Aktuality

13.11.2017 01:00

Kraj chce podpořit leteckou dopravu

(red), www.kr-jihomoravsky.cz Kraj chce podpořit leteckou dopravu
Lepší letecká dostupnost jižní Moravy je jednou z priorit Jihomoravského kraje. A tak v souladu s cílem zlepšit leteckou dostupnost regionu schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání v prvních dnech listopadu 2017 Memorandum o společném postupu ke zlepšení globální letecké dostupnosti Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Cílem memoranda uzavíraného mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem je navýšit počet cestujících na letišti v Brně - Tuřanech o nejméně sto tisíc cestujících ročně v horizontu tří let.
Hejtman Bohumil Šimek k tomu uvedl, že zlepšení letecké dostupnosti současně povede ke zvýšení atraktivity celého regionu jak z hlediska turistů, tak investorů a zaměstnavatelů se všemi pozitivními a vyčíslitelnými přínosy pro regionální ekonomiku. Kraj a Brno uzavřením memoranda vyjadřují souhlas s následujícím postupem za účelem dosažení společného cíle, a to nastavení pravidel možnosti realizace zvýšení letecké dostupnosti letiště Brno - Tuřany a s tím související vyloučení rizika nedovolené veřejné podpory. Dále jde o stanovení optimálního způsobu a míry zapojení kraje a Brna ve společném postupu a vytvoření business plánu a jeho ověření renomovaným subjektem působícím v oblasti ekonomických analýz. A jedná se také o oslovení leteckých dopravců a vyjednání podmínek účasti ve společném podniku s dopravcem, který nabídne nejvýhodnější podmínky.
Kraj chce podporovat leteckou linku Brno - Mnichov v režimu závazku veřejné služby Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo oznámení závazků veřejné služby letecké lince mezi Letištěm Brno-Tuřany a Letištěm Franze Josefa Strauße Mnichov. Jihomoravský kraj má zájem na dlouhodobém rozvoji leteckých linek z brněnského letiště, a to v prvé řadě na zachování a rozvoji leteckého spojení Brno – Mnichov a dále na rozšíření pravidelných leteckých spojů do dalších atraktivních destinací. Jak řekl hejtman provozování pravidelné letecké linky Brno – Mnichov chce Jihomoravský kraj zajistit u leteckého dopravce vybraného v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení. Vzhledem k tomu, že v současné době provoz letecké linky Brno - Mnichov nelze realizovat za běžných tržních podmínek, musí otevřenému nadlimitnímu řízení na výběr dopravce předcházet uložení závazku veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě z letiště Brno - Tuřany na letecké lince do Mnichova. Uložit závazek veřejné služby je přitom možné po předchozím schválení závazku veřejné služby Evropskou komisí. O tom nyní bude kraj jednat nejen u Evropské komise, ale také s Ministerstvem dopravy poznamenal hejtman Bohumil Šimek. Zastupitelé zároveň schválili závazek spolufinancování provozování letecké linky mezi Letištěm Brno – Tuřany a Letištěm Franze Josefa Strauße Mnichov v případě schválení závazků veřejné služby uložených na základě článků 16 a 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství do maximální výše 1 468 480 eur ročně po dobu čtyř let s předpokládaným obdobím finančního plnění od roku 2018.
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama