 se konaly první Svatojánské vodní slavnosti, které pořádal řeholní řád křižovníků s červeným srdcem. Cyriaci, kteří sídlili u místa, kde byl Jan Nepomucký nalezen, také původně tělo uložili ve svém klášterním kostele sv. Kříže Většího. Jan Nepomucký byl blahořečen 31.května 1721 papežem Inocencem XIII. a kanonizován 19. 3. 1729 papežem Benediktem XIII. V roce 1743 se této slavností účastnila i císařovna Marie Terezie. Ovšem dne 15. května 1781 organizovali Cyriaci svatojánské lodní hudby naposledy, protože následně císař Josef II. klášter zrušil. To se stalo 4. srpna 1783.
Slavnosti ještě uspořádali pražští ostrostřelci v letech 1787,a po té 12. července 1794, 26. července 1794, 28. května 1798 a 4. listopadu 1798. Vláda Josefa II. ovšem těmto slavnostem nepřála, a taky byly zrušeny, nebo přerušeny na neurčito. K obnovení došlo v první polovině 19. století při stém výročí svatořečení. Tedy v roce 1829.
O čtyřicet let později, dne 15. května 1868 byla slavnost spojena s položením základního kamene Národního divadla, a po té o třináct let později 15. května 1881 na Žofíně uspořádal slavnost spolek Hlahol. Po té se dlouhou dobu nedělo nic a 25. května 1957 u příležitosti festivalu Pražské jaro se vodní slavnost konala na parníku Děvín, ale to byla spíš výjimka.
Novodobé slavnosti Navalis se konaly poprvé 15. května 2009 u příležitosti 280. výročí svatořečení sv. Jana. V současné době, od roku 2014 pořádá Svatojánské slavnosti Navalis Svatojánský spolek.
A také součástí posledních let je i seskok parašutistů po setmění, kdy Mark Rahbani podletí jeden z oblouků Karlova mostu a symbolizuje tak Jana Nepomuckého, a jeho pět kolegů, kteří letí za ním, symbolizují těch pět zmíněných Janových hvězd.  
A tak nebylo od věci se stavit na letišti Točná a podívat se na přípravu šestice parašutistů před večerním skokem ke Karlovu mostu v rámci slavností Navalis 15.května 2018. Od severovýchodu se motal takový černý hnusný vodou nasáklý mrak, takže hrozilo do poslední chvíle, že se to nepodaří, ale jak všichni u Karlova mostu před devátou večer zjistili, Andula Andulou PZL-Mielec An-2 OK-HFL s parašutisty (Jiří Černý, Radim Bednář, Mark Rahbani, Radek Šíma, Petr Chládek a Pavel Pígl) se nad Prahu vyšplhala těsně před černým hnusným mrakem a podařilo se opět osvěžit tyto slavnosti.
text, foto: (jjk)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama