Divadélko ZELENÁ HUSA RSS

01.05.2020

Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Máj

Karel Hynek Mácha Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Máj
>
 
06.02.2018

Opeřeným letcem roku 2018 – sýček obecný

text, foto: www.birdlife.cz Opeřeným letcem roku 2018 – sýček obecný

Česká společnost ornitologická vyhlásila Ptákem roku 2018 sýčka obecného. Sýček převzal pomyslné žezlo od datla černého a po lesích se teď pozornost ochranářů i veřejnosti upírá na zemědělskou krajinu. Udělením titulu u nás téměř vyhynulé sově Česká společnost ornitologická upozorňuje na osud, který hrozí mnoha dalším druhům zemědělské krajiny. S intenzivním obděláváním krajiny totiž zaniká její pestrost a s ní mizí i jeden živočich za druhým. Drobná sova považovaná dříve v některých kulturách za předzvěst smrti, je teď sama v ohrožení. 

>
 
16.02.2013

Letcem pro rok 2013 je břehule říční

(jjk), www.birdlife.cz, www.cso.cz Letcem pro rok 2013 je břehule říční
Je zcela nepopiratelné, že těmi, kteří si bezezbytku zaslouží označení letec, nejsou piloti všelijakých vehiklů, ale ti, kteří to umí stejně dobře a nebo ještě lépe a to ptáci. Lidské bytosti (v výjimečných případech šimpanzi) k poletování nad zemí potřebují nějakou podivnou věc, slepenou, sešroubovanou ze dřeva, plátna, papundeklu, nebo plechu, hliníku, umakartu a stejně se občas lidské počínání nedá létáním moc nazvat. To ptáci nic takového k létání nepotřebují a stačí jim obvykle jen peří. Ačkoli někdy to soužití ptáků a z jejich pohledu „plechových oblud“ není jednoduché, tak nebýt opeřených pilotů, asi by ani člověka nenapadlo, jak a proč se pohybovat vzduchem. A tak potomci drobných teropodních dinosaurů díky České společnosti ornitologické mají každoročně ze svých řad vybráni nějakého toho zástupce, kterému je příslušný rok tak říkajíc zasvěcen. Rok 2013 je určen břehuli říční.
>
 
16.02.2013

Letecký speciál Larus glaucoides opět jako zimní charter

(jjk), www.mos-cso.cz (Moravský ornitologický spolek) Letecký speciál Larus glaucoides opět jako zimní charter
Opět po roce se v České republice objevila tak trochu exotická návštěva až z dalekého Grónska. Co se týče tuzemského leteckého nebe ornitologického jde vskutku o raritní návštěvu. protože se jedná o racka polárního (Larus glaucoides) jehož domovem je především zmíněné Grónsko a nebo oblasti na ledovém kanadském severu. To, že by se dalo zjevení racka polárního u nás nazvat sezónním charterovým pobytem pramení z toho, že naposledy pobýval v České republice od 22. února do 4. března 2012 na Chomutovsku. O lednovém příletu racka polárního koncem ledna roku 2013 informoval Moravský ornitologický spolek.
>
 
05.01.2013

Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Puschnerův sborník

(jjk), Vydalo Město Ústí nad Labem, Tiskárna SLON Ústí nad Labem, 2001 Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Puschnerův sborník
Asi málokomu je známo jméno Konrad Puschner. Tedy přece jenom ho někdo zná a i o něm něco napsal. Konrad Puschner byl ústecký letecký průkopník, který upadl v zapomnění po svých nezdařených leteckých pokusech na Mariánské skále v roce 1908. O tomto letci se nezmiňují ani německé publikace, ale na jméno Konrad Puschner a jeho letecké pokusy narazil v roce 1982 ústecký historik PhDr. Vladimír Kaiser v Aussiger Sonntagsblatt (Ústeckém nedělním listě) z 21. listopadu 1908. Vladimír Kaiser rovněž informace o Puschnerovi zveřejnil v Ústeckých přehledech v roce 1984 a také v Dějinách města Ústí nad Labem v roce 1995. A na tohoto leteckého experimentátora jsem byl Vladimírem Kaiserem v loňském roce upozorněn, včetně toho, že na Puschnerovo téma vyšla v roce 2001 útlá knížka povídek studentů ústeckých středních škol z literární soutěže „Po stopách Konrada Puschnera“. Toto téma jistě patří k historii létání u nás, a protože publikace vyšla pouze ve velmi omezeném nákladu, za její poskytnutí a svolení k publikování lze PhDr. Vladimíru Kaiserovi na tomto místě poděkovat. Zcela jistě mnohé překvapí, že někdo jako Konrad Puschner v dějinách tuzemské aviatiky existoval.
>
 
03.11.2012

Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Wheelchair curling ve Finsku

text: (jjk), foto: RaM Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Wheelchair curling ve Finsku
Ačkoli se to létání týká jen velice okrajově a v tomto odvětví létá jen takový podivný kulatý kámen po ledové ploše, není od věci se o této věci nezmínit. Jedná se sice jen o letecké spojení s Finskem a vidět je z létání jen velmi málo, ale už jen pro trochu té popularity je zcela jistě užitečné upozornit a zároveň sledovat on-line zápasy českých reprezentantů v curlingu v kategorii Wheelchair, tedy vozíčkářů. Ti se ve finském městě Lohja účastní od 3. do 8. listopadu 2012 kvalifikace světového šampionátu v curlingu, jehož hlavní část se bude odehrávat ve druhé polovině února 2013 v ruském Soči, kde se v roce 2014 pořádat i zimní olympiáda následovaná paralympiádou.
>
 
08.01.2012

Divadélko Zelená Husa má čest předvést: C.Malaparte, Státní převraty

(jjk), Vydal Orbis, Tiskařská, nakladatelská a novinářská s.a. v Praze 1933 Divadélko Zelená Husa má čest předvést: C.Malaparte, Státní převraty
Z dnešního pohledu pozoruhodná publikace z pera Curzia Malaparteho spatřila světlo světa v roce 1931 a o dva roky později vyšla v překladu Miloše Hlávky i v Československu. Italský spisovatel a novinář Curzio Malaparte (vlastním jménem Kurt Erich Suckert *9. června 1898 – †19. července 1957) zde z vlastního pohledu předkládá studie některých známých politických převratů a profily několika diktátorů nebo revolucionářů od Lenina a tráckého přes Napoleona Bonaparteho až po Mussoliniho a Hitlera. Zajímavé na tom je, jak v té době nejen Malaparte, ale i mnozí další až fatálně podceňovali vliv těch právě v té době panujících diktátorů. Jak se mnozí mýlili a jak byli jen jednu dekádu od vyjití této knížky překvapeni do jakých hrůz celý evropský kontinent ti, pro některé, jen neškodní pouliční křiklouni přivedli. Malaparte sám bojoval v 1.světové válce, od roku 1921 šéfoval časopisu La Stampa, od roku 1922 byl členem fašistické strany, ale po zveřejnění zde zmiňované publikace byl odsunut do vyhnanství na ostrově Lipari. Během 2. světové války byl frontovým zpravodajem na Ukrajině, v Polsku, Norsku a Finsku. po emigraci do Švédska byl styčným důstojníkem italského odboje a spolupracoval se Spojenci. Byl však zatčen a eskortován do Říma, ale podařilo se mu uprchnout. Po válce přilnul k levici a stal se podporovatelem Italské komunistické strany.
>
 
01.01.2012

Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Rozpoznávání letadel

(jjk), Vydalo a vytisklo nakladatelství Naše vojsko s.p. 1957 Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Rozpoznávání letadel
V padesátých letech 20. století vyšla kromě jiných i pozoruhodná publikace, která měla za cíl propagandisticky vykreslit „imperialisty“ jako válečné štváče a zároveň přibarvit a poněkud překroutit historii vojenského letectva. Součástí a i záměrem publikace také bylo, aby civilní obyvatelstvo bylo podrobně seznámeno s vojenskými i civilními letouny tak říkajíc na druhé straně tzv. Železné opony. Z dnešního pohledu však už jde o kuriozitu, kterých vznikalo v té době více a lze v nich narazit na mnohé podivnosti jako například, že v této knize sice není zmínka ani o Janu Kašparovi, či bratřích Wrightech, ale naopak se tu autoři zmiňují o jakémsi A.A.Porochovčikovovi, který prý v roce 1910 sestrojil první ozbrojené letadlo (člověk tohoto jména dle mých informací byl filmař, ale, že by stavěl letadla?). Nu což zajímavostí tohoto druhu je v této knize vícero…a Rozpoznávání letadel vydalo tedy nakladatelství Naše vojsko s.p. 1957 jako svou 1693 publikaci a podepsání pod ní je čtvero písmáků Skopal-Kadlec-Helmich-Hanzal (se vší pravděpodobností je míněn Karel Helmich v roce 2010 zesnulý grafik a výtvarník)…
>
 
26.12.2011

Divadélko Zelená Husa má čest předvést: J.A.Baťa, Budujme stát pro 40,000,000 lidí

(jjk), vydalo nakladatelství „Tisk“ Zlín, vytiskla Československá grafická Unie a.s. Praha 1938 Divadélko Zelená Husa má čest předvést: J.A.Baťa, Budujme stát pro 40,000,000 lidí
Dárků je čas o Vánočních svátcích a i při příležitosti svátku svatého Štěpána, který připomíná prvomučedníka Štěpána, a který byl jeden z prvních sedmi jáhnů první křesťanské komunity v Jeruzalémě, a který se slaví 26. prosince a je ti tedy druhým svátkem vánočním. A i 26. prosinec je tou správnou chvílí i podruhé pro obdarování veleváženého čtenářstva. Takže si můžeme počíst ve druhé zajímavé publikaci z pera Jana Antonína Bati kde se rovněž o létání hovoří a je zajímavé se podívat, jakou strukturu letišť J.A.Baťa navrhoval koncem 30.let a v jakých místech se posléze opravdu letiště vybudovala, či existují dodnes. Baťova publikace Budujme stát pro 40,000,000 lidí je zajímavou analytickou studií obsahující i mnohé nápady, možná i adaptovatelné na dnešní dobu. S Baťou na publikaci spolupracoval po ilustrační a grafické stránce Ing. B. Stefan a dále Dr. Karel Zapletal, Ing. Stanislav Matuš, Ing. J.Zelinka, Josef Sláma, Josef Hlavnička, František Kříž a za redakce Antonína Cekoty, vydal „Tisk“ Zlín a Československá grafická Unie a.s. v Praze 1938.
>
 
25.12.2011

Divadélko Zelená Husa má čest předvést: J.A.Baťa, Za obchodem kolem světa

(jjk), vydal „Tisk“ Zlín, vytiskla Knihtiskárna M.Knapp 1937 Divadélko Zelená Husa má čest předvést: J.A.Baťa, Za obchodem kolem světa
Dárků je čas o Vánočních svátcích a i při příležitosti Slavnosti Narození Páně, neboli Božího hodu vánočního (nativitas Domini) 25. prosince je ta správná chvíle pro obdarování veleváženého čtenářstva. A tak místo stavění takzvaných betlémů, které zavedl roku 1223 sv. František z Assisi si můžeme počíst v jedné zajímavé publikaci z pera Jana Antonína Bati, ve které se to létáním jenom hemží. Je to jeho knížka „Za obchodem kolem světa“, kde vypráví své poznatky ze své cesty okolo celé zeměkoule, kterou absolvoval v roce 1937 od 6. ledna do 1. května. Baťova letecká obchodní výprava vznikla podle dopisů, článků, poznámek, fotografií a náčrtků J.A.Bati, doc. Dr. Stanislava Landy, MUDr. Waltera Rechta, šéfpilota Jana Šerhanta a Františka Pokorného upravil Antonín Cekota, ilustrace a grafická úprava František Bezděk, vydal „Tisk“ Zlín a vytiskla Knihtiskárna M.Knapp v roce 1937.
>
 
02.04.2011

Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Benzínovou pumpu

text,foto: (jjk) Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Benzínovou pumpu
Autorem ruzyňského leteckého nádraží budovaného v letech 1933 až 1937 byl funkcionalistický architekt Adolf Benš (* 18.5.1894, Pardubice - † 8.3.1982, Praha), ale vzdušný přístav kromě něho v projektu navrhovali i další význační architekti první poloviny dvacátého století Kamil Roškot (*29.4.1886, Vlašim,- † 12.7.1945, Paříž), či Josef Karel Říha (* 1.6.1893, Rokycany - † 10.2.1970, Praha) a nebo, dnes u neexistující halu v Mariánských Lázních Pavel Janák (* 12.3.1882, Praha - † 1.8.1956, Praha). A posledně jmenovaný architekt pracoval v ateliéru Jana Kotěry, stejně jako další bard funkcionalistického období české architektury Ladislav Machoň, jehož drobné dílko (o němž patrně málokdo ví) stojí jen tři a půl kilometru vzdušnou čarou od ruzyňského letiště a něž si onehdy vzpomnělo i jedno periodikum. Tím poněkud zapomenutým architektonickým dílkem je bývalá benzínová pumpa v ulici Na Radosti ve Zličíně.
>
 
26.03.2011

Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Pavla Gryma-Kos ve studni

(jjk) Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Pavla Gryma-Kos ve studni
„Jistý francouzský král prohlásil, že za nejkrásnější smrt by považoval zemřít v milostném objetí sladce oddané milenky. Nestoudné sobectví!“ vykřikl pohoršeně pan G. „Představte si naopak pocity ženy spočívající pod tuhnoucím tělem už zhola zbytečného monarchy, s jehož životem se vytrácí i její dosavadní vliv, postavení a všechny ostatní výhody…“ …jak trefné v těchto dnech, obzvlášť když k tomu doplníme další z citátů Uvěřitelných dobrodružství pana G….„Mají-li vládci aspoň trochu rozumu, „ soudil pan G., „připustí satiriky alespoň na okraj svého bohatě prostřeného stolu. Při pravidelném krmení nepociťují tito škarohlídi tolik důvodů k odporu. A s plnou hubou se jen obtížně vyhlašuje revoluce.“ a pokud už se pan G. účastnil nějakého politického vystoupení, glosoval to takto: Když přišla ve společnosti řeč na projev jistého činitele, pan G., který se onoho shromáždění osobně zúčastnil, byl dotazován na průběh projevu, na jehož kvalitu se názory podstatně rozcházely. „Nebylo to zcela jednoznačné,“ připouštěl pan G. „Řečeno novinářským slovníkem, už během jeho projevu se sálem ozývaly hlasité výkřiky nevole a vole.“ ….no jednoduše řečeno s panem G. „Kdyby blbost kvetla,“ napadlo pana G., je celý svět jediný velký záhon…
>
 
19.03.2011

Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Z kouzelných říší 4.

(jjk) Nákladem Jaroslava Hončíka (dříve Josef A. .Prokeš) v Litovli L.P. 1905 Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Z kouzelných říší 4.
Dne 19. března 1896 Společnost Elektrická dráha Praha – Libeň – Vysočany zahájila provoz elektrické tramvaje a Josefa širočina ničí poslední ledy, stejně tak jako svatý Josef přichází na led s pantokem, nebo naštípe dříví a také když Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou a s tváří milou končí zimu plnou. A kromě toho mráz po svatém Josefu neuškodí květu. Anebo také se říká, že je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku a pokud je na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele.
A ještě poněkud šalamounské pořekadlo: na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok;
prší-li nebo padá sníh, bude mokro a neúroda. … to by člověk neřek´ …. a tak tu na sklonku zimy a začátku jara máme druhou polovinu knížečky Z kouzelných říší, která byla spolu s ostatními pohádkami schovaná v domácím archivku už od svého vydání v roce 1905. Pohádky porůznu posbíral a sestavil do několika útlých knížek vsetínský ředitel školy a okresní školní inspektor ve Vsetíně Matouš Václavek (1842-1908). Zmiňuje se o něm i Ottův slovník naučný ve svém vydání z roku 1906; redaktor Fr.Ad.Šubert; Nakladatelství J.Otty v Praze, Karlovo nám.34. Dle Ottova encyklopedického odkazu M.Václavek se proslavil především svými literárními pracemi „Moravské Valašsko“, „Děti na moravském Valašsku“, „Valašská svatba“, „Hejtmanství valašskomeziříčské“, „Panství vsatské“, „Vstatský okres“ a „Dějiny města Vsetína“…..a tak dnes tu máme posledních šest pohádek a to Enšpíglovy šelmoviny, Jak povstala poustevna na Radhošti, Obr a rolník, Divotvorná dýmka a kabela, O zlaté husičce a také ukázky perských povídek a to je vlastně i konec této knížečky…
>
 
12.03.2011

Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Z kouzelných říší 3.

(jjk) Nákladem Jaroslava Hončíka (dříve Josef A. .Prokeš) v Litovli L.P. 1905 Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Z kouzelných říší 3.
Na svatého Řehoře přeletěly vlaštovičky přes moře…a dnes už konečně první přiletěla. Na svatého Řehoře šelma sedlák, který neoře…a orali sedláci jako diví. Na svatého Řehoře plove led do moře….a pravda ledu nevidět, tak snad už je někde u toho moře….a přilétají k nám zase čápi a kačice … a žežule, která v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho hřeská, divoké husy, které se ukazují, oznamují teplé jaro…tak snad už je to jaro konečně tady, ale to neznamená, že se ještě nemůžeme podívat na nějakou tu pohádku…takhle na večer na svatého Řehoře…A tak tu ještě máme první polovinu knížečky Z kouzelných říší, která byla spolu s ostatními pohádkami schovaná v domácím archivku už od svého vydání v roce 1905. Pohádky porůznu posbíral a sestavil do několika útlých knížek vsetínský ředitel školy a okresní školní inspektor ve Vsetíně Matouš Václavek (1842-1908). Zmiňuje se o něm i Ottův slovník naučný ve svém vydání z roku 1906; redaktor Fr.Ad.Šubert; Nakladatelství J.Otty v Praze, Karlovo nám.34. Dle Ottova encyklopedického odkazu M.Václavek se proslavil především svými literárními pracemi „Moravské Valašsko“, „Děti na moravském Valašsku“, „Valašská svatba“, „Hejtmanství valašskomeziříčské“, „Panství vsatské“, „Vstatský okres“ a „Dějiny města Vsetína“…..a tak dnes tu máme první čtyři kousky, aby to nebylo až zase tak moc dlouhé a to Carevič Kozlíček, Boží kohout, O nejstarším ptáku a O třech zhavranělých bratřích a příště to bude zbytek této poslední knížečky…
>
 
05.03.2011

Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Pohádky z celého světa – Divotvorný lék

(jjk), Nakladatelství Emil Šolc spol.s r.o. Praha – Karlín 1900 Divadélko Zelená Husa má čest předvést: Pohádky z celého světa – Divotvorný lék
Tak je 5. března 2011 a udělují se filmové ceny Český lev, ale před šesti sty osmdesáti pěti lety v roce 1326 se narodil polský a uherský král Ludvík I. Veliký z Anjou a svátek má Kazimír, což nás také s tím Polskem spojuje, protože Kazimírové byli rovnou čtyři polští panovníci. Nejprve Kazimír I. Obnovitel z rodu Piastovců a kníže polský (25. července 1016 – 28. listopadu 1058 v Poznani),, pak král Kazimír II. Spravedlivý (1138 – 5.5.1194), pak poslední Piastovec Kazimír III. Veliký (30. dubna 1310 – 5. listopadu 1370, Krakov) a ještě litevské velkokníže a polský král Kazimír IV. Jagellonský (30. listopadu 1427, Krakov – 7. června 1492, Grodno)…a kromě toho se tento den, ale před sto šedesáti lety narodil malíř, který panovníky na svých obrazech ztvárňoval a to Václav Brožík….no a protože stále ještě máme dlouhé večery, můžeme se naposledy ještě jednou začíst do více než sto let starých pohádek, které vycházely v jednotlivých sešitech kolem roku 1900 (patrně někdy od roku 1882 do roku 1911) a poskládal je dohromady Josef K. Nejedlý (1858–1918), který byl učitelem, překladatelem a sběratelem lidových zvyků a obyčejů. Pohádky časopisecky vydával významný český knihkupec a nakladatel Emil Šolc (1. srpna 1861 Kutná Hora - 16. srpna 1931 Praha), který postupně působil v Brně, Olomouci, Praze a Táboře až se v roce 1884 osamostatnil, když koupil německé Bibusovo knihkupectví v Telči a přebudoval ho na české knihkupectví, vydavatelství a nakladatelství. Po té co přesídlil do Prahy (Karlína) navíc kromě jiné vydavatelské a podnikatelské činnosti se mimo jiné stal po J. R. Vilímkovi starostou Svazu čsl. knihkupců a nakladatelů. Kromě Emila Šolce byl i jeho bratr Josef Šolc nakladatel a vydavatel v Kladně a oba pocházeli z rodiny Karla Šolce, který byl majitelem tiskárny v Kutné Hoře. Takže se dnes rozloučíme s pohádkami a to jsou Divotvorný lék a Oko dobré rady…
>
 

Kalendář akcí Celkový přehled

12. - 25. července 2020

Plachtařské Mistrovství regionů - PMRg 2020

České Budějovice - Hosín
Plachtařské Mistrovství regionů v plachtění - PMRg 2020, České Budějovice - Hosín, www.gliding.cz, www.soaringspot.com, www.hosin.info, www.aecr.cz
 
detail akce
soutěž - plachtění
 
18. - 26. července 2020

Ranský pohár 2020

Raná u Loun
14.Ranský pohár v plachtění, Letiště Raná u Loun, www.lkra.cz, www.soaringspot.com, www.gliding.cz, www.aeroklubrana.cz, www.pohar.aeroklubrana.cz
 
detail akce
soutěž - plachtění
 
18. července 2020 10:00-18:00

RC Model Show 2020

Bolešiny u Klatov
Modelářský letecký den; akrobacie a létání RC modelů, letadel, vrtulníků všech kategorií, Modelářské letiště Bolešiny, www.modelklubbolesiny.cz
 
detail akce
letecké modelářství
 
23. - 25. července 2020

Otevřené Mistrovství České republiky 2020 v klasických disciplínách

Strakonice
Otevřené Mistrovství České republiky v parašutismu v klasických disciplínách; Soutěž v parašutismu - přesnost přistání, Letiště Strakonice, www.aecr.cz, www.akstrakonice.cz, https://aeroklubstrakonice.weebly.com/
 
detail akce
soutěž - parašutismus
 
24. - 26. července 2020

Mistrovství ČR v ultralehkém létání 2020

Strunkovice
Mistrovství České republiky v ultralehkém létání, Letiště Strunkovice, www.laacr.cz/SvazUL/, www.laacr.cz, www.ak-pt.cz, www.facebook.com/AeroklubPrachatice
 
detail akce
soutěž - ULL
 
 

Doporučujeme

Spolupracujeme

Facebook

Reklama

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama