Aktuality

26.05.2009 05:30

Vydání ZVLÁŠTNÍ SPECIFIKACE LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI pro letouny ANTONOV AN-2 (vyrobené v SSSR)

ÚCL, www.ucl.cz Vydání ZVLÁŠTNÍ SPECIFIKACE LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI pro letouny ANTONOV AN-2 (vyrobené v SSSR)

Výrobce letounu OKB Antonova v bývalém SSSR nebyl, v důsledku tehdejší praxe, držitelem Typového osvědčení pro letoun uvedeného typu a tudíž letounu v Československu (ČR) ani nemohlo být vydáno standardní osvědčení „Uznání typu“.

Vzhledem k významu letounu pro vývoj civilního letectví ve světě, evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA uvedla letouny AN-2 vyrobené v SSSR na seznam v Annexu II, nařízení (ES) č. 1592/2002 (č. 216/2008). V souladu s tímto nařízením musí být letadla uvedená v Annexu II provozována podle tzv. národních systémů (v ČR dle předpisů řady L a směrnic souvisejících).

Z výše uvedených důvodů se na základě Předpisu L8/A, Hlava 1, bod 1.6 povoluje odchylka a jsou pro výše určené letouny namísto osvědčení „Uznání typu“ vydány tyto ZVLÁŠTNÍ SPECIFIKACE LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI, které stanovují jejich podmínky provozu a zajištění pokračující letové způsobilosti.

Bližší informace najdete zde.

 Zdroj:ÚCL, www.ucl.cz

 
 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama