Aktuality

06.10.2017 01:00

Certifikát EASA pro pražské letiště

(red), www.prg.aero Certifikát EASA pro pražské letiště
Pražské ruzyňské mezinárodní letiště splňuje vysokou úroveň bezpečnosti podle pravidel Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). Dokládá to certifikát, který v září 2017 získalo od Úřadu pro civilní letectví ČR. Certifikaci EASA získal akciová společnost Letiště Praha jako čtvrtý z provozovatelů pěti českých letišť, která do působnosti evropské agentury spadají.  
Podle Václava Řehoře, předsedy představenstva Letiště Praha a.s. udělené osvědčení podle nejnovějších evropských standardů je jasnou garancí leteckým společnostem, cestujícím i dalším uživatelům letiště a spolupracujícím organizacím, že letiště má nastavenu vysokou úroveň provozní bezpečnosti a naše infrastruktura i činnosti jsou v souladu s evropskou legislativou. Na certifikaci se Letiště Praha připravovalo už v průběhu roku 2015, kdy identifikovalo neshody své infrastruktury s novým předpisem. Bylo nutné vypořádat celkem 1178 ustanovení. Podobně jako u jiných evropských letišť srovnatelné velikosti objevil tým odborníků přibližně třicítku požadavků, které pražské letiště u některých prvků infrastruktury nesplňovalo. Důvod byl nejčastěji historický, jelikož pražské letiště bylo budováno v průběhu osmdesáti let, podle tehdy platných pravidel. Některá infrastruktura zejména ve starší části areálu tak nové přísnější požadavky nesplňovala i ze sta procent. A tak bylo například doplněno nové značení vyčkávacího místa na pojezdové dráze a bylo nutné nechat kompletně přepracovat letištní příručku, která slouží jako popis letiště pro účely certifikace.
Podle Václava Řehoře výsledkem procesu osvědčování je dále i odsouhlasený akční plán k postupnému zlepšování infrastruktury a dalšímu zvyšování provozní bezpečnosti, který obsahuje konkrétní kroky a investice na příštích deset let. Letiště Praha se chystá investovat do nové přibližovací světelné soustavy, odmrazovacího stání, do rozšíření pojezdových drah a křižovatek pro velká letadla nebo do doplnění osových návěstidel.
Podmínky certifikace jsou výsledkem nařízení Evropské komise z roku 2014 a nové předpisové základny EASA. Požadavky jsou pro všechna letiště na území Evropské unie stejná a získání certifikace je podmínkou pro další provozování veřejného letiště. Do konce roku 2017 ho musí získat všechna evropská letiště, která slouží obchodní letecké dopravě, provoz na nich je zajišťován pomocí postupů pro přístrojové přiblížení, mají dráhu se zpevněným povrchem o délce 800 metrů a více a odbaví ročně více než deset tisíc cestujících. Do této kategorie s dráhou o délce 3 750 metrů a více než třinácti miliony odbavených cestujících ročně spadá i pražské letiště.
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama