Zajímavosti

18.09.2016 10:00

Náhradní vzpomínka tak trochu jinak…

text, foto: (jjk) Náhradní vzpomínka tak trochu jinak…
Na sobotu 17.září 2016 připadlo nejen všude možně hodně deště, ale i první den Dnů NATO v Ostravě, ale i mnoho dalších akcí (a mimo jiné i někdejší Den československého letectva). Jenže snad s výjimkou ostravského leteckého dne všechny ostatní události vzala voda. A tak jak se všichni čerti honili, voda odnesla i paraglidistické Hanácké kolečko v místech někdejšího vojenského letiště Prostějov II. - Stichovice (PODPIS 27/09 & 31/13) a dnes veřejného vnitrostátního letiště Stichovice (LKSB 31/13). A tak si alespoň při této příležitosti můžeme připomenout, že po někdejším vojenském letišti v areálu firmy Forte a.s.,kde bývalo veškeré zázemí vojenského letiště, kasárna, hangáry i věž řízení letového provozu stále i do dnešních dní něco zbylo. Kromě několika administrativních a kasárenských budov to je především samotná věž, jeden (z původních dvou) hangár, a dřevěné vlakové vlečky, výpravny a vozovny.... 
Prostějovští aviatici to velmi dobře vědí a areál znají, ale pro nepravidelné a nebo náhodné návštěvníky tohoto letiště je to takové drobné upozornění, že se ocitají nad letištěm (a na letišti), které co nevidět oslaví své osmdesáté narozeniny a památky na druhdy slavnou etapu druhého prostějovského letiště jsou dodnes více než zřetelné...
V Prostějově kdysi bývaly tři letiště, pak zůstalo jen jedno jediné a dnes jsou v provozu pro změnu letiště dvě. A vlastně jsou to obě bývalá vojenská letiště. Letiště Vojenského leteckého učiliště Prostějov II. – Stichovice vznikalo od roku 1935 a otevřeno bylo v roce 1937, takže ty osmdesátiny jsou doslova za humny…
Prostě ve druhé polovině třicátých let se na původní prostějovské letiště armáda už nevešla a tak se hledalo místo na letiště druhé, kde by studenti Vojenského leteckého učiliště mohli trénovat. Vybráno bylo místo v katastru obce Mostkovice resp. Stichovice v Plumlovském panství jejíž historie sahá až do jedenáctého století. Plumlovsko postupně patřilo pánům z Kravař, Pernštejnům a Lichtenštejnům, kteří panství vlastnili až do první světové války. Pro zajímavost na památku padlých v této válce stojí ve Stichovicích i Mostkovicích pomníky postavené z kamene použitého na stavbu místní přehrady. Nebyla to první válka, která tento kraj poznamenala. Ve druhé polovině osmnáctého století bylo Plumlovsko zplundrováno švédskou armádou a o sto let později pro změnu zde řádily armády rovnou dvě a to během prusko-rakouské v roce 1866. Ve dvacátém století se nejprve začala stavět plumlovská přehrada v roce 1912, a po přerušení stavby během světové války byla dostavěna v roce 1933. O dva roky později vojenská správa rozhodla o zřízení druhého letiště pro Vojenské letecké učiliště (VLU) Prostějov a to ,jak bylo zmíněno,  u Stichovic cca pět kilometrů na západ od Prostějova. Stavba probíhala i s ohledem na zhoršující se zahraničněpolitickou situaci neuvěřitelným tempem a 7. ledna 1937 byl na něm zahájen plný provoz a dostalo označení Letiště Prostějov II - Stichovice. Letiště se utěšeně rozvíjelo, ale čáru přes rozpočet plánovačům československé armády udělala německá okupace v roce 1939. Podobně jako sousední prostějovské letiště i to ve Stichovicích obsazeno. Paradoxně to letišti a přilehlému areálu prospělo. Německá armáda letiště rozšířila a vybudovala nové objekty. Dnes mnohé z nich stojí a zajímavá je i kombinace „prvorepublikového“ hangáru a německých baráků sloužících vlakové vlečce (tak dnes mimo provoz). Letiště mělo v té době úctyhodné rozměry, protože zde mohly přistávat i obří šestimotorové transportní letouny Messerschmitt Me-323 Gigant. Ty kromě Stichovic byly k vidění i na druhém prostějovském letišti, ale i ve Skutči a Chrudimi. Po konci války obnovilo provoz letecké učiliště a ve Stichovicích se téměř okamžitě začalo létat pod označením Pilotní škola II (jedničku měla škola v Prostějově a trojku v Olomouci). Trénovalo se zde především na trofejních strojích Arado Ar-6/Avia C-2, Siebel Si-204/Aero C-3/103 a Messerschmitt Bf-109 G/K resp. Jeho československá konstrukce Avia S-199. Po únoru 1948 se z druhé stala čtvrtá Pilotní škola a v roce 1951 byly všechny pilotní školy přejmenovány na letecké školní pluky. Stichovický 3.lšp. se, ale přestěhoval do Trenčína, kde byl posléze zrušen. V poválečném období ve Stichovicích postupně fungovaly Letištní peruť Prostějov II., Pomocná peruť Prostějov II., Školní peruť Prostějov II., 4. letecká základna a 4.letecký prapor, respektive 30. letecký bitevní pluk „Ostravský“. V tom období byla také postavena věž řízení letového provozu a právy letiště, která překvapivě stojí podobně jako hangár a některé další budovy, dodnes. A přišel rok 1968 a okupace „spřátelenými“ vojsky Varšavské smlouvy. Den před 21.srpnem přelétl na cvičení u Mladé Boleslavi 12.vrtulníkový pluk z Olomouce, ale domů se už nemohl vrátit. Olomoucké letiště bylo obsazeno polskými vojáky a posléze „na věčné časy“ Sovětskou armádou a tak byl 12.vrp umístěn ve Stichovicích a s ním i 2.letištní prapor a 331.vrtulníkový roj. Koncem srpna byl 12.vrp. zrušen a stroje převzala Odloučená část 1. dopravně-výsadkového leteckého pluku a 1.velitelská letka v Bechyni. Odloučená část 1.dvlp zde byla do roku 1970, stejně jako 331. roj a Odloučená část 5.letištního praporu a všech čtyři a čtyřicet vrtulníků Mi-4 se stěhovalo vedle do Prostějova. A tím vlastně ustal letecký provoz ve Stichovicích definitivně. V roce 1960 zde také vznikl specializovaný útvar zabývající se opravami zařízení protivzdušné obrany státu, tedy převážně raketovými systémy. V roce 1970 přestalo letiště sloužit svému účelu a tak byl areál „obestavěn“ stromy. To v dnešní době působí poněkud nepatřičně a to především proto, že paradoxně z řídící věže není vidět na vzletovou a přistávací plochu letiště, což by bylo poněkud nepraktické, kdyby věž byla v provozu. A tak po roce 1970 následujících dvacet let zde bylo možné vidět maximálně nějaké práškující Čmeláky. Provoz na letišti se začal obnovovat obnoven krátce po roce 1990, kdy se sem nastěhoval „ultralehký“ Deltaklub Stichovice respektive Aeroklub Prostějov-Stichovice, který zde má svůj malý areálek. Po roce 1990 také vznikl Vojenský opravárenský podnik, který se koncem devadesátých let proměnil v akciovou společnost Forte, která se zabývá vlastně stejnou činností jako její předchůdci. Tedy údržbou letadlových celků, opravou mobilních komplexů protivzdušné obrany, elektrocentrál, kompresorů a metrologická laboratoř se zabývá kalibrací a opravou měřidel a měřících systémů atp. Zcela jistě zajímavostí je, že v areálu zůstala téměř neporušená věž (i když samozřejmě bez technického zařízení), prvorepublikový hangár (jeden ze dvou původních) a další objekty.
A tak vlastně, protože se rychle blíží osmdesáté narozeniny tohoto letiště to tak nějak symbolicky vyšlo, jako připomínka, už na tento víkend, když bylo vidět, jak paraglidistům na Hanáckém kolečku ve Stichovicích nehezky lije…
A k tomu datu. Symbolicky XVI.Dny NATO 2016 & VII.ročník Dnů Vzdušných sil AČR termínově v tomto roce vychází na 17.září, tedy na den kdy 17. září 1944 přistál na Slovensku na letišti Zolná 1.československý stíhací pluk, který pod vedením štábního kapitána Františka Fajtla po dobu šesti týdnů létal na pomoc Slovenskému národnímu povstání. 17.září byl také svého času Dnem československého letectva, samotné výročí vzniku československého letectva je o několik týdnů později, protože vzniklo 30. října 1918 (tedy pouhé dva dny po vyhlášení samostatného Československa) jako Letecký sbor československé armády a prvním velitelem byl setník Jindřich Kostrba, který byl i založil letiště Strašnice, před svou vilkou Vilhemina, č. p. 19, takže velel vlastně z okna pokoje...
A pro připomenutí návštěvy ve Stichovicích…Pod Zapovědským kopcem Hloučela Romže... a Mostkovice u Plumlovské přehrady….
text, foto: (jjk)
[Věnováno mé přítelkyni, která de facto jako inspirace stála za vznikem Magazínu Letiště ČR a díky níž i celý tento projekt existuje, a která se ze své vážné nemoci pomalu vrací zpět a světa běh a nejen ten letecký znovu objevuje, (jjk)]  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama