Aktuality

27.05.2009 07:52

Ministerstvo dopravy chce zabránit spekulantům v likvidaci letišť

(red), MD ČR, www.mdcr.cz Ministerstvo dopravy chce zabránit spekulantům v likvidaci letišť

Ministerstvo dopravy včera představilo poslancům hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dva návrhy, které by měly být – budou-li s nimi poslanci souhlasit –projednány na červnové schůzi Poslanecké sněmovny.

Cílem navrhovaného pozměňovacího návrhu týkajícího se zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, je změnit nynější nevyhovující stav, který vyvlastnění pozemků potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury prakticky znemožňuje. „Podle právní úpravy platné před přijetím zákona č. 184 měl vlastník pozemku po vyvlastnění samozřejmě právo domáhat se u soudu určení výše náhrady, laicky řečeno ceny pozemků. Probíhající soud však neměl odkladný účinek a investoři mohli pokračovat v přípravách stavby či dokonce začít stavět. V nové podobě platné od ledna 2007 má podání žaloby o určení výše náhrady odkladný účinek a stát se tak dostává do neřešitelné situace,“ komentuje rozdíl mezi dřívějším a nyní platným stavem náměstek ministra dopravy pro legislativu, strategii a leteckou dopravu Roman Kramařík.

Ministerstvo dopravy proto do zákona o vyvlastnění navrhuje úpravy, které zachovají ochranu práv vlastníků pozemků a současně umožní pokračovat v přípravě či výstavbě. „V žádném případě nevylučujeme možnost odkladného účinku podané žaloby. Navržené znění počítá s tím, že odkladný účinek žaloby může přiznat soud, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí o vyvlastnění znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu. To prakticky znamená, že nebude-li žaloba zpochybňovat samo vyvlastnění, ale pouze cenu, jak tomu také v naprosté většině případů je, nemůže k žádné nenahraditelné újmě dojít a odkladný účinek rozhodnutí o vyvlastnění není nutný,“ dodává Roman Kramařík.

Kromě problematiky odkladného účinku řeší navržená pozměňovací ustanovení také nedostatečně upravenou problematiku doručování písemností souvisejících s vyvlastněním.

Pokud jde o navrhovaný pozměňovací návrh k zákonu č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, jeho cílem je vyřešit historicky pokřivených právní vztahy týkající se vlastnictví pozemků na existujících letištích. Na nich v mnoha případech došlo např. z důvodu restitucí ke změně v osobě vlastníka pozemků, přičemž mezi vlastníky pozemků a provozovateli letišť často dochází ke sporům o zachování letiště či ke snahám o neúměrné zvýšení ceny nájmu nad úroveň ceny obvyklé za účelem likvidace letiště. Reálně tak hrozí narušení sítě letišť jako důležité dopravní infrastruktury.

„Poslanci by schválením navrženého pozměňovacího návrhu umožnili provozovatelům letišť – zdůrazňuji, že pouze existujících – zvýšení jejich právních jistot týkajících se možnosti i nadále letiště provozovat, a to při respektování práv vlastníků pozemků,“ komentuje návrh Roman Kramařík.

Návrh dále do již existujícího návrhu zákona doplňuje ustanovení, kterým by byla v České republice zřízena dosud neexistující evidence letišť.

Příloha:

- prezentaci z tiskové konference na téma "Návrhy na ochranu existujících letišť..." si můžete stáhnout ve formátu .ppt zde.

- prezentaci z tiskové konference na téma "Návrhy na úpravu režimu výkupů a vyvlastnění pozemků pro výstavbu silnic a dálnic" si můžete stáhnout ve formátu .ppt zde.

Pozn.red. Je velmi pravděpodobné, že pokud by novela zmíněného zákona byla již v platnosti nedošlo by k nedávné nesmyslné likvidaci letiště Holešov pod smyšlenou fiktivní záminkou stavby „Průmyslové zóny“ a spekulativnímu zbohatnutí několika jednotlivců na úkor většiny uživatelů. A podobný případ je ostatně i provoz neúspěšné zóny „Triangl“ na zlikvidovaném letišti Žatec – Staňkovice.

 (red)

Ministerstvo dopravy ČR

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama