Rozhovory a komentáře

19.01.2013 14:25

Dvojnásobné narozeniny a Planá jako další lázeňské letiště?

Rozhovor s Martinou Vodičkovou (JLČB) (jjk), foto: (mvod) Dvojnásobné narozeniny a Planá jako další lázeňské letiště?

Rok 2012 nezačal pro mezinárodní Jihočeské letiště České Budějovice– Planá úplně nejšťastněji, protože po té, co se podařilo „vyběhat“ celé kolečko povolení na stavbu nového moderního terminálu, Evropská komise nečekaně už schválenou dotaci, zamítla. Pro ambiciosní plány rozvoje českobudějovického letiště to byla tak trochu rána pod pás a tak bylo nutné poněkud původní záměry s modernizací letiště přehodnotit. Rok 2012, ve kterém letiště oslavilo své sedmdesáté páté narozeniny a páté výročí oslavil i místní hasičský sbor, tak i rokem zlomovým, protože bylo nutné rozhodnout jak dál. Na počátku roku 2013 je tak ideální příležitost, ostatně tak jako každoročně, položit několik otázek Martině Vodičkové, marketingové manažerce a tiskové mluvčí akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., mimo jiné i proto, že jsem se bohužel v roce 2012 z osobních důvodů nestihl do Českých Budějovic podívat …    

 
Tak musíme začít tím nejpodstatnějším, tím co se přihodilo hned v počátku loňského roku, o čemž jsme se sice tak trochu pobavili před rokem (viz. Do nového roku s novou frekvencí…), ale to byla tato zpráva velmi čerstvá a asi se ještě nedaly odhadnout důsledky zrušení, už schválené dotace na rozvoj a modernizaci letiště. Můžeme si tedy ve stručnosti říci, jaké byly konkrétní důsledky zrušení dotace, na původní plány v roce 2012, ale vlastně vůbec na vaše plány?
 
Prvotní zklamání velmi záhy nahradila zarputilá myšlenka, že nedovolíme, aby Jihočeši přišli o své sny o létání. Dlužno říci, že jsme v tomto byli velmi podporováni také vedením kraje, tedy jedním z našich akcionářů, který je zároveň majitelem areálu a tudíž i investorem modernizace. Bylo ale zřejmé, že bez evropských dotací nemůžeme pomýšlet na tak rozsáhlou modernizaci, jak byla původně připravena. V průběhu několika měsíců byla znovu přezkoumávána projektová dokumentace, přehodnocovány plány a to s jedním velkým cílem: najít cestu, jak letiště připravit na veřejný provoz za méně peněz. Redukovanou variantu, která například znamená, že nebudeme stavět terminál na zelené louce, ale opravíme jednu ze stávajících budov, posvětil i Úřad pro civilní letectví. K naší smůle, tyto problémy se vyskytly v konci volebního období krajské reprezentace, která se rozhodla, že to strategické rozhodnutí, co s letištěm dále, učiní až nové vedení kraje. Vzhledem k tomu, že po krajských volbách se staronové vedení Jihočeského kraje postavilo k naší radosti k letišti čelem, jsme teď na začátku nového roku také na začátku přípravy realizace redukované varianty dostavby Letiště České Budějovice.
 
Ještě na jaře, tuším v dubnu 2012 byla schválena redukovaná varianta přestavby letiště. Co tato, nejspíš zmenšená, varianta budování letiště pro vás znamená a co bude ve svém důsledku obsahovat? Co tedy z původních plánů bude možné vybudovat a bude se to třeba i týkat výstavby nového světelného systému dráhy, či kompletního oplocení letiště?
 
Naše plány začínají mít zřetelnější kontury, přesto je ještě budou muset vzít do rukou projektanti. Určitě se dají hledat úspornější varianty a méně finančně náročná řešení. Je ale zřejmé, že nebude možné ustoupit od bezpečnostních prvků, kam patří například oplocení, jehož výstavba by měla být zahájena v závislosti na počasí co nejdříve a to samé patří o světelné a navigační technologii. Velkou výhodnou pro investora, kterým je Jihočeský kraj, se ale ukazuje skutečnost, že v současné ekonomické krizi je možné stavět téměř za třetinové ceny, než před několika lety, což nám může velmi pomoci.
 
Nevím zda to bylo také v původních plánech, ale překvapilo mne rozhodnutí vybudovat na Plané základnu letecké záchranné služby. Pokud vím, tak mateřská základna je doposud na druhém českobudějovickém letišti Hosín. Pro leteckou záchranku se tedy vybuduje zbrusu nová základna, nebo se formou brownfieldu přestaví nějaká část původního vojenského areálu? Na to se ptám proto, že třeba hangár, tedy objekt č.24 nedaleko věže řízení letového provozu by se přímo nabízel
 
O výstavbě stanoviště záchranné služby, a to jak leteckého tak pozemního, v areálu Letiště České Budějovice se uvažovalo už dlouho. Má to hned několik důvodů, sanitky budou moci snáze a rychleji obsloužit jižní část oblasti a vrtulník bude sedět na svém. Na Hosíně je totiž v nájmu a je pro Jihočeský kraj neekonomické mít vlastní letiště, ale vrtulník záchranky nechat parkovat na cizím. Navíc podmínky na Hosíně nejsou zcela dostačující. Tento objekt bude postaven na zelené louce, v jihovýchodní časti areálu nedaleko opraven. Sanitky budou mít vlastní napojení na E55 a do budoucna se počítá, že by tu mohl parkovat i policejní vrtulník.
 
Když jsme u těch záchranářů, tak Hasičský záchranný sbor Letiště České Budějovice oslavil v roce 2012 páté narozeniny. Budovali jste letištní hasiče takřka z nuly, nebo úplně z nuly a tak bylo nutné obstarat nejen hasiče samotné, ale především odpovídající techniku, abyste jako mnozí dobrovolní hasiči nevypadali při zásahu, tak technické muzeum na manévrech J. Jak můžete pětiletku vašich hasičů zhodnotit, co se podařilo sehnat a co do budoucna?
 
V první řadě máme stabilní, profesionální tým chlapů, kteří jsou si vědomi výlučnosti a důležitosti hasičské práce na letišti a zároveň jsou ochotní a schopní pomoci tam, kde je třeba. Jsou to zkrátka chlapi, na které je spolehnutí. Jejich chloubou je už od roku 2010 hasičský speciál, který jsme kupodivu zcela hladce pořídili díky evropským dotacím. Je to speciální hasičské vozidlo „šité“ na míru přímo Letišti České Budějovice.
 
Zmínil jsem se o narozeninách, v roce 2012 oslavilo letiště sedmdesáté páté narozeniny od svého vzniku. Asi vzhledem k změnám plánů na rozvoj letiště vám tak úplně do oslavování nebylo, ale kromě dětského dne, připomněli jste si toto výročí i jinak?
 
My jsme slavili své narozeniny s veřejností v rámci dne otevřených dveří. Zájem byl velký, přímo nad očekávání. Já jsem celý den strávila tím, že jsem vozila zájemce v autobuse po areálu a ukazovala jim, co na letišti máme, co je třeba udělat, o co se staráme a vůbec jak to funguje. Chválu a slova povzbuzení jsem slyšela často, ale úplně mě dojala jedna starší paní, která doslova řekla, že by nám naše děti nikdy neodpustily, kdybychom si takovou šanci nechali utéct mezi prsty. Myslela tím dostavbu letiště… S tím nelze než souhlasit.
 
Zaznamenal jsem, že i nadále pokračujete v jednáních či spolupráci se středními a učňovskými školami, ale i také s některými průmyslovými podniky v okolí, rozvíjí se spolupráce i nadále?
 
Je to tak, dokonce byl po několik posledních měsíců naším kolegou jeden ze studentů z Vyšší odborné školy automobilní. Zkusil, jak se na správného učně patří, snad všechny profese a protože se moc osvědčil, není vyloučeno, že mezi námi zakotví natrvalo. Uvidíme.
 
Trochu odbočím. V titulku jsem se zmínil o Plané jako lázeňském letišti. To nebylo samoúčelné, protože ve vašem okolí jsou například lázně Třeboň, ale podobných ozdravných zařízení je v jižních Čechách víc, například v Hluboké, Bechyni, Vráži. Navíc se u vás pořádal před časem seminář „Jižní Čechy oáza zdraví“ a vy jste se naopak účastnili veletrhu Expo Real 2012 v Mnichově. Zdá se mi to jako pozoruhodná myšlenka, protože na lázeňských hostech se podařilo po mnoha letech stagnace utěšeně rozproudit provoz na letišti v Karlových Varech. Jistě, jihočeské lázně nejsou Karlovy Vary, ale přesto se mi zdá tento nápad životaschopný….
 
Máte pravdu, ale jižní Čechy k bonusu lázeňských míst ještě přidávají krásnou a určitě léčivou přírodu, nádherné památky a to jsou velká lákadla. Podle ohlasů, jaké máme k dispozici, dokonce i pro ruskou klientelu, které jenom Vary a Praha už nestačí. Z našich zkušeností vyplývá, že cestovní ruch spojují tři základní podmínky, mít co nabídnout, umět to náležitě prodat a zvládnout správně dopravu. A právě v naplnění té třetí podmínky vidíme svoji roli i my.
 
S také souvisí otázka, jak vypadá zájem leteckých společností o charterové lety z nebo do Českých Budějovic. Na to se ptám proto, že mne překvapila na výše zmíněném semináři účast zástupců i jihoafrických aerolinií South African Airways…
 
 To není zas tak moc překvapivé, jak známo na Lipensku, našla druhý domov velká enkláva nizozemských občanů. Ti zase mají celou řadu příbuzných, kteří by s nimi rádi trávili dny volna v Jihoafrické republice. Jinak ale vhledem k situaci s výstavbou, zatím pouze zaznamenáváme zájem o spolupráci například z Ruska a Ukrajiny, cestovní kanceláře by pak uvítaly lety do nejčastěji využívaných destinací jako je Egypt, Tunis, Turecko, případně Řecko a Španělsko.
 
…a ještě zajímavost. V roce 2012 k vám zavítala letadla ze slavného Hangáru 7 v Salzburgu, což je sídlo flotily stáje rakouského průmyslníka a mimo jiné i leteckého nadšence Dietricha Mateschitze, respektive jeho společnosti Red Bull GmbH. Pravda, jste nedaleko rakouských hranic, ale nějak stáj Red Bull napadnout muselo, uspořádat u vás své soustředění?
 
Krásné dny, moc jsme si to užili… Tým Red Bull využil několika věcí, pro letadla krátké vzdálenosti Českých Budějovic od Salzburgu, dobrých parametrů našeho letiště, velké profesionality našich lidí a také osobních kontaktů a doporučení.
 
…nevím jestli jsem na něco nezapomněl, bohužel se mi z osobních důvodů nějak nepodařilo na vaše letiště v roce 2012 dostat a tak jsem vás výjimečně vynechal. Ale případně mne doplňte, pokud jsem se nezeptal na něco důležitého….vlastně tedy kromě statistik za minulý rok, pokud už je máte uzavřené a zveřejnitelné J
 
Statistiky máme už spočtené a vyplývá z nich, že celkový počet pohybů oproti předchozím rokům poklesl, co je ale pro nás pozitivní pak naopak stoupl o 50 procent počet mezinárodních pohybů a zvýšil se i počet větších letadel, která k nám létají. A to je příjemný trend.
 
…děkuji vám tedy za rozhovor a v roce 2013 přeji vám a českobudějovickému letišti úspěšný rok…
 
Přeji Vám, Jakube, i všem, co mají rádi létání, klidný rok bez nehod a stále čisté nebe. …
 
 
rozhovor: (jjk), foto: (mvod)
[Věnováno mé přítelkyni, která de facto jako inspirace stála za vznikem Magazínu Letiště ČR a díky níž i celý tento projekt existuje, a která t.č. bohužel vzhledem ke své vážné nemoci pomalu a váhavě světa běh a nejen ten letecký teprve opět začíná znovu objevovat, (jjk)]
 

 

 
 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama