Aktuality

02.10.2017 08:00

Prohlášení Letiště Praha k plánované protestní jízdě taxikářů

(red), www.vlada.cz, www.prg.aero Prohlášení Letiště Praha k plánované protestní jízdě taxikářů
Z důvodu avizované protestní jízdy taxikářů v pondělí 2.10.2017 od 10,00 hodin, která by se mohla dotknout i příjezdových cest na Letiště Václava Havla Praha, prosíme cestující, aby svoji cestu na letiště plánovali s dostatečnou rezervou a v případě možnosti využili pro příjezd raději MHD linky 119 (ze stanice metra Nádraží Veleslavín), 191 (ze stanic metra Petřiny nebo Anděl) nebo 100 (ze stanice metra Zličín). Při využití automobilové dopravy prosím následujte dopravního značení a instrukcí Policie ČR.
Rádi bychom všechny cestující ujistili, že ve spolupráci s Policií ČR celou situaci intenzivně řešíme. Bohužel jsme dotčeni protestem, ve kterém Letiště Praha nemůže žádným způsobem aktivně přispět k řešení důvodů sporu.
Zároveň chybí možnost využít pro příjezd na letiště jiné formy dopravy než je silniční z důvodu chybějícího kolejového napojení. Proto vedení letiště dlouhodobě podporuje projekt železničního spojení s centrem Prahy. Bohužel je však pouze v pozici příjemce řešení, které zajišťuje stát prostřednictvím SŽDC. Nicméně, v celé věci poskytuje za účelem urychlení projektu veškerou možnou součinnost.
Vnímáme plánovaný protest na příjezdových cestách k Letišti Václava Havla Praha jako snahu poškodit renomé mezinárodního letiště nejen doma, ale především v zahraničí. Spory mezi pražskými taxikáři a společností Uber se bude příští čtvrtek zabývat ve Strakově akademii expertní skupina pod vedením vládního zmocněnce pro digitální agendu (viz dole *). Jelikož byl tedy dialog nastartován, nevidíme důvod, proč by měli taxikáři blokovat mezinárodní letiště a ohrožovat tak včasné odlety cestujících z celého světa.
O situaci byly stejným způsobem informovány cestovní kanceláře, letecké společnosti a cestující informujeme i prostřednictvím všech kanálů Letiště Praha.
 
(…*)
Ve čtvrtek 5. října se na Úřadu vlády ČR uskuteční expertní jednání k řešení aktuálních otázek sdílené ekonomiky
Ve čtvrtek 5. října proběhne na Úřadu vlády ČR expertní jednání k aktuální problematice sdílené ekonomiky. Z pověření předsedy vlády Bohuslava Sobotky je svolal digitální koordinátor ČR Ondřej Malý.
Konkrétním tématem, které se bude řešit, je aktuální spor mezi provozovateli taxislužeb v hlavním městě Praze a společností UBER, jež nabízí klientům totožné služby na principu sdílené ekonomiky. Jednání by se měli zúčastnit zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, hlavního města Prahy a statutárního města Brna, které v minulosti podobný problém se společností UBER rovněž řešilo.
Cílem jednání je připravit návrh možných postupů a variant řešení, jak dlouhodobých, tak krátkodobých, a domluvit se na zapojení dotčených resortů v řešení této věci. Expertní skupina se bude opírat o Analýzu sdílené ekonomiky a digitálních platforem zaměřenou na přínosy a rizika tzv. sdílené ekonomiky, z jejíchž závěrů vychází usnesení vlády ze 4. září 2017 č. 615/2017, které pro tuto oblast. 
 
 

Menu

Z fotogalerie

GGP GGP

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama