Aktuality

28.05.2009 05:30

Nové trendy v civilním letectví – 2009

(red) LÚ FSI VUT Brno, www.lu.fme.vutbr.cz/ntcl2009 Nové trendy v civilním letectví – 2009

Ve čtvrtek 28.května začíná na půdě Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně dvoudenní mezinárodní seminář „Nové trendy v civilním letectví – 2009“. Cílem semináře je prezentace výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti a výměna zkušeností ve všech oblastech týkajících se civilního letectví. Seminář je určen především pro doktorandy, školitele a pro odborníky civilního letectví, zejména v oblastech:

1.provoz letadel; legislativa a předpisy EU, vybavení, provozování a správa letišť, letové provozní služby, bezpečnost, činy nezákonného vměšování, letečtí provozovatelé (vybavení letadel, komerční a nekomerční letecké činnosti).

2. výcvik pilotů;  teoretický výcvik, praktický výcvik,  zkušenosti s aplikací požadavků předpisů JAR – FCL.

3.letadlová technika; aerodynamika a mechanika letu, včetně CFD, konstrukce a pevnost, včetně FEM, CAD, technologie výroby letadel, CAM, palubní soustavy letadel, spolehlivost apod.

A jednacími jazyky jsou angličtina, čeština, slovenština a ruština.

Kromě plenáního zasedání a jednání v jednotlivých sekcích se ve čtvrtek 28.května uskuteční neformální setkání na letišti v Medlánkách a v pátek 29.května Exkurze v laboratořích Leteckého ústavu.

Na celé akci se kromě Vysokého učení technického v Brně, Fakulty strojního inženýrství, Letecký ústavu podílejí i Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy a také České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Katedra letecké dopravy. Záštitu na seminářem převzali děkan FSI VUT v Brně Doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. a ředitel Leteckého ústavu Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.

(red)

Zdroj: LÚ FSI VUT Brno, http://lu.fme.vutbr.cz/ntcl2009/

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama