Aktuality

19.09.2018 01:00

Hangár 2018

(red), www.airport-cb.cz Hangár 2018
„Hangár 2018“ byl název taktického cvičení, které se ve středu 12. září 2018 uskutečnilo na Letišti České Budějovice. Námětem cvičení, jehož se zúčastnily vedle Hasičského záchranného sboru letiště (HZSL), všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS), bylo uhašení požáru, který vznikl v jednom z hangárů při opravě letadla L-410. Úkolem letištních hasičů bylo uhasit v uzavřeném prostoru hangáru požár a vyprostit raněné. Tato simulovaná událost měla za úkol ověřit zejména postupy nastavené v Letištním pohotovostním plánu, prověřit činnost HZSL a součinnost složek IZS, tj. ZZS Jihočeského kraje, HZS Jihočeského kraje, PČR Jihočeského kraje. Celé cvičení se odehrálo v reálném čase a prostoru, jeho účelem bylo v co nejvěrněji ověřit, zda postupy uvedené v bezpečnostních dokumentech letiště v praxi fungují. Prostor zásahu byl zakouřen reálnými spalinami hoření, viditelnost zde byla minimální a všichni zde zasahující museli použít dýchací techniku. Cvičení Hangár 2018 se navíc uskutečnilo bez předchozího upozornění, či posílení zúčastněných složek. Výhodou přístupu, který se co nejvěrněji přibližoval reálné krizové situaci, byla možnost co nejdůkladněji prověřit akceschopnost a připravenost nejen letištních hasičů i ostatních pracovníků letiště, ale i koordinaci v rámci IZS. Důraz je kladen zejména na stanovené dojezdové časy, orientaci v prostoru letiště a schopnost spolupráce. Průběh cvičení bedlivě sledovali komisaři - odborní garanti, kteří ohodnotí postupy u jednotlivých činností, případně upozorní na možná rizika při zjištění procesních nedostatků. Cílem těchto cvičení, která Letiště České Budějovice pravidelně pořádá vždy jednou za dva roky, je naplnit požadavky na bezpečný letecký provoz. 
Od 4. září do 7. prosince 2018 je Letiště České Budějovice uzavřeno pro letecký provoz. Důvodem je instalace světelných a navigačních technologií do RWY a stavební práce na TWY. V době uzávěry není možné z/na letiště létat, výjimku mají vrtulníky, kterým jsou umožněny lety na APN-E dle předchozí koordinace s provozovatelem letiště. Provozovatel poskytuje těmto letům letecké palivo na základě předchozího požadavku. Služba AFIS je poskytována v publikované provozní době letiště po celou dobu uzávěry.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama