Aktuality

28.11.2019 01:00

Compliance program v EBA

(red), www.airport-pardubice.cz Compliance program v EBA
Akciová společnost East Bohemian Airport, která je provozovatelem civilní části pardubického letiště, se rozhodla zavést Compliance program, tedy komplexní interní systém, který představuje souhrn opatření obsažený ve vnitřních normách a ostatních vnitřních dokumentech podniku a v činnosti zaměstnanců.
Compliance program zahrnuje preventivní přístup a předcházení vzniku nežádoucího jednání osob podílejících se na fungování společnosti, které se projevuje nebo může projevovat jako protiprávní, neetické nebo nepatřičné chování pracovníků společnosti.
Dále se jedná o vytvoření obrazu správného, právního a legálního chování pracovníků a slazení tohoto obrazu s morálními a etickými hodnotami a právními ustanoveními,
nastavení procesů vedoucích k včasné identifikaci rizik, jejich odhalování, a předcházení jejich dalšímu vzniku.
A jde o zavedení flexibilního a výkonného systému detekce a reakce nežádoucích situací a zajištění implementace vhodných nápravných opatření. 
Jak uvedla ředitelka společnosti East Bohemian Airport Hana Šmejkalová,, společnost, jeho zaměstnanci a odpovědné osoby dbají při své činnosti o dodržování etických zásad, udržování pozitivních vztahů s obchodními partnery“.
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama