Aktuality

27.11.2019 01:00

ŘLP získal Národní cenu za společenskou odpovědnost

(red), www.rlp.cz ŘLP získal Národní cenu za společenskou odpovědnost

 Státní podnik Řízení letového provozu získal Národní cenu za společenskou odpovědnost (CSR) za rok 2019. Toto ocenění uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky od roku 2009 a Rada kvality spadající pod tento rezort motivuje tímto oceněním společnosti podnikatelského i veřejného sektoru k využívání moderních nástrojů řízení, které pomohou udržet dlouhodobě skvělé výsledky.

 
Slavnostní předání ceny za společenskou odpovědnost se uskutečnilo 26.listopadu 2019. „Jsem velmi rád, že náš podnik tuto cenu získal. Jde o výzvu pro společnosti, které nad rámec svých povinností realizují další aktivity a které jsou prospěšné nejen pro ně samotné, ale také pro jejich zaměstnance, širokou veřejnost, obchodní partnery i životní prostředí,“ uvedl při této příležitosti generální ředitel ŘLP ČR, s. p.,  Jan Klas, a dodal: „Pro udržení dobrého jména je třeba dosahovat nejen pozitivních hospodářských výsledků, ale je nutné přemýšlet v dlouhodobějším horizontu. Snažíme se proto zohledňovat stejnou měrou také rozměr sociální a společenský, včetně ochrany přírody. Porotu zaujala také transparentní komunikace, vysoká míra dodržování právních norem a kvalita a systémovost sponzorského programu podniku.“
Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace.  Posláním Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou. Organizace tak získají objektivní pohled na úroveň svého plnění společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje a zejména ty oceněné mohou být dobrým příkladem pro ostatní organizace.
(red), www.rlp.cz
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama