Aktuality

03.03.2019 01:00

Safety konference Úřadu pro civilní letectví 2019

(red), www.caa.cz Safety konference Úřadu pro civilní letectví 2019
Úřad pro civilní letectví pořádá dne 21. března 2019 v prostorách Letiště Praha, a.s. druhou Safety konferenci ÚCL, která stejně jako ta loňská bude věnována implementaci požadavků na systémy řízení s důrazem na safety.
 
Cíle konference
 
Úřad pro civilní letectví průběžně analyzuje obdržená data o událostech v civilním letectví a data ze své dozorové činnosti. Na základě toho také identifikuje oblasti vyššího zájmu, na které se zaměřuje během dozoru a dalších osvětových aktivit. Cílem letošní konference je sdílení osvědčených postupů v oblastech, které jsou z pohledu rizika identifikované jako nejproblematičtější, dále v oblasti práce s bezpečnostními informacemi a v oblasti systémů řízení obecně. Toto vše bude bráno jak z pohledu Úřadu, tak z pohledu organizací činných v civilním letectví.
 
Účastníci konference získají aktuální informace o vývoji významných ukazatelů výkonnosti bezpečnosti civilního letectví v České republice i Evropě a také informace o vývoji procesů, které jsou nastavené k identifikaci nebezpečí a posouzení souvisejících rizik. Konference se zaměří na sledování výkonnosti samotných systémů řízení a představí nástroj, který byl pro tyto účely vytvořen Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví. Součástí konference bude také prezentace o aplikovaném výzkumu v oblasti bezpečnosti letecké dopravy.
 
Cílová skupina
 
Cílovou skupinou konference jsou především zástupci managementu a safety manažeři organizací činných v civilním letectví, které mají regulatorní povinnost implementovat principy sytému řízení, včetně systému řízení bezpečnosti. Další cílovou skupinou jsou zástupci organizací, které k implementaci systému řízení bezpečnosti přistoupily na dobrovolné bázi, a zástupci organizací, které se o systémy řízení bezpečnosti jinak aktivně zajímají.
 
Program konference
 
Konference je dělena do tří bloků. V úvodu jsou plánovány prezentace Úřadu pro civilní letectví, ve kterých budou představeny výstupy procesů Úřadu sloužících pro sběr, vyhodnocení a sdílení informací o bezpečnosti a informace ohledně mezidoménových nástrojů pro vyhodnocování účinnosti systémů řízení. 
Pro další blok bylo zvoleno téma výcviku pilotů a vybírání nezvyklých poloh za letu, ve kterém bychom chtěli poukázat na aktuální přístup k výcviku pilotů právě v oblasti zvládání nezvyklých poloh a k prevenci rizika ztráty řízení za letu i v rámci dopravního létání.
Odpolední část konference se zaměří na systémy pro sběr, analýzu a vyhodnocení informací o bezpečnosti. Cílem této části konference je zejména prezentovat příklady z praxe, kde tyto systémy přispěly ke zlepšení a ke zvýšení úrovně bezpečnosti a díky prezentaci o aktuálních trendech v otázce aplikovaného výzkumu v oblasti safety nastínit také budoucnost tohoto směru.

Místo konference
 
Konference se uskuteční v prostorách kongresového centra Letiště Praha, a.s., které se nachází v prvním patře spojovacího objektu mezi terminály 1 a 2.
 
(red), www.caa.cz
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama