Rozhovory a komentáře

22.03.2015 18:46

Kryštof třináctý stěhovavý, barevní hasiči a srnky za plotem

Rozhovor s Martinou Vodičkovou (jjk), foto: (jjk), (MVod) Kryštof třináctý stěhovavý, barevní hasiči a srnky za plotem

Letištní hasiči se nastěhovali do nově zrekonstruované budovy, jihočeská letecká záchranka se bude stěhovat z Hosína na Planou a srnky bloudící Homolskými lesy trochu znejistěly vidouc plot vinoucí se kolem celého letiště. A zdá se, že po několika letech příprav se českobudějovické mezinárodní letiště na Plané dočká i výstavby odbavovacího terminálu, který je potřebný k zavedení případné pravidelné, nebo charterové letecké dopravy. Rýsuje se i možnost dopravit se v nedaleké budoucnosti na toto letiště pohodlně vlakem (což se například v Praze marně řeší více než třicet let). Zkrátka rok se s rokem sešel a znovu nastal čas si krátce popovídat o uplynulé a nadcházející sezoně na mezinárodním Jihočeském letišti České Budějovice s marketingovou manažerkou Martinou Vodičkovou.

 
V minulém roce se sice mírně, ale přece jenom opět zvýšil počet odbavených letadel a to především ze zahraničí. S tím souvisí i první část (dvoj)otázky, týkající se jak pohledu do uplynulých let, tak do budoucnosti. Jak se tento, z vašeho pohledu, zcela jistě pozitivní trend vyvíjí? Logicky ze zahraničí nejblíže je Rakousko a Německo, takže využívání letiště návštěvníky z těchto zemí nepřekvapí, ti patrně přilétávají na jih Čech na dovolenou, nebo za obchodem, ale zaznamenali jste zvýšenou aktivitu i z jiných zemí, a nebo naopak zvykli si „cesťáci“ (to není myšleno pejorativně) využívat planské letiště díky stále se rozvíjejícím servisním službám k mezipřistání při letu do vzdálenějších destinací na jihu?
 
Snad nejprve letmý pohled do statistik. Počasí v začátku loňského roku létání mimořádně přálo, své vrtochy ukázalo až v dalších měsících, a tak jsme podle statistik zaznamenali příjemný nárůst pohybů a to téměř o tisíc oproti roku 2013. Přesně vyčísleno, v roce 2014 mělo Letiště České Budějovice 7.318 pohybů, tedy vzletů a přistání. Co je ale ještě pozitivnější, je nárůst pohybů mezinárodních o více jak stovku, na konečný počet 648. Statistické údaje potvrzují to, co zaznamenávají ti, kteří pracují při odbavení letadel, a sice postupně stoupající zájem o Letiště České Budějovice ze zahraničí.  Značný podíl na nárůstu mezinárodních letů má i to, že řada českých letadel, která v letních měsících míří k moři do Chorvatska, opouští Českou republiku s tím, že se odbavuje a tankuje pohonné hmoty právě na našem letišti. Tento trend se konečně potvrzuje i v prvních měsících roku 2015. Jinak obecně stále platí, že naši nejčastější zahraniční klienti přilétají ze sousedních zemí, Rakouska, Německa a Slovenska.
 
…a co se týče druhé poloviny otázky. Východní trhy jsou trochu pošramocené známými událostmi posledního roku (což pociťují aktuálně letiště v Karlových Varech a Pardubicích), ale jihočeské turistické oblasti a historické pamětihodnosti vyhledávají cizinci i z jiných oblastí. Pokročily nějakým směrem plány (či případné vyjednávání) o zavedení nějaké charterové letecké linky. Chápu, že to souvisí i snovým terminálem, ale ptám se spíš, jestli se v roce 2014 objevil nějaký případný zájemce o spojení s Českými Budějovicemi letecky?
 
Máme samozřejmě zmonitorované možnosti cestovních kanceláří, které už několik let deklarují zájem o využívání jihočeského letiště a čekají na jeho dostavbu, předběžně jsme jednali i s konkrétními dopravci, ze zřejmých důvodů nebudu jmenovat, konkrétní jednání budou zahájena spolu se zahájením stavby, kdy budeme moci operovat pevnými termíny dostavby. Na přímá jednání s dopravci tedy máme k dispozici dva roky.
 
Ještě k roku 2014. V loňském roce mělo být dokončeno oplocení letiště…?
 
Tak z téhle stavby rozhodně neměly radost srny, které se v okolí letiště zabydlely…Více jak devět kilometrů plotu zakončeného žiletkovým drátem už od minulého roku odděluje veřejnou zónu Letiště České Budějovice od zóny neveřejné. Touto investicí jsme naplnili další z nezbytných požadavků na bezpečný letecký provoz, který nás posune blíže k zahájení veřejného provozu.
 
Také se podařilo, alespoň vizuálně, do nového obléknout budovu letištních hasičů. Ale nejspíš nešlo jen o fasádu budovy, ale o celkovou rekonstrukci objektu. Ostatně i profesionální zázemí hasičů neodmyslitelně patří k velkým mezinárodním letištím, kterým by se mělo letiště v budoucnu stát…
 
Obytná část budovy, kde sídlí letištní hasičský sbor, byla v konci minulého roku zateplena, byla vyměněna okna, střecha dostala novou krytinu, do budovy byl zaveden plyn a napojen na ústřední topení. Nově se objekt „oblékl“ do firemních barev a fasáda tak září do dálky šedočerveně. Hlavním důvodem rekonstrukce bylo hlavně zlepšení izolačních vlastností budovy, a tím i úspora energie.  Rekonstrukci budovy ve výši necelých dvou milionů korun financoval Jihočeský kraj. V minulých týdnech se měnil ale i vzhled vnitřních prostor budovy a to v podstatě svépomocí. Hasiči si tak vlastními silami vytvořili důstojné zázemí pro práci, vzdělávání, trénink, ale i odpočinek. Díky tomu, že se práce chopili samotní členové hasičského sboru, podařilo se na opravě budovy výrazně ušetřit.
 
V loňském roce se také začalo s budováním nové základny Letecké záchranné služby Jihočeského kraje, která doposud sídlí na druhém českobudějovickém letišti v Hosíně a její provozní doba je závislá na východu a západu slunce. V roce 2015 by měl být areál (nejen pro mateřskou firmu Alfa-Helicopter) pro základnu Kryštof 13 dokončen a to včetně heliportu. Předpokládám, že nová základna letecké záchranky na vašem letišti bude umožňovat čtyřiadvacetihodinový provoz….
 
Ve východní části areálu letiště v průběhu roku postupně rostla nová budova určená jako zázemí zdravotní záchranné služby a také hangár pro záchranářský vrtulník, které jsou součástí heliportu. Stavba bude dokončena v polovině letošního roku a z Hosína se k nám bude moci přestěhovat letecká záchranka. Pro sanitní vozy, které budou vyjíždět z letiště se díky napojení na E55 sníží dojezdové časy směrem na Křemži a Brloh. Heliport a výjezdní místo záchranky by měly být uvedeny do ostrého provozu počátkem září letošního roku.
 
V této souvislosti mne napadá, že je škoda, že letecká záchranka nebude využívat historickou budovu letiště s přilehlým hangárem Junkers, nemýlím-li se, tak tam jsou v pronájmu nějaké firmy. Patří ten historický areál vůbec k letišti, nebo má jiného majitele?
 
Junkers, neboli nejstarší hangár na letišti je nejen v naší správě, ale je také naší chloubou. V současné době je pronajat a funguje jako sklad, do budoucna ale koketujeme s myšlenkou do hangáru umístit malé muzeum, které by připomínalo historii letiště a hangár zpřístupnit veřejnosti. To je ale zatím pouze sen, který začne mít konkrétní podobu až poté, co se Letiště České Budějovice „rozlétá“ v otevřeném provozu.
 
Já se ještě vrátím ke stěhování letecké záchranky z Hosína na Planou (v té souvislosti a vzhledem k jejímu působení na Plané mimo jiné, se také bude budovat nové osvětlení dráhového systému a bude se modernizovat navigační systém a podobně) …ale k tomu ještě doplňující otázka, sanitky budou na letiště jezdit jinudy, ale neuvažuje se také o nějakých změnách u hlavní příjezdové cesty, odbočka z Litvínovické ulice, resp. silnice E55 k hlavní bráně u MiGu-23 mi tedy nikdy nepřipadala úplně nejbezpečnější a asi při plánovaném budoucím nárůstu cestujících by to mohl být trochu problém. Ale asi s jinou přístupovou cestou se nejspíš nepočítá, protože není vlastně kudy kde jí vybudovat?
 
Výjezdní místo sanitních vozů bude mít své přímé napojení na E55 a to směrem od obce Homole. Výjezd sanitek tak bude zcela bezpečný a oddělený od samotné příjezdové komunikace na letiště. Areál heliportu nebude součástí neveřejného prostoru letiště, byť se společnost Jihočeské letiště České Budějovice bude o něj provozně starat.
 
Ještě mne napadá, na letišti zbyla po armádě také železniční vlečka. Nevím v jakém je v současné době stavu a jak jí provozovatel udržuje a jak je využívána firmami působícími v okolí, ale je napojena na jihu pod letištěm přímo na trať vedoucí přes Boršov na hlavní českobudějovické nádraží a na druhou stranu do Českého Krumlova. Počítáte do budoucna také s využitím tohoto spojení? ….Pokud ano, předpokládám, že vám to bude trvat nesrovnatelně rychleji než stavba tzv.rychlodráhy na pražské ruzyňské letiště, která se plánuje padesát let a staví „ústy“ víc než třicet let J
 
Jako správný dopravní uzel má Letiště České Budějovice vlastní napojení i na železniční dopravu. Případné propojení na IV. železniční koridor je možné prostřednictvím 4 kilometry dlouhé železniční vlečky, která z areálu letiště směřuje do stanice Boršov. Společnost Jihočeské letiště České Budějovice se o vlečku a její okolí stará s odpovědností řádného hospodáře. Jsou na ni vydána veškerá požadavky zákona naplňující oprávnění, jejím provozovatelem je odborná firma – JOHANNES s.r.o. V současné době vlečku k občasnému převozu nákladu využívají firmy, které působí v okolí, lze ale předpokládat, že po zahájení veřejného provozu bude napojení na železniční sít pro klienty Letiště České Budějovice velmi užitečné.
 
A na závěr se dostávám k tomu, možná, nejdůležitějšímu pro provoz mezinárodního letiště a to stavbě hlavního terminálu. Vývoj prošel několika peripetiemi, o kterých postupně spolu hovoříme každý rok. Na podzim se navíc i zhruba z poloviny obměnila politická reprezentace na českobudějovické radnici. A tedy i na vztazích s městem a krajem záleží, kterým směrem se bude rozvoj celého letiště. Jak se tedy situace s budováním nového terminálu vyvíjí a blíží se konečně doba jeho výstavby. I když nejspíš ve skromnější podobě, než bylo původně plánováno…?  
 
Rok 2015 bude pro nás rokem zlomovým, protože vše směřuje k tomu, abychom reálně zahájili dostavbu letiště. V rámci modernizace letiště bude zahájena příprava území pro další výstavbu a navigaci, což  prakticky znamená například terénní úpravy či přípravu šachet pro sítě a navigační technologii. Půjde-li vše podle plánu, měla by být také postavena páteřní komunikace, která v uzavřené bezpečností zóně propojí východ a západ areálu. Počítáme i s výstavbou bezpečnostního centra. Bude-li počasí přát, bude možné ještě v druhé polovině roku zahájit práce na osazení navigačních systémů a stavbu terminálu. Tak nám držte palce…
 
…určitě všichni, kdo nějaký vztah k vašemu letišti mají, palce drží a budou držet a já děkuji za rozhovor…
 
O letišti České Budějovice – Planá na jiných místech MLČR: 2007 Na den letectva tradičně v Budějicích; 2008 Singin' in the Rain nad BudějovickemPlaná jako Zolná … pod mrakem; 2009 Z Plané odešli poslední vojáci; 2010 Pozdrav ze zasněžených Českých Budějovic …Hemžení na věži na PlanéVěž se klube a sezona v plném prouduInspirace Stendhalem, Červený a černý v BudějovicíchKomáři se ženili, mravenci se rojili…Letecká katastrofa, nebo Válka světů?: 2011 Po pětiletce v roce šestém….Vítejte u nás v mrakoptakohradu!...; 2012 Do nového roku s novou frekvencí…, 2013 Dvojnásobné narozeniny a Planá jako další lázeňské letiště?Mateschitzova bujná miminka u červené věžeJeště trocha léta na Plané … a desáté výročí aeroklubu, 2014 Stíhačky od Mateschitze, saniťáci a třeba Sverdlovsk?
rozhovor: (jjk), foto: (jjk), (MVod)
[Věnováno mé přítelkyni, která de facto jako inspirace stála za vznikem Magazínu Letiště ČR a díky níž i celý tento projekt existuje, a která t.č. bohužel vzhledem ke své vážné nemoci teprve světa běh a nejen ten letecký opět stále znovu objevuje, (jjk)]  

 

 
 

"Nová" hasičárna (foto:MVod) "Nová" hasičárna (foto:MVod)
"Nová" hasičárna (foto:MVod)
"Nová" hasičárna (foto:MVod) "Nová" hasičárna (foto:MVod)
"Nová" hasičárna (foto:MVod)
nová základna LZS Kryštof 13 (foto:MVod) nová základna LZS Kryštof 13 (foto:MVod)
nová základna LZS Kryštof 13 (foto:MVod)
nová základna LZS Kryštof 13 (foto:MVod) nová základna LZS Kryštof 13 (foto:MVod)
nová základna LZS Kryštof 13 (foto:MVod)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama