Aktuality

01.02.2020 01:00

Mírně uvolněná obloha

(red), www.rlp.cz Mírně uvolněná obloha
Vyhodnocení provozních výsledků státního podniku Řízení letového provozu České republiky za rok 2019 potvrdilo očekávaný mírný pokles letového provoz v českém vzdušném prostoru. Tento vývoj byl způsoben kapacitními problémy v regionu střední a západní Evropy, zejména Rakousku a Maďarsku a dále potřebou odlehčit přetíženému vzdušnému prostoru nad Německem.
Za celý rok 2019 bylo ve vzdušném prostoru České republiky zaznamenáno 906 666 pohybů, což představuje meziroční pokles provozu o 0,6 procenta oproti roku 2018 (912 815 pohybů). Provoz byl tradičně nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 95 206 pohybům - v denním průměru tedy 3 070 letům. Podle statistik tak letouny na českém nebi nalétaly celkem 208 000 000 kilometrů a jejich celková hmotnosti byla 95 000 000 tun.
Největším zákazníkem podniku je i nadále Lufthansa, následuje společnost Wizz Air a Ryanair. 
S ohledem na kapacitní problémy celoevropského systému letového provozu a na základě žádosti Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) se podnik znovu připojil k opatřením vedoucím k udržení akceptovatelné míry zpoždění ve střední a západní Evropě. V důsledku těchto opatření a také vlivem kapacitních problémů v Maďarsku a Rakousku došlo k přesměrování především letounů na dálkových tratích mimo český vzdušný prostor a to zejména severním směrem přes Polsko, nebo jižním směrem přes Srbsko a Chorvatsko.
V roce 2019 byly zajištěny kapacitní požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru České republiky a míra zpoždění se oproti roku 2018 snížila o 44 procent na hodnotu 0,27 minuty na provedený let. Podíl podniku na celoevropském zpoždění tak činí zanedbatelných 1,1 procenta. Tato skutečnost a práce českých řídících letového provozu byla oceněna jak organizací EUROCONTROL, tak i leteckými dopravci při prvním vyhodnocení roku 2019.
Obdobný vývoj byl zaznamenán na Letišti Václava Havla Praha, kde počet pohybů (startů a přistání) poklesl meziročně o 0,5 procenta na 154 485. Celkový provoz na všech českých letištích (Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary), na kterých ŘLP ČR, s. p., poskytuje svoje služby, činí  230 458 startů a přistání (meziroční pokles o 1 procento).
„Vývoj a zkušenosti z roku 2019 bereme jako příležitost a aktivně proto jednáme s našimi partneryv Německu, Rakousku a Maďarsku tak, abychom vhodným provozním řešením v roce 2020 odstranili omezenípro naše zákazníky“  uvedl v této souvislosti Jan Klas, generální ředitel ŘLP ČR, s. p.
 
Vybrané provozní informace
Celkový provoz v roce 2019
906 666 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 2019
95 206 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden den - 12. 6. 2019
3  210 pohybů
Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru v roce 2019 *
cca 135 milionů
Nejčastější typ letounu na českém nebi
Boeing 737 všechny typy -  196 345 pohybů
Počet letů Airbus  A 380 - 800
17 506 pohybů
* při průměrné kapacitě 150 míst na  jedno letadlo
 
(red), www.rlp.cz
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama