Aktuality

10.07.2009 07:19

Dvě letiště uzavřena – Černovice u Tábora a Borovník

(red), LAA ČR, www.laa.cz Dvě letiště uzavřena – Černovice u Tábora a Borovník
Letecká amatérská asociace zveřejnila informaci o omezení provozu na plochách SLZ (pro sportovní létající zařízení) v Černovicích u Tábora a Borovníku. Vzhledem, že jde o velmi důležité upozornění přetiskujeme text zde v plném znění.

 

 

INFORMACE O PLOŠE SLZ ČERNOVICE


Na základě stanoviska majitelů pozemků, bylo zahájeno řízení o zrušení registrace plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení Černovice u Tábora, provozované občanským sdružením Sportovní Klub AERO Černovice, bylo vydáno předběžné opatření, na jehož základě byla plocha do ukončení správního řízení dočasně uzavřena. Vzhledem k tomu, že výše jmenovaná plocha je publikována v databázi letišť, uvádíme tuto informaci jak na webových stránkách LAA ČR, tak i tímto oznámením v časopise Pilot.

Mapa Letiště Čenovice - AeroBáze

 

INFORMACE O PLOŠE SLZ BOROVNÍK


Na základě stanoviska majitelů pozemků, není možné s účinností od 15. července 2009 využívat plochu Borovník jako plochu určenou ke vzletům a přistáním dle § 35 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o civilním letectví) ani jako plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení podle § 84d zákona o civilním letectví. Pod výše citovanou plochou jsou soukromé pozemky a k jejich využití výše uvedeným způsobem je podmínkou získání souhlasu vlastníků a ten se nepodařilo získat.

 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené pozemky tvoří podstatnou část plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení Borovník, provozované panem Janem Váňou, která je publikována v databázi letišť, Ministerstvo dopravy a Úřad pro civilní letectví upozorňují, že tzv. plocha Borovník, konkrétně dráha 12/30 (tráva), přestává být s účinností od 15. července 2009 využitelná pro jakoukoli leteckou činnost a vzhledem k záměrům vlastníků pozemků může dojít k ohrožení bezpečnosti leteckého provozu, pokud by tato plocha byla po tomto datu využívána i přes nesouhlas vlastníků. Totéž se týká i dráhy 03/21 (asfalt), která v době své výstavby byla SLI z části schválena jako pozemní komunikace spojující obce Borovník a Rojetín, což je z hlediska zajištění bezpečnosti letového provozu v dnešní době již nepřijatelné.


V případě dalšího provozování letecké činnosti na kterékoli z výše uvedených drah, by tato byla provozována v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, což by bylo odpovídajícím způsobem ze strany Ministerstva dopravy či Úřadu pro civilní letectví sankcionováno.


V případě, že po provedení zaměření pozemků, bude některý pozemek nacházející se v katastrálním území Borovník, splňovat podmínky k provozování letecké činnosti a dle sdělení jeho vlastníka bude možné po předchozí domluvě využívat tento pozemek jako plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení, budeme o případném znovuobnovení provozu bezodkladně informovat.

Mapa Letiště Borovník - AeroBáze


(red), LAA ČR, www.laa.cz

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama