Aktuality

08.11.2017 01:00

Projekt Pilsen Cube II

(red), www.pilsencube.cz Projekt Pilsen Cube II
Na konci října byl představen projekt Pilsen CUBE I, který vzniká ve spolupráci města Plzně (zastřešuje SITMP) a Západočeské univerzity v Plzni. Univerzita spolu se studenty univerzity funkční pikosatelit, který bude vyslán do vesmíru. Studenti středních škol navrhnou experimenty, jež instalují do družice, a vytvoří sadu zájmových kroužků pro plzeňské Centrum robotiky. Pilsen Cube II je další z aktivit na podporu technického vzdělávání, cílem je nastartovat u mladých lidí zájem o technické obory, v tomto případě nosně o vesmírné technologie. 
Město Plzeň ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni spustilo ve druhé polovině tohoto roku unikátní projekt studentské družice Pilsen CUBE II, který nemá v České republice obdoby. Středoškoláci mají za úkol navrhnout vesmírné experimenty, ty nejlepší pak budou v roce 2018 na palubě družice vyslány na oběžnou dráhu.
Projekt je rozdělen na tři fáze.
První z nich je návrh vlastního experimentu – tzv. payloadu družice, studenti postupující do dalšího kola sestaví jeho prototyp a ti úplně nejúspěšnější se pak budou podílet na dokončení letového kusu a zabudování svého experimentu do družice. Dle zadávací dokumentace mohou studenti tvořit různě složité experimenty, od jednoduchých analogových nebo digitálních senzorů napojených na vnitřní subsystémy družice až po vlastní subsystém družice. Jedná se například o senzory pro měření prostorové orientace družice a její rotace, testování odolnosti základních součástek proti podmínkám vesmíru (radiace, rozsah teplot, vakuum) nebo senzory měřící základní parametry družice (osvit, napájecí napětí, atd.). Soutěž se ale neomezuje jen na experimenty elektronické, je možné pracovat i na měřitelných pokusech např. z oblasti biologie, fyziky, strojírenství a dalších.
Základní velikost družice třídy CubeSat je 100 x 100 x 113 mm s hmotnostním limitem do 1,33 kg, kostra se standardně vyrábí ze slitiny hliníku. Družice bude vynesena na oběžnou dráhu Země do výšky 400 až 600 km a podle předpokladu z ní studenti budou čerpat data zhruba jeden až dva roky.
  
V rámci projektu je vyhlášena také nesoutěžní sekce. Do té se mohou přihlásit studenti bez věkového omezení, přičemž nemusejí mít zkušenosti s vývojem elektronických systémů. Otevírá se zde prostor například pro datové analytiky, programátory pro podporu operátorů družice, realizaci stanoviště pro příjem signálů z družice a další, možností je celá řada. Studenti mají k dispozici navržené formy spolupráce, nebo mohou přijít s vlastním nápadem.
Město Plzeň zafinancovalo projekt částkou 1,5 milionu korun a jde o další z aktivit na podporu technického vzdělávání. Snahou západočeské metropole, která projekt realizuje skrze Správu informačních technologií města Plzně ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, je v mladých lidech nastartovat zájem o kosmické technologie a postupně z nich vychovávat specializované odborníky v dané oblasti.
První kolo projektu Pilsen CUBE II, ve kterém mohou studenti přihlásit jednotlivé experimenty, je otevřené do 10. prosince 2017. Více informací, technické údaje, možnost spolupráce, časový harmonogram a samozřejmě přihlašovací formulář, je k dispozici na webu http://pilsencube.cz.
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama