Rozhovory a komentáře

22.03.2014 18:34

Stíhačky od Mateschitze, saniťáci a třeba Sverdlovsk?

Rozhovor s Martinou Vodičkovou (jjk), foto: archiv JLČB, (jjk), M.J. Stíhačky od Mateschitze, saniťáci a třeba Sverdlovsk?

Srdce zaplesat muselo v květnu loňského roku náhodnému návštěvníku letiště Planá u Českých Budějovic při pohledu na prohánějící se stíhací a bombardovací letouny a tančící vrtulníky. Sice naše tuzemská armáda z letiště už před mnoha lety odešla a z vojenského se stalo civilní, ale o „vojenské“ oživení se postarala flotila solnohradského Hangaru 7 z letecké stáje Red Bull Dietricha Mateschitze. To bylo asi spolu se zářijovým sletem to nejviditelnější hemžení nad budějovickým letištěm. Další život zde probíhal v roce 2013 víceméně poklidně a možná ani ne tak vizuálně atraktivně. Po té, co bylo nutno zásadně zredukovat rozpočet na výstavbu terminálu tzv. na zelené louce, došlo alespoň na výměnu vrat u tzv. Úlů (úkrytů letadel), kolem letiště se začalo budovat oplocení a také v roce 2013 probíhalo ve spolupráci s projektanty přepracovávání plánů na výstavbu zredukované verze terminálu. Ale co se na českobudějovickém letišti v Plané v loňském roce všechno událo a co se v roce 2014 zde bude dít, o tom se jako už tradičně každoročně zeptám marketingové manažerky Martiny Vodičkové.

 
Rok 2013 jsme otevřeli informací o neposkytnutí evropské dotace na výstavbu nového terminálu tzv. na zelené louce. Možná by bylo dobré i rok 2014 na českobudějovickém letišti začít tímto tématem. V průběhu uplynulého roku jste s architekty a projektanty pracovali na redukované verzi terminálu, jehož uvedení do provozu je základním předpokladem k otevření pravidelných linek i charterových letů do Českých Budějovic. Za současného stavu je odbavení většího množství cestujících najednou téměř nemožné. K jakému řešení jste tedy nakonec dospěli? Napadá mne, že svého času v Pardubicích to vyřešili přestavbou někdejšího vojenského hangáru, půjdete podobnou cestou, tedy rekonstrukcí některého z objektů po vojenském letectvu?
 
Staré známé přísloví správně říká, že všechno zlé je pro něco dobré. To se dá vztáhnout i na naši situaci. To, že jsme nemohli podpořit modernizaci letiště evropskými dotacemi, nás přimělo zamyslet se nad tím, jak letiště rozlétat za méně peněz. Získali jsme čas na diskusi s projektanty, stavebníky, mohli jsme si ověřit nejnovější technologie v oboru a zkušenosti s nimi. Sečteno a podtrženo, podařilo se nám snížit rozpočet na dostavbu letiště na částku nepatrně přesahující 500 milionů korun. Úsporná verze, s níž se seznámili krajští zastupitelé, pak získala i finanční podporu v dlouhodobém strategickém výhledu Jihočeského kraje, podle něhož by do Letiště České Budějovice měla dorazit investiční podpora ve výši 450 milionů korun. Ona úsporná verze počítá s výstavbou podobného terminálu, jaký byl budován například ve slovenském Popradu. Počítáme s úpravou dráhy, rozšířením stojánky pro letadla a samozřejmě s radionavigací a světelným vybavením. Na tom posledně jmenovaném, tedy na pořízení navigačních systémů a jejich osazení, začínáme pracovat už v letošním roce.
 
V té souvislosti mne napadá, že před rokem jsme hovořili o jistém zájmu jihoafrických aerolinií South African Airways o charterové lety, ale to je nejspíš běh na dlouhou trať. Ale v poslední době se objevila informace o námluvách Jihočeského kraje a Sverdlovské oblasti. Zdá se tato případná spolupráce perspektivnější? A to už jak v podobě možných investic do původního vojenského areálu, přebudovaného do průmyslového centra, nebo charterových letů? Znovu připomenu Pardubice, kde letiště právě na charterové lety z Ruské federace vsadilo a vyplácí se to… 
 
Nelehko se na tuhle otázku odpovídá v době eskalace mezinárodních vztahů s Ruskou federací. Nicméně, řada jihočeských firem začala rozvíjet úzké obchodní vztahy s partnery v Sverdlovské oblasti, naopak tamní cestovní kanceláře zaznamenávají enormní zájem o jižní Čechy. Je zřejmé, že obchodní aktivity nelze rozvíjet, ani turistickou poptávku naplňovat, bez leteckého spojení. Velmi příznivý postoj k budoucímu leteckému propojení Jekatěrinburgu s Českými Budějovicemi má jedna z nejvýznamnějších ruských leteckých společností - Ural Airlines. Samozřejmě, významnou podmínkou leteckého spojení je dobudování letiště do kategorie veřejného mezinárodního leteckého přístavu.
 
Novinkou pro letošní rok, o které se už delší dobu hovořilo, je definitivní rozhodnutí o vybudování základny letecké záchranné služby v areálu letiště. Připomínám, že letecká záchranka doposud sídlí na letišti v Hosíně. Jak probíhá realizace tohoto projektu a kde přesně bude heliport se zázemím a výjezdovým stanovištěm pro sanitní vozy umístěn? Možná se mýlím, ale pochopil jsem z toho, že by to mělo být místo historického areálu s hangárem a původní věží letiště na jižní straně letiště?
 
Heliport a výjezdové místo pro sanitní vozy sice není přímou součástí modernizace letiště, ale je zřejmé, že s ní souvisí a obě základny budou úzce spolupracovat. Areál záchranné služby leží mimo letiště, blízko, ale nikoli v části bývalých opraven, kde se pěkně vyjímá hangár Junkers, který máte jistě na mysli. Hezky máme to naše povídání načasované, protože před několika dny byla stavba zahájena, a staveništi teď vládnou bagry, které se starají o terénní úpravy. Je v celku logické, že Jihočeský kraj, který je majitelem areálu, přestěhuje „svou“ leteckou záchrannou službu do „svého“ na letiště, které mu patří. Sanitní vozy ušetří čas, který jim zabral přejezd přes město, a budou moci rychleji obsloužit oblasti kolem E 55 směrem na Český Krumlov.
 
Další novinkou, kromě dokončování oplocení celého letiště, bude vybudování radionavigačního a světelného vybavení. Jak a kdy bude tato výstavba probíhat? Ptám se i s ohledem na to, zda nebude nutné nějaké omezení letového provozu, když se bude stavět například osvětlení dráhového systému?
 
Oplocení je v podstatě dokončené a zvykáme si na to, že máme letadla za plotem, ale je to další krok směrem k veřejnému provozu. O navigaci jsem se už zmínila, v letošním roce vyčlenil Jihočeský kraj na její pořízení 90 milionů korun. Ale samozřejmě osvětlení letiště není lampička do obýváku, kterou zasunete do zásuvky a zapnete. Ten proces je samozřejmě mnohem složitější a náročnější. Lze předpokládat, že po splnění všech podmínek pro zdárný chod administrativních procesů, budeme moci zahájit přímou realizaci v druhé polovině tohoto roku. Půjde-li vše hladce. Zatím tedy nepředpokládáme omezení provozu a domnívám se, že v letošním roce se to těch, co k nám létají, nikterak nedotkne.
 
Koncem roku 2013 a na začátku roku 2014 se také řešila jistá nedorozumění s českobudějovickou radnicí (jako spolumajitelem letiště) co se týče provozní dotace, ale to se nakonec 20. února 2014 vyřešilo. Může i jisté souznění mezi městem a krajem být pro případné zájemce o leteckou dopravu do českých Budějovic, nebo pro případné investory do bývalého vojenského areálu pozitivním signálem? Ptám se proto, že v původní „velké“ verzi revitalizace letiště s terminálem tzv. na zelené louce se plánovalo i přebudování vojenského areálu v průmyslovou zónu…
 
Občas se to stává, že procedurální zaváhání mohou způsobit větší problémy, než se na první pohled může zdát. To se zřejmě přihodilo při schvalování dotace pro provoz Letiště České Budějovice na rok 2014 na českobudějovickém zastupitelstvu. Oba akcionáři, město České Budějovice i Jihočeský kraj, se sešli, vyjasnili si svá stanoviska a na následujícím jednání zastupitelé peníze pro letiště schválili.
 
Ještě jsem se chtěl zeptat na loňskou návštěvu flotily letounů stáje Red Bull Dietricha Mateschitze ze Salzburgu. Bylo to zajímavé oživení provozu na vašem letišti. Byla to jednorázová akce, nebo jste s týmem z Hangaru 7 v nějakém jednání o další spolupráci?
 
Team Red Bull u nás už na sezonu trénoval podruhé a byl to opravdu velký zážitek vidět ty neuvěřitelné stroje, ovládané neuvěřitelně šikovnými piloty. Klobouk dolů… Dohodu zatím nemáme žádnou, ale tajně doufáme, že se nám zase letos zjara ozvou. Piloti jsou u nás nadmíru spokojeni a my si je náležitě hýčkáme, však také možnost sledovat ten vzdušný kolotoč, za to se jinde platí velké peníze…
 
Nevím, zda jsem ještě na něco z novinek pro letošní, ale i další sezony nezapomněl? Napadá mne, že jsem se nezeptal, zda probíhá i nadále spolupráce s některými odbornými školami v okolí, která se poměrně obstojně začala rozbíhat?
 
Studenti letečtí mechanici se pomalu ale jistě chystají svá studia ukončit, u nás byli i na dlouhodobé praxi a teď už je to na nich, zda využijí šance a zakotví v leteckém oboru, kde je po šikovných lidech technického zaměření poptávka. My jsme začali také spolupracovat s Vysokou školou technickou z Českých Budějovic, která se zaměřuje mimo jiné i na dopravu, tam je ale spolupráce v plenkách, byť s velkým příslibem do budoucna.
 
Ale úplně za závěr bychom se měli zmínit o provozních statistikách, v roce 2013 byla zima a nevlídno skoro do května, června a to se mohlo na provozu nějak odrazit, jak to nakonec v porovnání s předchozím rokem, či lety dopadlo?
 
Je to tak, statistické údaje z roku 2013 se v podstatě shodují s rokem předchozím, což prakticky znamená, že jsme zaznamenali 6 303 pohybů (vzletů a přistání. Je zřejmé, že na celoroční stagnaci počtu pohybů mělo významný vliv počasí, které v první polovině roku 2013 létaní bez světelného a radionavigačního vybavení vůbec nepřálo. Pokles je zřetelný u prvních měsíců roku 2013, zatímco příznivé počasí umožnilo klientům využívat letiště i v podzimních a zimních měsíc konce roku 2013, kde je patrný nárůst pohybů oproti srovnatelnému období minulých let. Setrvalý, spíše stagnující stav zaznamenává sportovní a aeroklubové létání, naopak stabilní vzestup lze pozorovat v případě obchodních letů a většího zájmu se těší i letecké škola, která na Letišti České Budějovice provozuje svoji činnost. Potěšující je fakt, že špatné klimatické podmínky a absence navigačních systému neodradily klienty ze zahraniční a počet mezinárodních pohybů je setrvalý. Zvyšuje se také počet větších letadel, která Letiště České Budějovice využívají k obchodním letům.
Zdá se, že nám to počasí vrací v letošním roce, kdy se u nás létá téměř každý den a už teď překračujeme statistické údaje z minulých let. To nás samozřejmě moc těší.
 
Letošní zima se jaksi nakonec vůbec nedostavila, takže i s tím provozem by to mohlo být nakonec letos výrazně lepší, a i ve světle další modernizace přeji co nejpříjemnější a nejlétavější sezonu a děkuji za rozhovor….
 
rozhovor: (jjk), foto: archiv JLČB, (jjk), M.J.
 
O letišti České Budějovice – Planá na jiných místech MLČR: 2007 Na den letectva tradičně v Budějicích; 2008 Singin' in the Rain nad BudějovickemPlaná jako Zolná … pod mrakem; 2009 Z Plané odešli poslední vojáci; 2010 Pozdrav ze zasněžených Českých Budějovic …Hemžení na věži na PlanéVěž se klube a sezona v plném prouduInspirace Stendhalem, Červený a černý v BudějovicíchKomáři se ženili, mravenci se rojili…Letecká katastrofa, nebo Válka světů?: 2011 Po pětiletce v roce šestém….Vítejte u nás v mrakoptakohradu!...; 2012 Do nového roku s novou frekvencí…, 2013 Dvojnásobné narozeniny a Planá jako další lázeňské letiště?, Mateschitzova bujná miminka u červené věže, Ještě trocha léta na Plané … a desáté výročí aeroklubu
 

 

 
 

 

 

foto: (jjk) foto: (jjk)
foto: (jjk)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama