Aktuality

14.03.2017 15:39

Ceny pro letecké osobnosti

(red), www.psp.cz Ceny pro letecké osobnosti
Na své 20. schůzi podvýbor pro inovace, letectví a kosmonautiku Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 13. března 2017 ocenil několik osobností za významný a mimořádný přínos a prezentaci československého letectví a kosmonautiky. Ocenění se tak dočkali například Emil Přádný, Marcel Sezemský, Robert Theiner, Jaroslav Dostál, nebo Martin Šonka, či Václav Vašek.  
V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se v pondělí dne 13.března 2017 uskutečnilo slavnostní zasedání podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku, kde Rada pro výběr a udělování ocenění týmů a osobností za významný a mimořádný přínos a prezentaci čs. letectví a kosmonautiky při tomto podvýboru udělila ocenění za celoživotní přínos, respektive dosažené úspěchy, pro československé letectví a kosmonautiku, a jeho propagaci za rok 2016.
Oceněny byl téměř dvě desítky osobností z různých „koutů“ tohoto rozvětveného oboru. Tak například za dlouholetou činnost při restaurování a záchraně historických letadel československé výroby byl oceněn Marcel Sezemský, nebo letečtí konstruktéři Jaroslav Dostál, respektive bratři Ivan a Václav Brandejsovi.
Z lůna Českého vysokého učení technického se ocenění dočkal docent Luboš Janek, za dlouhodobou činnost při přípravě vysokoškolských leteckých odborníků, nebo Robert Theiner, za příkladné propojení vysokoškolské výuky a vývoje originálního letounu UL-39 Albi.
Co se týče kosmického výzkumu oceněni byli Jaroslav Sýkora za dlouholetou práci v československém kosmickém výzkumu a za jeho propagaci, nebo Václav Kobera za úspěšné aktivity při začleňování čs. kosmického výzkumu, průmyslu a vzdělávání do evropských struktur.
A z aktivních současných či minulých letců dostali cenění Josef Pavlík za celoživotní službu výkonného letce ve vojenském letectvu a za pedagogickou a publicistickou činnost, zkušební pilot Emil Přádný, bývalý vojenský pilot Václav Vašek, nebo letecký akrobat Martin Šonka.
 
Ocenění získali:
 
Ing. Václav Brandejs a Ing. Ivan Brandejs – Za úspěšnou činnost konstruktéra letadel.
 
Ing. Jaroslav Dostál – Za úspěšnou činnost konstruktéra letadel.
 
doc. Ing. Luboš Janko, CSc. – Za dlouhodobou činnost při přípravě vysokoškolských leteckých odborníků.
 
Ing. Jan Kadeřábek – Za zavedení a rozvoj oboru vzdělání „Provoz a ekonomika letecké dopravy“.
 
JUDr. Václav Kobera – Za úspěšné aktivity při začleňování čs. kosmického výzkumu, průmyslu a vzdělávání do evropských struktur.
 
Ing. Jiří Kaňák – Za dlouholetou práci dopravního pilota a za zastupování ČR v odborných mezinárodních organizacích.
 
Ing. Josef Pavlík, plk. v.v. – celoživotní službu výkonného letce v letectvu AČR, instruktora létání, graduovaného leteckého psychologa a za pedagogickou a publicistickou činnost.
 
Ing. Emil Přádný – Za vynikající práci zkušebního pilota a zásluhy o rozvoj konstrukce čs. letadel.
 
Ing. Ladislav Regent – Za dlouholeté vynikající pracovní výsledky v ŘLP ČR, s.p. a za obětavou záchranu života kolegyně na pracovišti.
 
Marcel Sezemský – Za dlouholetou činnost při restaurování a záchraně historických letadel čs. výroby a za propagaci čs. letectví.
 
Ing. Jaromír Štolc – Za dlouholetou a obětavou práci při vedení Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR.
 
PhDr. Jaroslav Sýkora, plk. v.v. - Za dlouholetou práci v čs. kosmickém výzkumu a za jeho propagaci.
 
Ing. Martin Šonka - Za účinnou propagaci čs. letectví v zahraničí.
 
Ing. Robert Theiner, Ph.D. - Za příkladné propojení vysokoškolské výuky a vývoje originálního letounu ALBI L-39.
 
Ing. Václav Vašek, plk.v.v. - Za mimořádné a vynikající pilotní umění a za vysokou profesionalitu při obhajování zájmů vojenského i civilního letectví.
 
(red), www.psp.cz
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama