Aktuality

27.11.2018 01:00

Letní nebeský rekord

(red), www.rlp.cz Letní nebeský rekord
Nad Českou republikou stále roste hustota leteckého provozu. V letní sezoně, od května do září 2018 tak opět vzrostl zájem leteckých dopravců o využívání českého vzdušného prostoru, a čísla opět překonala hodnoty z předchozích let. K celkovému počtu pohybů v letošním roce navíc přispěl i provoz, který byl na základě iniciativy Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol) přesměrován do České republiky z přetíženého vzdušného prostoru nad jihovýchodním Německem.  
V letní sezóně bylo ve vzdušném prostoru České republiky zaznamenáno 534 083 pohybů, což představuje nejvyšší provozní výkon v dosavadní historii podniku a meziroční nárůst provozu o devět procent (498 309 pohybů v roce 2017). Pro zajímavost: v období šesti měsíců letní sezóny roku 2018 tak podnik odbavil stejné množství provozu, jaký byl v českém vzdušném prostoru za celý rok 2004.  Provoz byl tradičně nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 97 654 pohybům - v denním průměru tedy 3 150 letům. S ohledem na dosavadní trendy vývoje provozu lze předpokládat, že celkový objem letového provoz v českém vzdušném prostoru v roce 2018 bude atakovat hranici devět set tisíc pohybů.
S ohledem na kapacitní problémy celoevropského systému řízení letového provozu významně přispěl ŘLP ČR, s.p. na základě žádosti Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) k udržení akceptovatelné míry zpoždění ve střední a západní Evropě. Prostřednictvím koordinovaných provozních opatření došlo od května 2018 k přesměrování části provozu z německého vzdušného prostoru (řídící středisko Karlsruhe) pod odpovědnost ŘLP ČR, s.p. I když toto opatření vedlo ke zvýšení průměrného zpoždění na jeden let v českém vzdušném prostoru (0,9 minuty na provedený let), byly v letní sezóně zajištěny kapacitní požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru České republiky.
Z hlediska ekonomickéhoZ hlediska ekonomického je klíčová skutečnost, že v meziročním srovnání dochází v českém vzdušném prostoru k dalšímu nárůstu tzv. přeletových jednotek o 7,5 procenta. Dochází tedy jak nárůstu počtu proletěných kilometrů (využívání delších letových tratí) a zvyšuje se i maximální vzletová hmotnost letadel, které se na českém nebi objevují. Největším zákazníkem podniku je i nadále Lufthansa, následuje společnost Emirates a WizzAir.  Společným jmenovatelem zájmu leteckých dopravců o český vzdušný prostor je tak bezpečnost, požadovaná kapacita a zákaznicky nastavená cenová politika (ŘLP ČR, s. p., od roku 2009 nezvyšuje ceny za svoje služby).
 
Nárůst provozu v letní sezoně 2018 byl typický i pro pražské mezinárodní letiště. Celkový počet pohybů (startů a přistání) činil 89 289 a bylo tak zaznamenáno zvýšení o 5 procent oproti stejnému období roku 2017. I v případě letištního provozu se tato skutečnost velice příznivě promítla do ekonomického měřítka. S ohledem na maximální vzletovou hmotnost nasazovaných letounů a frekvenci letů z a do Prahy došlo k meziročnímu nárůstu fakturovaných přibližovacích jednotek o devět procent. Historický nejvyšší provoz na letišti Praha byl zaznamenán v roce 2008: 179 011 startů a přistání.
 
 
Celkový provoz v letní sezóně 2018
534 083 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 2018
97 654 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden den - 29. červen 2018
3  215 pohybů
Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru v létě 2018 *
80 milionů
* Při průměrné kapacitě 150 míst na  jedna letadlo
 
(red), www.rlp.cz
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama