Rozhovory a komentáře

07.01.2012 10:50

Do nového roku s novou frekvencí…

Rozhovor s Martinou Vodičkovou (jjk), foto: (jjk) Do nového roku s novou frekvencí…
…vstoupí Jihočeské letiště České Budějovice, respektive mu byla přidělena Úřadem pro civilní letectví a používána by měla být od předjaří roku 2012, ale to nebylo všechno, co se v uplynulém roce na Plané přihodilo. Sice se zde v roce 2011 nezjevilo zdánlivě nic tak majestátného jako nová věž řízení letového provozu, ze které se už dnes vysílá, ale i tak se tu událo poměrně dost nových věcí, které běžnému pozorovateli nejsou až tak nápadné. Kromě toho, že zde na místo stávající frekvence 129,250 MHz bude nově frekvence 135,925 MHz, tak se konečně objevila na stavebním povolení (m.j. i na stavbu zcela nového terminálu) všechna potřebná razítka, utěšeně se rozrůstá stádečko, či spíš hejno dravců hlídajících letiště, potvrzeno bylo ochranné hlukové pásmo a do nového se pomalu převlékají i další někdejší vojenské objekty, ale zcela jistě novinek v roce 2011 bylo víc a tak jako každoročně je právě ten správný čas se pozeptat Martiny Vodičkové, co minulý rok přinesl a jaké se rýsují plány do budoucna…
 
 
Pro mnohé se zdánlivě toho tolik v roce 2011 na letišti nepřihodilo, ale to může být jen pohled nezainteresovaného člověka…tak když to vezmeme chronologicky, jedním z prvních rozhodnutí roku 2012 bylo potvrzení ochranného hlukového pásma letiště. Co to v praxi pro provoz letiště, pro vás, ale i pro přilétávající piloty bude znamenat, anebo znamená?
 
 
Na samotném začátku loňského roku jsme úspěšně obhájili naše ochranné hlukové pásmo před Nejvyšším správním soudem v Brně. Pro piloty či provoz letiště je to v podstatě záležitost zdánlivě nezajímavá, neboť se jich nikterak netýká. Pro samotné letiště je to ale velmi dobrá zpráva, že soudní výrok potvrdil, že rozvoj a budoucí provoz Letiště České Budějovice je ve veřejném zájmu, z čehož vyplývá i nutnost ochrany území před případnou hlukovou zátěží. Stávající ochranné pásmo se vztahuje na současný provoz, ale zohledňuje i budoucí rozvoj letiště. Podle akustické studie zpracované firmou Ekola bude dostatečně chránit před hlukovou zátěží i v době standardního leteckého provozu, na který se Letiště České Budějovice chystá.
 
 
….tato otázka s tím zdánlivě nesouvisí, ale už hned jak jsem jí pokládal, tak jsem si uvědomil, že vlastně není celý areál letiště oplocen, nebo se už s tím začalo?
 
 
Areál stále na svých devět kilometru plotu čeká a my věříme, že to bude už v letošním roce. Plány jsou hotové, stavební povolení platné, peníze připravené, nezbývá než vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby. To už je ale starost kolegů úředníků na krajském úřadu a tak doufejme, že si úřednický šimlík lehce poposkočí.
 
 
Tímto „oslím můstkem“ jsem se dostal k té zcela nejpodstatnější události roku 2011 a to, že jste nejen obdrželi stavební povolení na vybudování nového terminálu na zelené louce, ale byla na tuto stavbu schválena i evropská dotace a mohla se začít zpracovávat projektová dokumentace. Jenže hned v prvních dnech nového roku 2012 se Evropská komise rozhodla, že projekt zruší a to téměř rok po schválení dotace!…když opomineme to, že nabobtnalé politbyro Bruselských papalášů čím dál nápadněji připomíná vládce totalitních režimů před rokem 1989, tak je to poněkud nečekaná situace, protože se samozřejmě po úspěšném vysoutěžení Bruselem vyhlášeného operačního programu začalo na projektu pracovat a těžko někdo mohl předpokládat, že se vše zruší…Trochu si tak z vás udělala Evropská komise legraci…..Ale s tím asi teď nic moc nenaděláte, že jste naletěli podvodníkům…..
…Jak to tedy s tou dlouho očekávanou stavbou v této chvíli a za těchto okolností vypadá?
 
 
Nás to samozřejmě velmi mrzí, celé ty roky příprav a plánů jakoby byly na nic. Nicméně, Letiště České Budějovice funguje a bude fungovat v nejbližší době minimálně stejně jako doposud. My se snů o létání na jihu Čech vzdát nechceme a začneme proto pracovat na úspornější variantě, která nás k tomuto cíli také dovede. Držte palce.
 
…k tomu je patrně potřeba podotknout, že i bez ohledu na stavbu terminálu průběžně probíhá modernizace a rekonstrukce dalších stávajících objektů, dříve sloužících armádě…
 
 
Máte pravdu, v průběhu uplynulého roku se z armádního maskování vyloupla úhledná budova pro handling a nový kabátek se chystá i pro řadu garáží, které prošly rekonstrukcí. Každá nová budova ve firemních červeno-šedých barvách je pro nás úspěchem, jež nás těší.
 
 
V souvislosti s modernizací a rozvojem letiště a také plánování budoucího provozu větších letadel a perspektivně i charterových letů jste měli v uplynulém roce řadu setkání s potencionálními partnery z tuzemska i zahraničí, kteří mají zájem letiště využívat. Jaké možnosti se zatím rýsují, i když chápu, že některé plány se z pochopitelných důvodů dopředu neprozrazují…
 
 
Nechceme být zbytečně tajemní, ale přece jenom je to v naší současné situaci otázka tak trochu předčasná.
 
 
Zaujalo mne také, že také myslíte na budoucnost letiště a i de facto o výchovu svého dorostu a navázali spolupráci se Střední odbornou školou strojní a elektrotechnickou z Velešína. V čem vaše spolupráce spočívá a co si obě strany od ní do budoucna slibují?
 
 
Tohle jsou aktivity, které nás velmi těší. Velešínské škole nabízíme naši podporu a chceme být oporou v řadě praktických úkonů. Kluci, kteří tady studují, budou jistě dobří mechanici, ale také by měli vědět, jak to na letišti chodí, jakými pravidly se provoz řídí, a to jim právě můžeme zcela prakticky ukázat u nás.
 
 
…a hodláte navazovat spolupráci i s jinými školami ve vašem okolí?
 
 
Už jsme tak dokonce učinili, na automobilové škole v  Českých Budějovicích pro nás budou vychovávat tzv. letišťáře, tedy kolegy, kteří to budou umět s technikou, poradí si při odbavení letadla, i v handlingu.
 
 
…a také jsem si při své návštěvě všiml, že se vám utěšeně rozrůstá stádečko tzv. Biologické ochrany letiště, tedy hejno dravců hlídajících okolí drah….
 
 
Nepočítám-li nové přírůstky soviček sněžných, které si chodila hladit holčičí část personálu letiště, stále nejvíce spoléháme na dravce. Orlice nám rostou požehnaně a stádečko menších dravců se rozrůstá díky šikovnosti našich sokolníků.
 
 
….a ještě bych možná zmínil jednu kuriozitu a to, že u vás přistála celá fotbalová reprezentace Lichtenštejnska, která v Českých Budějovicích hrála evropskou kvalifikaci s českým týmem. Taková delegace je při absenci klasického odbavovacího terminálu docela slušné sousto, nebo předloňská zátěžová zkouška v podobě Gymnichu na Hluboké byla složitější?
 
 
Gymnich - to byla zcela určitě největší zatěžkávací zkouška, jakou jsme prošli. Lichtenštejnská delegace byla nepochybně zajímavým zážitkem, i proto, že si kapitán letadla vyžádal kompletní kontrolu pasažérů, což jsme v takovémto množství absolvovali poprvé a dlužno dodat úspěšně. Při odletu nás navíc hřálo i pomyšlení na vítězství českého týmu.
 
 
…a nevím zda jsem se zeptal na vše důležité, co se u vás v roce 2011 událo, tak mne eventuálně doplňte, pokud jsem na něco zapomněl?
 
 
Což takhle kapku statistiky za uplynulý rok? Je to sice věda, ale prý má cenné údaje…alespoň se o tom, zpívá v pohádkách…
Přes 8 000 pohybů (8 323), to je číslo, které charakterizuje počet vzletů a přistání uskutečněných v roce 2011 na Letišti České Budějovice. Už třetím rokem se počet pohybů stabilizoval na této hranici a od předchozích let se téměř neliší. Přesto lze ze statistik, které mají dispečeři k dispozici, vyčíst mnohé trendy, které ukazují na příznivý vývoj letiště. Tím nejvýraznějším je opětovný nárůst počtu mezinárodních letů, zatímco v roce 2010 to bylo 309 zahraničních letů, v minulém roce pak 375, což je v průměru jeden zahraniční přílet či odlet denně. Nejpříznivějšími měsíci pro létání byly duben, květen a září, kdy se nalétalo dokonce 1247 pohybů. Naopak nepříznivé počasí prvních dvou měsíců loňského roku a prosinec nalákaly do vzduchu jen odvážlivce. Roste ale také počet odbavených pasažérů, byť na Letišti České Budějovice tento ukazatel počítáme stále ještě v řádu stovek. Je ale zřejmé a loňská letní sezona to potvrdila, že mnozí využívají letadlo jako dopravní prostředek na soukromou cestu za sluncem a mořem. K naší radosti roste také počet tzv. byznys letů, kdy Letiště České Budějovice už pravidelně využívají firmy, které mají své mateřské základny v zahraničí.
 
 
…děkuji vám tedy za rozhovor a nejen v roce 2012, ale i v těch dalších vám přeji, ať se českobudějovickému letišti daří i nadále tak jako doposud 
 
rozhovor: (jjk), foto: (jjk)
 
P.S. odkazy na rozhovor s dispečerkou informační letové služby Jihočeského letiště České Budějovice Klárou Anderlovou O chytré dcerce statkáře Flohwebera a z návštěvy letiště Vítejte u nás v mrakoptakohradu!... v roce 2011
 
[Tento rozhovor, jakž i další články jsou na dálku věnovány mé přítelkyni, která de facto jako inspirace stála za vznikem Magazínu Letiště ČR a díky níž i celý tento projekt existuje, a která t.č. bohužel vzhledem ke své vážné nemoci nemůže světa běh a nejen ten letecký aktivně sledovat, (jjk)]

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama