Aktuality

13.07.2017 01:00

Vojáci do Pobaltí

(red), www.mocr.army.cz Vojáci do Pobaltí
Poslanecká sněmovny Parlamentu České republiky schválila 12.července 2017 působení českých vojáků v rámci tzv. alianční předsunuté přítomnosti (eFP – enhanced Forward Presence) v Polsku a pobaltských zemích. Pro vládní návrh připravený ministerstvem obrany se vyslovilo 119 ze 165 poslanců, proti hlasovalo 34 poslanců.
„Do Pobaltí budeme moci v příštím roce vyslat až 290 vojáků. Je to náš konkrétní příspěvek ke kolektivní obraně Aliance, na které je založena i naše vlastní bezpečnost. Demonstrujeme tím naši připravenost chránit suverenitu našich spojenců,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický.
„Pobaltí pro nás není neznámým teritoriem. Opakovaně zde již naši vojáci plnili úkoly ochrany vzdušného prostoru – Air Policing, podílíme se na činnosti NFIU (NATO Force Integration Unit), účastníme se aliančních cvičení v tomto teritoriu a především naše rota letos zahájila společnou výcvikovou aktivitu zemí V4 a baltských států cvičením Training Bridge v Litvě,“ doplnil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.
Konkrétně Armáda ČR do eFP přispěje dvěma jednotkami. Rotním úkolovým uskupením na bázi mechanizované roty v počtu do 250 vojáků, které bude začleněno do bojového uskupení vedeného Německem na území Litvy.  Druhou jednotkou bude minometná četa v počtu do 40 vojáků, která se zapojí do bojového uskupení vedeného Kanadou na území Lotyšska. Časový mandát pro působení našich vojáků v Pobaltí je stanoven na dobu od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019.
Náklady na vyslání a působení českých vojáků v rámci alianční předsunuté přítomnosti v Pobaltí se odhadují na 362 milionů Kč a budou hrazeny z rozpočtové kapitoly MO.
EFP vychází z rozhodnutí Varšavského summitu NATO a spočívá v permanentní přítomnosti mnohonárodních bojových uskupení členských států NATO na bázi posílených mechanizovaných praporů (cca 1000 a více osob) v pobaltských státech a v Polsku. Vedoucí země (pro Estonsko je Velká Británie, pro Litvu Německo, Kanada pro Lotyšsko a USA pro Polsko) budou v bojových uskupeních působit dlouhodobě, další spojenci pak budou vojensky přispívat na principu dobrovolnosti a rotačním způsobem.
Vysláním českých vojáků do Pobaltí v rámci eFP se nyní bude zabývat Senát.
 
 

Menu

Z fotogalerie

15 15

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama