Rozhovory a komentáře RSS

29.01.2011

O chytré dcerce statkáře Flohwebera

Rozhovor s Klárou Anderlovou, text. (jjk), foto: (jjk), JLČB O chytré dcerce statkáře Flohwebera
Bylo, nebylo na polnostech hlubokého lesa zvaného Opeln čtvero velkostatků pánů Schestaubera, Tondla, Andrese a Flohwebera. Tři prvně jmenovaní měli své usedlosti na jižním okraji hlubokého opelnského lesa a statkář Flohweber na kraji východním. Flohweber však jako jediný měl dceru na vdávání, o kterou usilovali tři synové třech jihoopelnských sousedů. Nu usoudil tak Flohweber, že milou dcerku zavře do věže a ten ze třech nápadníků, který jí najde, dostane jí také za ženu. Nu a stalo se i tak. Dcerka to však byla chytrá a šikovná a i budoucího ženicha už měla dávno vybraného, jen to nebyl nikdo z těch tří nápadníků a to mladého holubáře Jungwirtha od Schindelhöfu. Schestauber, Tondl a Andres tedy marně Flohweberovu věž obletovali, marně koldokol kroužili a zklamaně se tvářili, dcerka si mezitím s Jungwirthem po holoubcích psaníčka posílala. A tak jako jediný mladý Jungwirth šikovnou dcerku statkáře Flohwebera našel a za ženu si vzal….
Po velkostatcích se už dávno slehla zem, jen v místě Flohweberova dvora je i dnes k vidění věž, jen trochu jiná než ta před sto padesáti lety. Dnes se kolem ní už neslétávají holoubci, či nekrouží mladí nápadníci, ale menší či větší létající strojky, které jsou dílem lidských rukou a z té červené věže je s laskavostí sobě vlastní mile navádí dispečerka informační letové služby paní Klára Anderlová….
>
 
16.01.2011

Lechtivé křidélko v ohni i dešti…

Rozhovor s Markem Hykou (jjk), foto: (jjk), M.J. Lechtivé křidélko v ohni i dešti…
V černých zanedbatelných plavečkách, mezi rudými plameny divoce křepčila celý rok po české, ale i polské obloze a vytancovala tím svým vyváděním i velký pohár se zlatou medailí v ohni polského mistrovství světa a prokličkovala i vzápětí dešťovými přeháňkami toužimského mistrovství Evropy. K tomu svými kreacemi a v obojím možném pomatení nebeských živlů ještě přidala dvě stříbrné „placky“ na republikovém šampionátu v Jindřichově Hradci…Lechtivé křidélko (jak se ostatně jmenoval článek z choceňského leteckého dne Horké nebe nad Chocní a lechtivé křidélko...) tak obveselovalo jak svého majitele, tak i diváctvo celý rok 2010. A tím lechtivým křidýlkem je akrobatický letoun Extra 330LC (s logem tancující polonahé divy na svislé ocasní ploše) a jeho majitelem český reprezentant v letecké akrobacii Marek Hyka…
>
 
15.01.2011

„Skal a stepí divočinou…“

Rozhovor s Pavlem Březinou (jjk), foto: P.B. „Skal a stepí divočinou…“
„…hladový a roztrhán….“ (to ještě jakš takš sedí)…. „s puškou v ruce“ (to už asi ne), „s ohněm v srdci“  (tak to ano), „uhání vpřed partyzán….“ (to už je mimo úplně…)….ono to tak při pohledu na různorodost a proměnlivost navštívených míst toulavého padáku Pavla Březiny samo přijde na mysl…tedy je myšlena ta cestovatelská aktivita jednoho z nejlepších světových motorových paraglidistů a majitele významného výrobce paraglidingových propriet Nirvana, Pavla „Břízy“ Březiny (rozhovor s ním a o něm přinesl MLČR před rokem viz. Stav blaženosti na sedm…) v roce 2010. Slova bojové ruské písně z roku 1828 (či snad z roku 1922), kdy se klubala v myslích dobrovolníků generála Čerňakovského, napadají autora těchto řádků i proto, že Pavel Březina si v uplynulém roce zalétal na šíré Rusi a „Skal a stepí divočinou..“ pak i v Jižní Africe a Mozambiku…a snad u toho nebyl „hladový a roztrhán….“. Asi nikoli, „s puškou v ruce“, ale s fotoaparátem a „s ohněm v srdci“ proto, že si svým létáním v Africe splnil jeden ze svých snů….a že „uhání vpřed partyzán….“ se sice v ruské písni zpívá, ale Pavel Březina ani v Mozambiku si na tzv. vedlejšák, jako bokovku, či brigádu zcela určitě partyzánštinu nevzal….
>
 
08.01.2011

Po pětiletce v roce šestém….

Rozhovor s Martinou Vodičkovou - JLČB, text. (jjk), foto: Mvod Po pětiletce v roce šestém….
…se ocitlo plánské letiště v roce 2011. V letošním roce tedy fakticky oslaví sedmdesáté čtvrté narozeniny, protože bylo uvedeno do provozu v roce 1937, ale my dnes mluvíme o jiném výročí a to od okamžiku, kdy se Jihočeské letiště České Budějovice stalo oficiálně civilním vnitrostátním a kdy vznikla akciová společnost stejnojmenného názvu. Od roku 2005 se také z bývalého vojenského letiště stěhuje armáda a o dva roky později získává licenci na provozování mezinárodních letů. A také v roce 2007 česká vláda rozhoduje o bezúplatném převodu areálu letiště do vlastnictví Jihočeského kraje. O další dva roky letiště zažívá vskutku zatěžkávací zkoušku při setkání ministrů zahraničních věcí Evropské unie Gymnich 2009. A v uplynulém roce probíhá první etapa modernizace letiště, jejíž nejviditelnějším symbolem by se dala nazvat do pastelových barev vyvedená věž řízení letového provozu a administrativní budova.
Českobudějovické letiště tak s koncem roku 2010 dokončilo svou pátou civilní sezonu a v roce 2011 vstupuje do šestého roku svého (po dlouhé vojenské etapě reinkarnovaného) života.
>
 
19.12.2010

Pohádka Skautská od Sudičkovy Lhoty

Předvánoční povídání o letounu M-2 s Radkem Paličkou (jjk) Pohádka Skautská od Sudičkovy Lhoty
Bylo, nebylo, dávno tomu, za devaterými řekami a devaterými horami, mezi Vstavačovou loukou a rybníčkem Netušil, se jednoho dne roku osmačtyřicátého do vzduchu vznesl malý sympatický Skautík. Sudičky mu sic do vínku daly jak sympatický ksichtík, tak i příjemnou i milou povahu, ale netušily, že osud k němu bude podobně macešský jako k Růžence Šípkové a Skautík zůstane zakletý na dlouhých šedesát let. Skautík se narodil do smutné doby a politické vlivy mu přisoudily posléze i zcela nepoetické pojmenování Svazák, což muselo letadélko brát jako jistou formu příkoří, ale ani sourozence mu osud nenadělil (byť se sebe nepoetičtějším jménem) a i on sám se časem pohroužil do začarovaných hvozdů dějin a zdálo se, že navždy zmizel v šípkovém keři zapomnění. Až se ve městě, které vypadá z ptačího pohledu jako křížovka a jeho symbolem je vycpaný krokodýl, který se zde pohádkově nazývá drakem a rozprostírá se v deltě řek Svratky a Svitavy, objevili čtyři mušketýři. Ale nebyli to obyčejní mušketýři, nejmenovali se ani Athos, Porthos, Aramis a d'Artagnan, ale Petr, Jiří, Radek a Ivan a ti čtyři chrabře vysvobodili milého Skauta z letitého zakletí, vykoumali a vydumali mu mladšího, statnějšího a energičtějšího brášku, dali mu světácké přízvisko Scout a poslali zpět mezi chundelaté a nadýchané mráčky kam zcela jistě patří a kde se mu i nejvíce líbí. A mohl by zazvonit zvonec a být pohádky konec….jenže chyba lávky, není a snad ani v budoucnu nebude. Pohádka s prozatím dobrým koncem se týká letounku M-2 Skaut z roku 1948 a jeho mladším bráškovi M-2 Scout z roku 2009 a kromě nějakého toho psaní o tomto stroječku je tu i malé popovídání si s jedním ze zmíněných čtyřech mušketýrů Radkem Paličkou, absolventem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, a který se ve firmě Aleše Kubíčka zabývá mimo jiné certifikacemi.
>
 
18.12.2010

Vzduch je živou vodou česko(slovenského) Sira Alexe….

Předvánoční rozhovor se Stanislavem Bajzíkem (jjk) Vzduch je živou vodou česko(slovenského) Sira Alexe….
….Fergusona, nebo podobnost je to čistě náhodná? Nu dvě podobnosti by se našly. Sir Alexander Chapman Ferguson je dnes už legendárním fotbalovým trenérem klubu Manchesteru United, kterým se stal v roce 1986. První podobnost je ta, že roce 1986 se Stanislav Bajzík stal československým reprezentantem v letecké akrobacii a ta druhá je dlouhověkost, kterou podobně jako Sir Alex (řečeno žoviálně) tráví v křesle trenéra české akrobatické reprezentace. Ačkoli Stanislav Bajzík tuto funkci vykonává od roku 1993, tedy o sedm let méně, než jeho skotský protějšek, může „kolegu“ docela lehce dohnat, protože je o rovných dvacet let mladší než věhlasný coach United. A vlastně lze najít ještě třetí podobnost. Alex Ferguson ač rodilý Skot, šéfuje anglickému klubu a Stanislav Bajzík ač rodilý Slovák, vede český národní tým. A jak už ostatně zní masarykovsko-baťovské heslo o tom, že při absenci nějakého toho oceánu, je jen vzduch tím naším mořem, je i vcelku logické, že Stanislav Bajzík, rozený ve znamení ryb (9. března 1961) se nestal námořním jachtařem, ale vydal se své aktivity provádět na oblohu, kde se evidentně už mnoho let cítí jako ryba ve vodě.
>
 
06.03.2010

Pod Špitálským lesem…

Anketa 09: Rozhovor se Zdeňkem Kölblem (jjk) Pod Špitálským lesem…

…jeden kilometr od hraničního kamene oddělujícího historické země Čechy a Moravu u jihlavské předměstské osady Henčov leží letiště. Ve druhé polovině března loňského roku se autor těchto řádků z tohoto letiště vydal na pohřeb letiště Holešov (Poslední LETU ZDAR z Letiště Holešov) Zlinem Z-43 a za kniplem s ing.Zdeňkem Kölblem. Druhdy vedoucí letového provozu Aeroklubu Jihlava, letecký instruktor a inspektor provozu ULL a také zakladatel a spolumajitel firmy Air Jihlava – service, která se především zabývá servisem, opravami a údržbou malých letadel. Ing.Zdeněk Kölbl je také spolutvůrcem programu na vedení letové agendy s názvem Flight Office 2000, který začal vznikat v roce 1998 původně pro potřeby Aeroklubu Jihlava a jehož cílem byla snaha včlenit do programu co nejvíce zkušeností z vedení administrativy potřebné pro chod letecké organizace a ulehčit její vedení. Dnes se Air Jihlava - service zabývá i provozem letadel a leteckými pracemi, výukou pilotů v letecké škole, fotolety, rekognoskačními lety a leteckými pracemi v zemědělství.

>
 
06.02.2010

Běda mužům, kterým žena vládne…

Anketa 09: Rozhovor s Radkou Máchovou (jjk) Běda mužům, kterým žena vládne…

…rozčiloval se podle Starých pověstí Českých jeden z bratrů nad soudním rozhodnutím kněžny Libuše. Kdyby tento drzoun žil dnes a měl by cosi do činění s létáním, asi by se divil komu a čemu, že to ženy všemu vládnou a asi by byl překvapen, že jedna z takových žen a zároveň silných osobností má na povel „Tři chlapy v chalupě“ (tedy spíš v hangáru) v legendární tzv. Chrudimské čtyřce, která dnes létá pod názvem Flying Bulls Aerobatic Team. Tou „kněžnou Libuší“ ve zmíněném čtyřčlenném boxu akrobatických speciálů Zlin Z-50LX je totiž bývalá československá reprezentantka, mistryně republiky a absolventka Vysoké školy dopravní ing.Radoslava Máchová. A těmi „třemi chlapy“ jsou po levici Jiří Saller, po pravici Ing. Miroslav Krejčí a záda Radce Máchové kryje Ing.Jiří Vepřek.

>
 
30.01.2010

Pozdrav ze zasněžených Českých Budějovic …

Rozhovor s Martinou Vodičkovou - Jihočeské letiště České Budějovice a.s.,(jjk) Pozdrav ze zasněžených Českých Budějovic …

„Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních. Na saních to pěkně jede, tohle každý nedovede. Padá sníh, ......... Zima … Zima je, zima je, každý se raduje…“ , ale neradují se tak provozovatelé letišť, kteří mají starostí až nad hlavu s odklízením toho bílého nadělení… . Sotvaže se na tom jihočeském v Plané u Českých Budějovic rozběhla první etapa výstavby, aby se i toto bývalé vojenské letiště mohlo zařadit mezi ta „dospělá“ s plnohodnotným civilním pravidelným tuzemským i mezinárodním provozem, zasypaly ho závěje sněhu…. „Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních. Sáně z kopce rychle jedou, nahoru to nedovedou, nechtějí se ani hnout, musíme je vytáhnout.“

>
 
12.01.2010

Profesor akrobacie s výrazem hráče pokeru…

Anketa 09: Rozhovor s Přemyslem Vávrou (jjk) Profesor akrobacie s výrazem hráče pokeru…

… už skoro patří mezi veterány a pomalu se stává legendou mezi českými akrobatickými akrobaty. Ekonom ověnčený doktorátem a tituly inženýr a MBA jakoby i na letištní ploše působil dojmem přísného vysokoškolského kantora. Nezasvěceného pozorovatele by možná ani nenapadlo, že tento stále soustředěný a zdánlivě mírně podmračený muž je služebně nejstarším a stále velmi úspěšným leteckým akrobatem a dlouholetým českým reprezentantem. Vždyť Přemysl Vávra poprvé reprezentoval naší zemi v roce 1988 na Zlinu Z-50.

>
 
11.01.2010

Pařezovou chaloupku v mechu a kapradí zasypal sníh…

Anketa 09: Rozhovor s Michalem „Mechy“ Eliášem (jjk) Pařezovou chaloupku v mechu a kapradí zasypal sníh…

… tak by asi znělo „Mechové news“… už v listopadu Křemílek alias Michal „Mechy“ Eliáš poslušně hlásil, že už i u nich na jihu (Moravy) napadlo to bílé svinstvo … ale vzhledem k tomu, že dnes není po sněhovém hlášení ani vidu ani slechu, zdá se, že pařezovou chaloupku v Rosicích zasypaly vločky až po komín. Z propagátora paraglidismu Michala „Mechy“ Eliáše by za někdejšího režimu měli soudruzi radost a říkali by mu „osvětář“ a měl by dobrý kádrový profil. V dnešní době je tato činnost spíš obdivuhodná a každého, kdo pro propagaci nějaké bohulibé činnosti něco dělá, si je třeba hluboce vážit.

>
 
10.01.2010

Stav blaženosti na sedm…

Anketa 09: Rozhovor s Pavlem „Břízou“ Březinou, (jjk) Stav blaženosti na sedm…

…je zadání termínu do křížovky v dnes už legendárním skeči Spejbla a Hurvínka, kdy nechápavého otce synek poučuje, že je to přece nirvana … A pravou nirvánu na Kanárských ostrovech prožívá v těchto dnech majitel a šéf firmy na výrobu a prodej potřeb pro paragliding, (což je pro něj rovněž Nirvana, ale s velkým „N“) a jeden z nejlepších českých reprezentantů v motorovém paraglidingu Pavel „Bříza“ Březina, který je úřadujícím vicemistrem světa jednotlivců v Novém Městě nad Metují v uplynulém roce, kde se svým Nirvana racing teamem v dresech české reprezentace získal zlaté medaile družstev.

>
 
10.01.2010

Jaderný fyzik v oblacích…

Anketa 09: Rozhovor s Martinem Veckem, (jjk) Jaderný fyzik v oblacích…

Ne, nejde o poplašnou zprávu, ani o to, že by některou z jaderných elektráren postihla jakási fatální nehoda a její personál se proti své vůli ocitl kdesi ve vzduchu. Zmíněný jaderný fyzik se na oblohu, mezi mráčky vydává pravidelně zcela záměrně, je totiž pilotem Českých aerolinií a zároveň leteckým akrobatem a reprezentantem České republiky. Tím pilotem je někdejší absolvent Matematicko-fyzikální fakulty v Praze a vědecký pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV v oboru fyziky elementárních částic RNDr. Martin Vecko. Ale jak sám říká, ač přímo tento obor s létáním nesouvisí, matematika a fyzika má určitě něco společného s technologicky vyspělými systémy používanými v dnešním letectví.

>
 
02.01.2010

Gejza dlel v mlhách Vrsaru…

Anketa 09: Rozhovor s Janem „Gejzou“ Klapkou (jjk) Gejza dlel v mlhách Vrsaru…

…kam se v minulých dnech, na přelomu roku, vydal za nějakým tím skokem z oblohy. Mezi tlakovými nížemi a přecházejícími okluzemi tu na pobřeží Istrie u Limského kanálu na počasí čekal ing. Jan „Gejza“ Klapka. V Chorvatsku byl jako instruktor pro větší sestavy, které se nakonec stejně neskákaly, na pozvání organizátora akce Jaroslava Koribského a také tam byly i dva Turbolety: OM - PGA, který je pronajímán v Příbrami od slovenské firmy Sky-Diving For Fun a OK - SAS Skydive & Air Service z Kolína pod vedením Víta Podoubského. V chorvatském Vrsaru byli čeští parašutisté vlastně na takovém svém tréninkovém kempu, ale jinak je domácím letištěm Jana Klapky Příbram – Dlouhá Lhota.

>
 
30.12.2009

Psycholog dívčích srdcí od Vajgaru

Anketa 09: Rozhovor s Jiřím Dvořákem (jjk) Psycholog dívčích srdcí od Vajgaru

Mít na starosti jakýkoli dívčí, či ženský sportovní kolektiv je v mnoha směrech příjemnější, ale i z psychologického hlediska náročnější činnost, obzvlášť ve sportech kolektivních, což by leckterý trenér mohl potvrdit. Parašutismus je sice víceméně individuální sport, ale i zde si trenér někdy připadá jako vyjednavač ve válečné zóně, jak ostatně přiznává i asistent státního trenéra a předseda paraodboru jindřichohradeckého aeroklubu Jiří Dvořák. Ale zároveň dodává, že ačkoli je občas nutné zachovat si určitý nadhled při sporech mezi slečnami, na druhou stranu má své svěřenkyně rád, protože každá udělala pro českou reprezentaci obrovský kus práce a to ve velké míře i za své vlastní úspory.

>
 

Kalendář akcí Celkový přehled

10. - 12. dubna 2020

Raná Cup – XC Česká liga PGL 2020 ODLOŽENO !!!

Raná u Loun – svah
1.kolo XC České ligy paraglidingu 2020 – 5.ročník Raná Cup (V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY "COVID-19" ODLOŽENO !!!), Letiště Raná u Loun – svah, www.rana-paragliding.cz, www.ranskahora.cz, www.svazpg.cz, www.pgweb.cz, www.xcontest.org
 
detail akce
soutěž - PGL
 
10. - 11. dubna 2020

Velikonoční pohár ODLOŽENO !!!

Benešov - Bystřice/Nesvačily
Soutěž v letecké akrobacii kluzáků třídy Basic, Sportsman (V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY "COVID-19" ODLOŽENO !!!), Letiště Benešov - Bystřice/Nesvačily, www.gac-ramert.eu, www.aecr.cz
 
detail akce
soutěž - akrobacie
 
11. dubna 2020 13:00-18:00

Den otevřených dveří hangáru NEKONÁ SE !!!

Praha - Točná
Den otevřených dveří hangáru s historickými letadly Letiště Praha – Točná (V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY "COVID-19" ZRUŠENO !!!), www.tocna.cz, www.facebook.com/tocnaairport/
 
detail akce
společenská akce
 
15. dubna 2020 17:30-22:00

Evropská tunelová liga RW-4

Praha - Letňany (Hurricane Factory)
Devátý ročník FAI Evropské tunelové ligy ve skupinové akrobacii RW-4,Hurricane Factory Praha - Letňany, www.aecr.cz, www.sportflight.cz, www.hurricanefactory.com
 
detail akce
soutěž - parašutismus
 
22. dubna 2020 10:00-17:00

Army den v Atriu Flora ZRUŠENO !!!

Praha 3
Atrium Flora a Armáda ČR pořádají třetí ročník úspěšné akce pro malé i velké s prezentací každodenní práce vojáků české armády (V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY "COVID-19" ZRUŠENO !!!), Atrium Flora Vinohradská 151/2828, Praha 3, www.atrium-flora.cz, www.army.cz
 
detail akce
společenská akce
 
 

Doporučujeme

Spolupracujeme

Facebook

Reklama

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama