Zajímavosti

04.07.2015 21:32

Byla a budou Śmigłowcowe Mistrzostwa Świata…

text: (jjk), L+K 2/82, reprofoto L+K 2/82 a archiv Byla a budou Śmigłowcowe Mistrzostwa Świata…

Před týdnem skočilo historicky první Mistrovství České republiky ve vrtulníkovém létání (viz. Točte se pardálové i s kyblíkem plným vody), kterého se zúčastnili i polští vrtulníkáři, kteří v tomto sportu patří k jedněm z nejlepších na světě. Ostatně v Polsku má také vrtulníkový sport už poměrně dlouhou tradici a čas od času se u našich severních sousedů koná i světový šampionát v tomto odvětví. V Polsku se také bude v srpnu konat letošní už patnáctý světový šampionát, kterého by se měly poprvé účastnit i české posádky. Poprvé se však v Polsku konalo mistrovství světa, v pořadí čtvrté, konalo už v roce 1981, které přilákalo tribuny letiště v Piotrkowie Trybunalskim velké množství zvědavých diváků.

Kdysi se v časopisu Letectví + kosmonautika reportáže z vrtulníkových soutěží objevovaly častěji než dnes. Ačkoli se v Československu tento druh sportu nikterak neprovozoval, bylo možné na stránkách tohoto periodika najít i reportáže nejen ze soutěží v Sovětském svazu, Polsku, ale i v tehdejší Německé spolkové republice. V souvislosti s nadcházejícím šampionátem v polské Zielone Góre, který bude probíhat ve dnech  12. až 16. srpna 2015 (www.whc2015.pl) a také v souvislosti s účastí polských vrtulníkářů na prvním tuzemském mistrovství, je na místě připomenout zmíněné první světové mistrovství (IV.Śmigłowcowe Mistrzostwa Świata) pořádané Poláky od. 16. do 22. srpna 1981 v Piotrkowie Trybunalskim. 
Zahrabal jsem tudíž v archivu a vylovil článek z časopisu Letectví + kosmonautika, čísla 2 z roku 1982, kde se psalo nejen o šampionátu samotném, ale byly názorně vysvětleny i jednotlivé disciplíny. Zajímavé bezpochyby je, že se pravidla od té doby trochu změnila a přibylo divácky atraktivní vedení fenderu…
text: (jjk)       

     
Letectví + kosmonautika 2/82
 
Mezi letecké sporty patří i létání na vrtulnících. Neoplývá takovou popularitou jako ostatní, pravděpodobně proto, že je sportem poměrně drahým. I proto má za sebou teprve krátkou soutěžní historii. Poprvé se mistrovství světa v létání na vrtulnících konalo ve dnech 16. - 19. září 1971 v Buckeburgu v NSR za účasti 32 osádek - 13 z NSR, 10 z Velké Británie, 2 z USA, 1 z Kanady a 6 osádek složených z pilotů a navigátorů Rakouska, Belgie, Brazílie, Dánska, Holandska, Kolumbie, Lucemburska, NSR a Velké Británie. Startovalo i pět žen. Zvítězila osádka O. Brauer-H. Koepke z NSR na vrtulníku Alouette II. O dva roky později, 23. - 29. července 1973, se konalo II. mistrovství světa v Middle Wallop ve Velké Británii. Startovala 31 osádka z Rakouska, NSR, Sovětského svazu, USA a Velké Británie, mezi nimi osm žen. Zvítězila osádka A. Kapralov-A. Čekalov ze Sovětského svazu. Sovětský svaz se stal organizátorem III. mistrovství světa ve dnech 30. 7. - 5. 8. 1978. Konalo se ve Vitebsku, létalo se jako mistrovství jednotlivců za účasti 34 závodníků z NSR, Polska, Maďarska, USA a Sovětského svazu, z toho 15 žen. Mistry světa se stali V. Smirnov a L. Prichodková ze Sovětského svazu. Přestože se IV. mistrovství konalo v loňském roce, není jistě bez zajímavosti se dozvědět, jak bojovaly
 
Rotory o světový titul v Polsku
Ing. Vlastislav Kaděra
 
Asi osmdesát kilometrů jižně od Varšavy leží jedno z nejstarších polských měst s bohatou historií, Piotrków Trybunalski. Na dobře vybaveném letišti místního aeroklubu se v době od 13. do 23. srpna 1981 konalo IV. mistrovství světa vrtulníků za účasti 38 osádek ze šesti zemí Evropy a Ameriky. Polsko, pořadatele mistrov­ství, reprezentovalo osm osádek startují­cích na vrtulnících polské výroby Mi-2, Sovětský svaz sedm osádek, z nichž tři létaly na vrtulnících Mi-2 a čtyři na Mi-1, USA sedm osádek na vrtulnících Bell 205 (UH-1), Bell 206 (OH-58 Kiowa), Bell 206L (Long Ranger II), NSR devět osádek na vrtulnících Alouette II, Bö 105, Bell 205, Velkou Británii sedm osádek na vrtulní­cích Gazelle, Enström F 28A, Hughes 500D (OH-6), Francii dvě osádky na vrtul­nících Alouette II. Celkem tedy bylo mož­no vidět deset typů vrtulníků, z nichž největší obdiv získal vrtulník Hughes 500D. Mistrovství bylo společné pro muže i ženy - mistryně světa mohla být vyhláše­na za předpokladu, budou-li startovat tři ženská družstva. Mistrovství se však zú­častnily pouze domácí závodnice a ženy ze Sovětského svazu.
Po slavnostním zahájení, za účasti představitelů města, všech členů meziná­rodní vrtulníkové komise FAI a dalších významných hostů, na Stadiónu 35. výro­čí osvobození Polska, byla na programu první disciplína, jež znázorňovala zá­chrannou akci vrtulníků při živelných pohromách. Skládala se z letu po trati se dvěma otočnými body a příletu na čas na stadión. Tam byla připravena maketa střechy domu s otvorem 0,4 x 0,4 metru.
Jednotlivé osádky do ní spouštěly na laně zátěž znázorňující balíček s léky. Každá osádka měla k dispozici 200 bodů, od nichž se odečítaly trestné body za nedodržení tratě, času a nepřesného usa­zení nákladu. Prvé místo obsadili Ameri­čané Jewkes-Stolworthy navrtulníku Bell 205 před svými krajany Starrakem-Millerem, rovněž na Bell 205, a osádkou Chrest-Kee na OH-58. V soutěži družstev zvítězili reprezentanti USA před Velkou Británií a Sovětským svazem.
Další den pokračovala soutěž letem na přesnost pilotáže v malé výšce. Létalo se po obvodu čtverce 50 x 50 m v pásu širokém 1 m ve výšce 2,5 ± 0,5 metru. Pro kontrolu výšky byla na každý vrtulník zavěšena dvě lana se závažím o délce dva a tři metry. Let se skládal z dopředného letu, točení ve visu, bočení, couvání a šik­mého bočení. Každá osádka měla opět k dispozici 200 bodů, od nichž se odečíta­ly trestné body za nedodržení celkového času čtyř minut, vylétnutí z obrazce a ne­dodržení výšky. V této disciplíně se nejlé­pe dařilo osádce WiIson-Samuals z Velké Británie na vrtulníku Gazelle před žen­skou osádkou Stěkolniková-Korněvá ze Sovětského svazu a americkou osádkou Bodwell-Durkin. V soutěži družstev zís­kaly prvenství USA před NSR a Velkou Británií.
Třetí disciplínou byl navigační let, ob­dobný těm, jež se u nás létají na klasic­kých letadlech. První místo si vybojovali Hansen-Oehler z NSR na vrtulníku Alouette II před ženskou osádkou Maszyňská-lwanská z Polska a osádkou Domina-Gornica rovněž z Polska. V druž­stvech zvítězilo Polsko před NSR a USA.
Po třech dnech mistrovství se ujala vedení polská osádka Domina-Gornica, stejně jako reprezentanti Polska v soutěži družstev.
Poslední, čtvrtá disciplína, slalom mezi brankami, měla tedy definitivně rozhod­nout o novém mistru světa v jednotlivcích i družstvech. Byla to nejatraktivnější a zá­roveň nejdramatičtější disciplína. Soutě­žící měli za úkol prokličkovat mezi bran­kami s kovovým vědrem s pěti litry vody na laně dlouhém pět metrů. Po prolétnutí všech branek museli usadit vědro s vodou na stůl do vyznačeného kruhu. Opět se z 200 možných bodů odečítaly trestné body za nedodržení času čtyř minut, narušení obletu branek, nepřesnost usa­zení vědra a úbytek vody z vědra. Tady dominovala ženská osádka Stěkolniková-Korněvá ze Sovětského svazu na vrtul­níku Mi-2 před osádkou z USA Berrier-McConnell a polskou osádkou Wojnicz-Janikowicz. Vedoucí polská osádka ani družstvo Polska si tak ke zklamání domácích diváků své postavení neudržely.
Na závěr se létala akrobacie vrtulníků, jejíž výsledky se do celkového pořadí nezapočítávaly. Akrobacii na vrtulnících létá jen velmi málo pilotů na světě a proto také nastoupilo do soutěže pouze sedm pilotů, mezi nimi jedna sovětská závodni­ce. Akrobacie přilákala na letiště tisíce diváků. První předvedl svou sestavu K. Zimmermann z NSR na stroji Bö 105, plně akrobatickém vrtulníku. Nemá kla­sické kloubové zavěšení listů, ale k hlavě rotoru je list zavěšen pouze přes osový závěs, umožňující změnu úhlu nastavení listů. Předností svého stroje K. Zimmer­mann dokonale využil. Odměnou mu byl nejen dlouhotrvající potlesk, ale i nejvyšší hodnocení od všech rozhodčích. Vyneslo mu to titul mistra světa v akrobacii vrtulní­ků. Dosavadní mistr světa V. Smirnov ze Sovětského svazu předvedl na Mi-1 velice hezkou a náročnou sestavu, s níž si vybo­joval druhé místo. Třetí skončil W. Kollman z NSR na vrtulníku Bö 105.
Při závěrečném ceremoniálu přednesl slavnostní projev prezident mezinárodní vrtulníkové komise FAI Ralph P. Alexa, nejlepší jednotlivce a družstva dekoroval viceprezident FAI, předseda Aeroklubu PLR, gen. Josef Sobieraj.      
 
Družstva
 
 Jadnotlivci osádka
Stát
Typ vrtulníku
Body
1. USA
2253 b
1. G. D. Chrest-S. G. Kee
USA
Bell 206
762
2. NSR
2251 b
2. G. Pipke-M. Greiner-R. Schone
NSR
Bell 205
750
3. PLR
2233 b
3. K. Hansen-L. Oehler
NSR
Alouette II
748
4. SSSR
2125 b
4. A. Szarawara-H. Moryc
PLR
Mi-2
747
5. V. Británie
2040 b
5. I. B. Starrak-R. L. Miller
USA
Bell 205
747
 
 
6. R. E. Jewkes-R. A. Stolworthy
USA
Bell 205
744
 
text: (jjk), L+K 2/82, reprofoto L+K 2/82 a archiv (zdroj Skrzydlata Polska)
 [Věnováno mé přítelkyni, která de facto jako inspirace stála za vznikem Magazínu Letiště ČR a díky níž i celý tento projekt existuje, a která t.č. bohužel vzhledem ke své vážné nemoci teprve světa běh a nejen ten letecký opět stále znovu objevuje, (jjk)]  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama