Zajímavosti

07.11.2010 19:49

Circa urbem Brunensis 1. - Černovická Slatina

text,foto: (jjk) Circa urbem Brunensis 1. - Černovická Slatina

Jsou tomu skoro přesně na den čtyři roky, kdy začalo definitivně mizet jedno z významných letišť a to to, na jehož vojenskou část ještě dodnes je vidět mezi Stránskou skálou a Černovickým hájkem. To se dne 21. listopadu 2006 započalo s bouráním historického hangáru na někdejším letišti Brno – Slatina. Přičemž původně vojenská část je na letišti (pod názvem Brno – Černovice) určena k revitalizaci na průmyslový brownfield.

A s podzimními zbytky slunce, při iluzi odcházeného léta se naskytla chvíle po brněnských letištích krátce poputovat a při té příležitosti si ve stručnosti o nich i něco málo říci.
Circa urbem Brunensis, tedy okolo brněnských letišť lze začít tím, které už ke svému účelu neslouží od roku 2001 a v listopadu 2006 zmizela i jedna z dominant tohoto letiště. Konec hangáru, kde ještě na počátku roku 2001 sídlil Aeroklub Slatina a následujících pět let (před stěhováním na novou základnu v Brně – Tuřanech) i Letecká záchranná služba se podařilo v ty osudové dny zachytit jak autorovi těchto řádků, tak i manažerovi zlínské firmy na výrobu vybavení pro motorový paragliding Nirvana Petrovi Ondruchovi.
 
A kromě čtyři roky starých záběrů, kdy počasí nebylo nijak vstřícné lze vidět, že ještě dnes je poznat, že zde letiště stávalo a fungovalo, ač se tu dnes už nic moc zajímavého neděje. Město Brno zmíněnou vojenskou část o rozloze šestnácti hektarů, kde sídlila letecká opravárenská základna a i přilehlá kasárna hodlá využít na přičlenění k průmyslové zóně, která zde postupně vzniká. Ale to je současnost a je pravda, že slatinské, či černovické letiště se rozkládalo téměř už dnes v centru města Brna a tak ho (na rozdíl od jiných zbytečně zlikvidovaných letišť) dříve nebo později, pro svou nepraktičnost asi stejně čekal podobný osud jako letiště Plzeň – Bory, či Ostrava – Hrabůvka. Navíc nedaleko funguje mezinárodní letiště Brno – Tuřany.
 
Na louce v katastru černovickém si místo pro letiště vyhlédlo ministerstvo veřejných prací v roce 1923 a už o tři roky později 23.května 1926 tu přistálo první letadlo a to Farman/Avia F-60 Goliath Československých státních aerolinií a den po té už oficiálně začala pravidelná letecká doprava do Brna. V roce 1927 už z letiště Slatina operovala pravidelná poštovní linka Brno - Glivice - Wroclaw - Berlín a Brno - Vídeň. A v následujících letech se odtud létalo kromě Prahy i do Bratislavy, Košic, Zlína, Piešťan, Užhorodu, Kluže, Bukurešti, Sarajeva a Záhřebu. V době hospodářské krize ve třicátých létech se mezinárodní linky zrušily a hlavní aktivity se vedle Prahy přesouvají do Bratislavy a to především z politických důvodů.
 
V době okupace v letech 1938 až 1945 na letišti operovala německá Luftwaffe, ale po druhé světové válce se sem vrátila pravidelná letecká doprava s linou do Prahy a později i do dalších měst v Československu. Kromě civilů se, ale na letišti v roce 1946 uvelebuje i armáda a to sedmý a osmý letecký pluk, které byly podřízeny třetí letecké divizi (do roku 1950, kdy tu je i 9. letecký pluk). A na konci čtyřicátých let tu působí i Letecká hlídka Letectva Sboru národní bezpečnosti, respektive  Letecká hlídka Bezpečnostního letectva. V počátku padesátých let už travnaté letiště přestává stačit potřebám civilní letecké dopravy a tak se přistupuje ke stavbě nového moderního letiště v Brně – Tuřanech, které je uvedeno do provozu v roce 1954 a na Slatině zůstává aeroklub a armáda. Co se týče armády postupně se tu střídají různé útvary a to například 3. stíhací letecký pluk, 4. letecká divize, 28.,32.,34. letecká bitevní divize a podobně a také letecké opravny. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let dochází k útlumu vojenských aktivit a tak v roce 1994 je ukončeno fungování druhé divize protivzdušné obrany státu. Mezitím v roce 1988 na letišti Brno – Slatina/Černovice vzniká i základna letecké záchranné služby (Letecká služba Policie ČR a společnost Alfa – Helicopter), která zde sídlí až do roku 2006.
Ke zrušení standardního leteckého provozu dochází dnem 30. září 2001, kdy je uzavřena vzletová a přistávací dráha 13/31, která byla dvanáct set metrů dlouhá a šedesát metrů široká a Aeroklub Slatina se stěhuje na letiště do Tuřan. Na slatinském letišti však v původním hangáru zůstává ještě administrativa aeroklubu (a mezitím staví nové prostory v Tuřanech) spolu s leteckou záchrankou, která využívá jen betonové plato před hangárem. Kromě toho ve vojenské černovické části ještě souběžně funguje 33. Letecký opravárenský závod. Definitivní konec letiště Brno – Slatina/Černovice nastává de facto 21. listopadu 2006, kdy je na letišti v Tuřanech slavnostně otevřena nová základna policejního letectva a vrtulníkáři se stěhují do nového působiště. V ten osudový den letiště Brno – Slatina LKCL symbolicky zaniká, protože dochází k demolici historického hangáru, která trvá týden. Dnes na tom místě už stojí nová budova průmyslové zóny. V části letiště Brno – Černovice ten rok končí i opravárenský závod, ale areál v majetku armády zůstává stát a na sklonku roku 2009 i ten vojsko nabízí k odprodeji. A jak bylo v úvodu poznamenáno, město Brno má zájem, aby tento komplex byl jako brownfield začleněn do průmyslové zóny.
A tak tu jen zůstávají osamělé hangáry s několika stojánkami a dokud plocha bývalé dráhy nebude zastavěna novými budovami, tu mohou křepčit modeláři, nebo jiní odvážlivci s různými vehikly a jen něco někdy nad bývalým letištěm proletí podívat se z Tuřan.
Na toto letiště mohou zůstat jen vzpomínky a zažloutlé fotografie, ale v rámci Circa urbem Brunensis se příště podíváme na podzimní hemžení (a nejen to) na dvou fungujících brněnských letištích v Tuřanech a Medlánkách.    
text, foto: (jjk)
 
 
 
 
 
21. listopadu 2006 foto: P.O. 21. listopadu 2006 foto: P.O.
21. listopadu 2006 foto: P.O.
21. listopadu 2006 foto: P.O. 21. listopadu 2006 foto: P.O.
21. listopadu 2006 foto: P.O.
21. listopadu 2006 foto: P.O. 21. listopadu 2006 foto: P.O.
21. listopadu 2006 foto: P.O.
 

21. listopadu 2006 foto: P.O. 21. listopadu 2006 foto: P.O.
21. listopadu 2006 foto: P.O.
28. listopadu 2006 foto: (jjk) 28. listopadu 2006 foto: (jjk)
28. listopadu 2006 foto: (jjk)
 

 

 

 

 

reprofoto 1993 reprofoto 1993
reprofoto 1993
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podzim 2010 foto: (jjk) podzim 2010 foto: (jjk)
podzim 2010 foto: (jjk)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama