Zajímavosti

28.01.2018 16:00

Jak se před 45 lety ztratily dva listy…

text: (jjk), foto scan: Ročenka L+K *73 Jak se před 45 lety ztratily dva listy…
Možná si ještě někdo vzpomene (když zašátrá v paměti), kdysi časopis Letectví + kosmonautika vycházel i ve speciálních "kapesních" vydáních, které se jmenovaly například „Výběr“, „Příloha“, nebo „Ročenka“. Ale jednou se cosi nečekaně zadrhlo a Ročenka L+K *73 málem před pětačtyřiceti lety nevyšla, protože se dozorovým orgánům podařilo zjistit, že obsahem mají být i fotografie svou sovětských letounů (přesněji severokorejského MiGu-15 a iráckého MiGu-21) v "nepřátelských" barvách. Byla dvě řešení, buď celá ročenka (cca více než 60 tisíc výtisků) musí být skartována, nebo se pokusit dvoulist vyříznout. Nakonec padlo rozhodnutí dvoulist vypreparovat a tak několik dní a nocí několik redaktorů a narychlo sehnaných "brigádníků" vyřezávalo stránky z už svázaného každého výtisku. To se nakonec podařilo a tak Ročenka L+K *73 nakonec vyšla, ale chybí v ní čtyři stránky. Tento dvoulist se však podařilo před cenzory uchránit alespoň v několika kusech.
Ono se to přihodilo tak. Redakci se podařilo sehnat fotografie MiGu-15 v amerických barvách a MiGu-21F s izraelskou imatrikulací. Do ročenky v roce 1973 tedy zamířil článek patřičně politicky korektní, tedy v té době poměrně tendenční, aby prošel i přes dozorové orgány. Téměř vše se pečlivě hlídalo a kontrolovalo. Ostatně Vydavatelství časopisů Ministerstva národní obrany bylo zřízeno na základě rozhodnutí ministra obrany z 25. října 1956 a organizačně podléhalo Hlavní politické správě Československé lidové armády (HPS ČSLA) při Ministerstvu národní obrany (MNO). Vydavatelství bylo v letech 1969 až 1978 národním podnikem Magnet (posléze Naše vojsko) a po nástupu normalizace do jeho čela nastoupil plukovník Otakar Gembala, který koncipoval Magnet jako stranické vydavatelství a cílem bylo objasňovat vojenskou politiku KSČ. To znamená, že i články v Letectví + kosmonautice víceméně musely v některých případech mít to správné politické zabarvení.
V tomto případě se nejprve zdálo, že text dostatečně obhajuje i politicky nekorektní fotografie „ukradených“ letounů. Jednalo se přece jenom o zajímavou kuriozitu a nikdo nepředpokládal, že se může něco zvrtnout. A tak se Ročenka L+K *73 odebrala do tiskárny Svoboda n.p. (což bylo vydavatelství politické literatury, ale v této tiskárně se vzhledem ke kapacitě tisklo všelicos) a pěkně svázaná (ve více než šedesáti tisícovém nákladu) také byla před expedicí umístěna do skladu. Jenže, patrně někoho vlivného napadlo ročenku prolistovat. A na malér bylo zaděláno. Stránka s těmito inkriminovanými obrázky rozlítila vojenského cenzora natolik, že zalarmoval tehdejšího šéfredaktora časopisu Letectví + kosmonautika Zdeňka Formánka, že tyto obrázky i s článkem musí pryč a nebo celá ročenka do stoupi. Ten zase uhodil na autory ročenky Pavla Týce (m.j. autora i zmiňovaného článku) a Jana Brskovského (dnes prezidenta LAA ČR), že s tím musí něco udělat. Celé to v tu chvíli vypadalo jako těžko řešitelný problém. Likvidace celého nákladu by jistě pro oba redaktory nezůstala bez následků (jak finančních, tak i existenčních) a tak se muselo najít nějaké řešení. A vlastně jediným relativně schůdným řešením se nakonec jevilo jen odstranění stránek s nevhodným obsahem. Pavel Týc tak sehnal partu pražských plastikových modelářů a uvolilo se i několik členů Aeroklubu Točná, kteří si rozebrali balíky s šedesáti tisíci ročenkami a modelářskými skalpely začali vyřezávat stránky. Jenže to šlo velmi pomalu a odstraňování stránek by trvalo příliš dlouho. Ale v nouzi nejvyšší člověka napadají všelijaké improvizace. Jan Brskovský, jako grafik, měl doma řezačku papíru a tak bylo rozhodnuto zkusit to tímto aparátem. Sice se musela vazba poněkud brutálně zlomit, aby se pod lišku inkriminované listy vešly, ale ejhle, ono to fungovalo. A tak Pavel Týc, Jan Brskovský, a jejich kolega Ivan Klusal spolu s plastikovými modeláři a točenskými aeroklubáky několik dnů a nocí řezali, vyřezávali a odstraňovali. Nakonec se vše zdárně podařilo, celý balík ročenek byl očištěn od nevhodných stránek a Ročenka L+K *73 se mohla expedovat k čtenářům.
Navíc štěstí bylo, že na většině stránek byly fotografie a číslování jen nahodile, takže ve výsledné podobě si toho možná ani nikdo nevšiml (snad jen nějaký kousek listu zbyl). Až dnes po čtyřiceti letech, když jsem otevřel ročenku, sama se mi rozlomila v ruce v místě vyřezávání. Přece jenom při této operaci byla vazba trochu poškozena, takže jak „knížečka“ stárla, tak se vazba poněkud vydrolila.
Jistě není to nic světoborného (pokud tedy nemyslíme úsilí redaktorů a jejich pomocníků), ale je to přece jenom jistá kuriozita i drobné připomenutí toho, že i na pohled neškodné fotografie byly cenzorským ostřížím zrakem sledovány a co se mohlo přihodit i v tak hlídaném nakladatelství jako byl Magnet…
 
     
 
Imperialismus používá veškeré prostředky k udržení své existence. Oba případy doslovné krádeže letadel měly pomoci z křečí v nichž se dnes imperialismus zmítá. Stíhač MiG-15 (na snímku dole) se dostal k Američanům v době korejské války. Dullesova zpravodajská služba CIA za spolupráce letectva US Air Force podplatila poručíka korejské lidové armády a ten – za částku 100 000 dolarů – uletěl k nepříteli. Američané letadlo označili volacím číslem TC-616 a důkladně zkoušeli. Později sami prohlásili, že MiG-15 je skvělý letoun a že jejich typ North American F-86A Sabre ani zdaleka nestačí. To, že „sejbr“ skutečně nestačil, jsme viděli na vítězném boji korejského lidu. Situace se jen s malým rozdílem opakovala s MiGem-21F v srpnu 1966. Opět Američané, pomocí svých pomahačů v Izraeli, podplatili iráckého pilota – tentokrát částkou 300 000 dolarů – aby přelétl do Izraele. Pilot-zrádce sebou vzal dokonce i příručky pro obsluhu a pilotáž. Izraelci si MIG-21F nabarvili výraznou kombinací červených pruhů – na ústí vstupu vzduchu, koncích křídel, SOP a ještě třemi pruhy na přechodu mezi kabinou a kýlovou plochou. Číslo 007 podle agenta Jamese Bonda mělo zlehčit tento typ. Při letových zkouškách a cvičných soubojích se však ukázalo, že MiG-21F, je-li pilotován dobrým pilotem, převyšuje takřka ve všech parametrech například Mirage IIICJ, kterou v té době považovali Izraelci za nejlepší frontovou stíhačku. Generál Dajan se svou soldateskou musel tedy změnit taktiku pro hanebný útok proti pokojným Arabům. Plán zněl: zničit letadla pokud možno na zemi. Jediný vojenský „fígl“ však nemůže změnit běh dějin. Tak, jak socialistický tábor produkuje skvělá letadla (pochopitelně stále modernějších typů), stejně tak mírumilovní lidé celého světa dobudou svého definitivního vítězství.
-PAT
 
 
text: (jjk), foto scan: Ročenka L+K *73
 
titulní stránka Ročenky L+K *73 titulní stránka Ročenky L+K *73
titulní stránka Ročenky L+K *73
inkriminovaná dvoustránka inkriminovaná dvoustránka
inkriminovaná dvoustránka
vyříznuté místo v ročence vyříznuté místo v ročence
vyříznuté místo v ročence
odnesla to i tato dvoustrana odnesla to i tato dvoustrana
odnesla to i tato dvoustrana

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama