Aktuality

13.08.2017 01:00

Monitorování radiační situace

(red), www.nuvia.cz Monitorování radiační situace
Drones-G je modulární detekční systém pro monitorování radiační situace s využitím bezpilotních prostředků a společnost Nuvia a. s. ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem letectva a protivzdušné obrany (VTÚL a PVO) předvedla v první polovině července předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Daně Drábové, aktuální možnosti v radiační ochraně, zejména letecký monitoring a pozemní monitorovací a pozorovací systémy.
Nuvia se prezentovala dynamickou ukázkou letecké detekce radioaktivních zdrojů vlastní speciální technologií Drones-G nainstalovanou pod bezpilotním prostředkem s názvem BRUS. Zástupci společnosti předvedli modularitu systému, monitorování modelové radiační situace, online přenos dat i vyhodnocení a vizualizaci radiační situace.
Vedle aktuální situace v oblasti radiační ochrany se diskutovalo i nad dalším vývojem a paní předsedkyně byla nadšená z pokroku a vyjádřila podporu stávajícímu rozvoji v této oblasti.
 Drones-G je modulární detekční systém pro monitorování radiační situace s využitím bezpilotních prostředků. Tento systém je zcela nezávislý na vlastním nosiči a umožňuje aplikaci různých detekčních modulů v závislosti na plněném úkolu.
K dispozici jsou moduly pro spektrometrii gama a identifikaci radionuklidů, modul pro detekci neutronů, modul s plastickým scintilátorem pro vysoce citlivé měření dávkového příkonu, modul GM pro vyšší úrovně záření gama, modul pro prosávání vzorků vzduch a další. Systém doplňují moduly pro RF komunikaci a příjem GPS signálu.
Veškerá měřená data jsou synchronizována s GPS pozicí a časem a jsou přenášena přes RF Data Link 433MHz k pozemní stanici se SW DRONIC. Tento SW umožňuje nastavení systému a vizualizaci dat v reálném čase měření. Data jsou zároveň ukládána v základně na SD kartu.
Interní baterie umožňuje nezávislé provozování modulárního systému po dobu až 4 hodiny.
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama