Aktuality

15.03.2017 01:00

Pardubické letiště upřesňuje

(red), www.airport-pardubice.cz Pardubické letiště upřesňuje
Vedení společnosti East Bohemia Aiport, a.s. se v těchto dnech ohradilo proti informacím, které se objevily před několika dny v méviích, v článku Pardubické letiště zkusilo vydělat na letech pro NATO. Neoprávněně, kde se m.j.psalo, že se civilní část letiště Pardubice pokoušla vydělat na armádních letech. Podle zmíněného článku společnost EBA prý nedovedla rozlišit, co jsou civilní a co vojenské lety. Vedení pardubického civilního letiště se odhodlalo, proti zmíněnému článku ohradit.
Formulace, uvedené například regionálním Deníkem, hovořící o tom, že: „letiště zkusilo vydělat na armádních letech“ jsou zcela nekorektní a poškozují dobré jméno EBA, a.s. i Armády České republiky. V principu se jednalo o administrativní nesoulad mezi armádními a civilními předpisy pro civilní a  armádní letový provoz. Ve chvíli zjištění tohoto nesouladu vedení společnosti EBA, a.s. zahájilo neprodleně jednání se zástupci Armády České republiky z důvodu sjednocení přístupů a metodiky při odbavení civilních letů ve prospěch armády.
Faktury byly vystavovány společností EBA vůči leteckým společnostem, které realizovaly lety  deklarované jako civilní. Žádná z těchto společností tento náklad nerozporovala a  fakturu včas a v plné výši uhradila. Nepožadovali jsme tedy žádné finanční prostředky po Armádě ČR či NATO. Zpoplatňovali jsme letecké společnosti, které na základě objednávky od Armády ČR prováděly civilní lety, na kterých převážely vojenský materiál. Tyto poplatky společnost EBA, a.s. Armádě ČR odváděla v souladu s uzavřenou platnou smlouvou.
„Společnost EBA si je plně vědoma důležitosti spolupráce s Armádou ČR, váží si jí a v žádném případě nenarušila a ani nechce porušit dobré vztahy, které ve vzájemné spolupráci panují“, doplňuje výkonná ředitelka společnosti EBA Hana Šmejkalová.
Řídíme se platnou úpravou Letecké informační příručky České republiky. Stávající úprava znění Letecké informační příručky platná pro civilní provoz, resp. pro civilní provozovatele, osvobozuje od placení přistávacích poplatků pouze některé vyjmenované typy letů, nejčastěji ve veřejném zájmu. Lety AČR nemají stejně jako na ostatních civilních letištích výjimku z placení přistávacích poplatků. Z pohledu leteckého zákona se na letiště Pardubice hledí jako na civilní letiště, kde jsou uplatňovány standardy Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). Ostatně civilní provoz letiště Pardubice spadá do dozorové činnosti Úřadu pro civilní letectví v souladu s § 24 leteckého zákona. Nelze tedy pochybovat o faktu, že v případě civilní letecké dopravy se letiště Pardubice řídí výhradně předpisy pro civilní provoz.
V této záležitosti společnost East Bohemia Airport, a.s. bude iniciovat jednání na úrovni Ministerstva dopravy s cílem systémového řešení celé problematiky.
 
 

Menu

Z fotogalerie

15 15

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama