Aktuality

10.09.2009 04:24

Audit ŘLP kvůli rekonstrukci technického bloku

MDČR, www-mdcr.cz Audit ŘLP kvůli rekonstrukci technického bloku

Ministerstvo dopravy ukončilo audit ve státním podniku Řízení letového provozu. Audit byl na konci července zahájen na základě rozhodnutí ministra dopravy Gustáva Slamečky poté, co byly v médiích zveřejněny pochybnosti týkající se veřejné zakázky "Projekt TB2007 - Rekonstrukce Technického bloku" a role společnosti Executive Project Group a.s. Odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy prověřoval soubor několika souvisejících veřejných zakázek, žádné relevantní závady však nezjistil.

Údajné majetkové propojení společnosti Executive Project Group a.s., která je vítězným zhotovitelem na administraci veřejné zakázky, a společnosti Stavby a.s., která je členem sdružení vítězného zhotovitele samotné rekonstrukce, nebylo možné posoudit, protože obě společnosti mají akcie na majitele. Kontrola se proto zaměřila na prověření zákonnosti a efektivity vynaložení veřejných prostředků.

Kontrolní tým zjistil, že vítězný zhotovitel rekonstrukce, "Sdružení TB2007" (společnosti Hochtief CZ a.s. a Stavby a.s. se shodným podílem účasti na sdružení) prokázal v otevřeném výběrovém řízení nejlepší parametry podle stanovených hodnotících kritérií (cena za dílo 75%, doba zhotovení 15 %, záruka za jakost díla 10%).

Cena za realizaci díla činí podle smlouvy 283 464 938,- Kč bez DPH. Nadstandardním kontrolním opatřením bylo sestavení srovnávacích rozpočtů nezávislými autorizovanými odborníky, kterými bylo ověřeno, že není důvod k pochybnostem o výši ceny ve vítězné nabídce.

Kontrola dále shledala, že žádná z předložených smluv nevykazovala žádné formální, ani věcné nedostatky. Záruční doba za kvalitu díla je standardní. Také v oblasti samotné dosavadní realizace stavby nebyly zjištěny nedostatky. Rozsah případných víceprací nebylo možno vzhledem k začátku rekonstrukce prověřit.

Přestože nebylo ověřeno majetkové propojení výše uvedených firem, vnímá Ministerstvo dopravy už jen vznik takového podezření jako motiv pro nalezení způsobů, jak se propříště neprůhlednosti vlastnické struktury uchazečů o veřejné zakázky v resortu dopravy vyhnout.

 

MDČR, www-mdcr.cz

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama