Aktuality

15.08.2019 01:00

Jižní tangenta připojí letiště k dálnici

(red), www.c-budejovice.cz, www.airport-cb.cz Jižní tangenta připojí letiště k dálnici

Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu vydal stavební povolení na dopravní část první etapy Jižní tangenty, které nabylo právní moci dne 2.srpna 2019. Žadatelem o stavební povolení a zároveň i investorem je Jihočeský kraj. Jedná se o povolení výstavby části nové komunikace – budoucí silnice II/143, která povede od silnice I/3 za obcí Planá směrem na Boršov nad Vltavou, východním směrem k budoucí dálnici D3, kde bude napojena na mimoúrovňovou křižovatku dálnice D3 (Roudné).

Náměstek primátora Českých Budějovic Viktor Lavička k tomu uvedl: „Jedná se o povolení výstavby části nové komunikace – budoucí silnice II/143, která povede od silnice I/3 za obcí Planá směrem na Boršov nad Vltavou,  východním směrem k budoucí dálnici D3, kde bude napojena na mimoúrovňovou křižovatku dálnice D3 (Roudné). Souvisejícími stavbami  jsou úpravy silnice III/00354, přiléhajících místních komunikací a stavba propojení cyklostezek do obce Včelná a směrem na Boršov nad Vltavou. Křížení nově budované komunikace Jižní tangenty (silnice II/143), silnice III/0354 a místních komunikací je řešeno novým kruhovým objezdem před obcí Včelná. Nově bude železniční trať vedena mimo úroveň komunikací, převedení cyklistů přes kruhový objezd bude po dvou nových lávkách nad komunikací. Podél komunikace, v blízkosti stávající zástavby obce Včelná, budou vybudovány protihlukové zdi. A v rámci stavby se počítá také s vybudováním nových sjezdů pro přístup k pozemkům podél stavby,“ .
Celková délka této stavby je 2,760 km a předpokládaná cena dopravní části je 531 900 000,-  Kč s DPH.
Letiště České Budějovic je měsíc od dokončení rekonstrukce a modernizace, a také měsíc od zahájení zkušebního provozu. Za tu dobu zaznamenalo přes čtrnáct set pohybů, z toho 121 mezinárodních. Mnozí z návštěvníků míří na letiště, kromě jiného, i ze zvědavosti a s cílem si prohlédnout nový terminál a další objekty a zařízení, které vznikly v průběhu modernizace. A klienty, kteří míří na dovolenou na jih Evropy zároveň čeká rychlejší odbavení, protože během letní sezony je na letišti zřízena služba Cizinecké Policie České republiky. V její pracovní době je možné využít hraniční kontroly pro lety mimo Schengenský prostor bez objednání předem. Dlužno dodat, že letiště zatím funguje ve zkušebním provozu v režimu VFR den, a to pouze pro provoz letadel s rozpětím křídel maximálně 24 metrů. Provoz letadel s proudovými motory zatím není povolen, ale k tomu by mělo dojít ještě do konce roku 2019. Souběžně probíhá proces certifikace a připravuje se provoz pro „velká“ letadla, který by měl být zahájen po ukončení zkušebního provozu v roce 2021.

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama