Zajímavosti

14.04.2019 19:31

Nová vrtulníková výbava přerovského letiště

text: Jan Vachek, (jjk), foto: Jan Vachek, copyright ÚCL (Ing. Kolín) Nová vrtulníková výbava přerovského letiště
Na jaře roku 2019 je přerovské letiště nejlépe vybaveným pro provoz vrtulníků v České republice, ale ještě relativně nedávno to vypadalo, že zdejší letiště stihne podobný osud, jako letiště v Žatci - Staňkovicích. V roce 2008 se z Přerova začínají stěhovat vojenské vrtulníky do Náměště nad Oslavou a vzniká ve spolupráci Olomouckého kraje, Statutárního města Přerova a Zlínského kraje společnost Regionální letiště Přerov, která měla za cíl oživit po odchodu armády civilní provoz. Ale když už to vypadá nejhůř, na konci roku 2013, respektive počátku roku 2014 letiště naštěstí přebírá státní podnik LOM Praha.
Společnost Regionální letiště Přerov ve své podstatě neměla žádné výsledky a tak zanikla současně s příchodem LOM Praha.
Letiště Přerov je v současné době vnitrostátním veřejným a mezinárodním neveřejným letištěm, které oficiálně s tímto statutem vzniklo 1. října 2013 z původně vojenského letiště Přerov-Bochoř.
Od doby, kdy se stal provozovatelem státní podnik LOM Praha, byl zpracován projekt rozvoje letiště, který odráží současné potřeby státního podniku, spolupracujících leteckých operátorů i roli letiště jako strategické státní infrastruktury. Pravidelně je rozvoj dozorován Ministerstvem obrany České republiky, aby byl v souladu s požadavky Armády České republiky.
Jedním z kroků strategie rozvoje je vybudování světelného zabezpečovacího zařízení a heliportů. Dodavatelem technologií byla vybrána firma Transcon Electronic Systems, spol. s r.o. Metodickou podporu pro naplnění požadavků letecké legislativy poskytla společnost Tower VL s.r.o.
V měsíci dubnu letošního roku byly úspěšně dokončeny práce na osvětlení heliportů, novém světlotechnickém vybavení letiště, záložním zdroji elektrické energie a ovládacích systémech na TWR.
Nové světlotechnické vybavení zahrnuje osvětlení heliportů, systémy PAPI pro betonovou RWY 06/24 i pro heliporty a světelná návěstidla na TWY a APN.
Dva ze tří heliportů disponují špičkovou technologií umožňující provoz vrtulníků s vybavením NVG.
Letiště Přerov se tak stává nejlépe vybaveným letištěm pro provoz vrtulníků v České republice. Díky modernizaci rozšiřuje svoje schopnosti poskytovat služby i za VFR NOC.
Komise složená ze zástupců Úřadu civilního letectví dozorovala závěrečné testy techniky a provedení obletů světlotechnického vybavení vrtulníkem Ensrom 480B-G z Centra leteckého výcviku Pardubice a speciálně vybaveným dronem společnosti Geodézie – Topos z Dobrušky.
Po vyhodnocení výsledků testů a zpracování požadované dokumentace se očekává v průběhu května vydání souhlasu s poskytováním služeb VFR DEN / NOC.
 
Ale jen pro připomenutí, přerovské letiště má dlouhou a bohatou historii. V roce 1925 Ministerstvo veřejných prací žádá Stavební úřad Olomouc o vyhledání nějakého pozemku v okolí Přerova, pro stavbu budoucího letiště. Ale až v roce 1936 dochází k rozhodnutí o výstavbě letiště. Fakticky se ovšem začalo stavět až v roce 1938, takže se letiště podařilo dobudovat do podoby stálého vojenského letiště v březnu roku 1939. Tedy vlastně půl roku před okupací. Lufwaffe tak přišla vlastně k hotovému. Ustavila zde pilotní školu (Schoule-Flieger-Ausbildungsregiment). Poslední německé stroje ulétly před postupující sovětskou armádou 3. května 1945.    
Československá armáda se sem vrátila vlastně hned po válce a vznikl zde 43.letecký pluk „Dr. E. Beneše“. Tento pluk byl sice ze základny v roce 1949 odvelen, ale současně s tím se začala budovat betonová dráha. Ta byla hotova za dva roky a letiště díky svému zešíření se od Henčlova přiblížilo k Bochoři. Za následujících čtyřicet let se zde vystřídalo, nebo vznikalo a zanikalo množství různých útvarů od Proudového výcvikového střediska letectva, nebo 46. bombardovací letecká divize až po 6. stíhací bombardovací letecký pluk, který existoval až do roku 1991. Také na letišti fungovaly i letecké opravny a mezitím se zde objevila i dopravní letadla Československých aerolinií, protože zde bylo i letiště jako pro vnitrostátní, podnikovou, ale i nárazově mezinárodní dopravu.
Po roce 1990 se mohutně transformuje a ruší mnohé letecké pluky a i s nimi letiště a to se nevyhnulo ani Přerovu a tak k 1.prosinci 1994 vzniká 33. základna vrtulníkového letectva, která de facto sloučila 11. vrp (vrtulníkový pluk) Plzeň-Líně, 51. vrp (vrtulníkový pluk) Prostějov a 35. LZ (Leteckou základnu) Přerov. A v této podobě existovala do roku 2004, kdy došlo ke změně na 23. základnu vrtulníkového letectva.
Začal se tu objevovat znovu i civilní provoz, ale také se hovořilo o úplném odchodu armády, nebo dokonce o zrušení letiště. Na poslední dvě varianty nakonec nedošlo. O několik let později je rozhodnuto o přesunutí vrtulníků z Přerova do Náměště nad Oslavou a tak od 1. října 2008 je základna postupně přizpůsobována pro smíšený provoz. V říjnu roku 2008 také vznikla ve spolupráci Olomouckého kraje, Statutárního města Přerova a Zlínského kraje společnost Regionální letiště Přerov, která měla za cíl oživit po odchodu armády (či paralelně s jejím působením v Přerově) civilní provoz. Ale vývoj se ubíral poněkud jiným směrem a tak společnost do konce roku 2014 ukončí svou činnost. Už rok před tím v září 2013 odletěly z Přerova poslední vojenské vrtulníky.
Ale vlastně tak úplně letiště neopustily. Od počátku roku 2014 letiště převzal státní podnik LOM Praha (už od října roku 2013 má letiště statut mezinárodního neveřejného), který zde prování výcvikové lety a další svou obvyklou činnost. Vzhledem k tomu, že nevyužije celý areál, jednotlivé části hodlá pronajímat dalším subjektům.
V poslední době se také postupně zvyšuje využití letiště k výcviku létání ve vrtulnících Centra leteckého výcviku, vzhledem k tomu, že je provozovatelem právě LOM Praha. V ideálním případě by tak v Pardubicích mohly zůstat jen letouny a vrtulníky by létaly v Přerově. V této souvislosti tedy dochází i k současné modernizaci.
text: Jan Vachek, (jjk), foto: Jan Vachek, copyright ÚCL (Ing. Kolín)
 
 
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
copyright ÚCL (Ing. Kolín) copyright ÚCL (Ing. Kolín)
copyright ÚCL (Ing. Kolín)
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
copyright ÚCL (Ing. Kolín) copyright ÚCL (Ing. Kolín)
copyright ÚCL (Ing. Kolín)
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
copyright ÚCL (Ing. Kolín) copyright ÚCL (Ing. Kolín)
copyright ÚCL (Ing. Kolín)
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
copyright ÚCL (Ing. Kolín) copyright ÚCL (Ing. Kolín)
copyright ÚCL (Ing. Kolín)
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
copyright ÚCL (Ing. Kolín) copyright ÚCL (Ing. Kolín)
copyright ÚCL (Ing. Kolín)
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek foto: Jan Vachek
foto: Jan Vachek
copyright ÚCL (Ing. Kolín) copyright ÚCL (Ing. Kolín)
copyright ÚCL (Ing. Kolín)

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama